Sněmovní tisk 857
N. z. - zahrádkářský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Velebný L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 857/0 dne 1. 7. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 857/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 982/16, PID ALBSABSJC5SY.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Miloš Babiš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 331, usnesení č. 1421).Deskriptory EUROVOCu: ovocný sad, užitková zahrada, veřejná instituce, zájmová skupinaISP (příhlásit)