Sněmovní tisk 310
Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 310/0 dne 4. 9. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1265/13, PID KORN9DGK5UTI.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 679).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 9. 2015 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 877).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 9. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Evropská dohoda o přidružení, Evropské společenství pro atomovou energii, UkrajinaISP (příhlásit)