Usnesení PS č. 1421

k návrhu poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení (9. listopadu 2016)

Související sněmovní tisky

857 N. z. - zahrádkářský zákon
ISP (příhlásit)