Sněmovní tisk 595
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 9. 2015 jako tisk 595/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 958/15, PID KORN9WYD2M4N.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 9. 2015 (usnesení č. 193). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Gabrhel.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 23. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1134).
  proběhlo 26. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1236).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská statistika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)