Organizační výbor
Usnesení č. 81 (4. září 2014)

Související sněmovní tisky

272 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky

275 N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

278 Novela z. - školský zákon

283 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013

284 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013

285 Sml.mezi ČR a Srbskou rep. o ochraně utajovaných informací

286 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2013

288 Novela z. - školský zákon

290 Novela z. o spotřebních daních

291 Novela z. o dani z přidané hodnoty

292 Novela z. o dani z nemovitých věcí

293 Novela z. o státním rozpočtu ČR

294 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

295 Novela z. o rozpočtových pravidlech

296 Novela z. o zaměstnanosti

297 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav.postižením

298 Novela z. o právu na informace o životním prostředí

299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

300 Novela z. o veřejných zakázkách

301 Novela z. o hospodaření energií

302 Novela z. o investičních pobídkách

303 Novela z. o metrologii

304 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

305 Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízení

306 Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva

307 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

308 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

309 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

310 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou

311 Doh.mezi ČR a USA o dodržování daň.předp.v mezinárod.měřítku
ISP (příhlásit)