Sněmovní tisk 712
Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 712/0 dne 3. 2. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1280/15, PID KORN9Y2GXAHS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 712/3, který byl rozeslán 22. 9. 2016 v 9:11.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 712/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1397).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2016.
  Návrh zákona 15. 12. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 712/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 712/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 148, usnesení č. 1520).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 2. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 26/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4590Petr Bendl10051-13808.doc (104 KB) / PDF (474 KB, 12 stran) 20. 6. 2016 v 10:25:44
4612Herbert Pavera10073-13834.doc (41 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 23. 6. 2016 v 12:47:24
4649Petr Kudela10110-13898.doc (182 KB) / PDF (635 KB, 24 stran) 28. 6. 2016 v 16:21:24
4652Antonín Seďa10113-13901.odt (62 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 28. 6. 2016 v 18:15:54
4691Antonín Seďa10152-13987.odt (28 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 12. 7. 2016 v 14:43:42
4889Josef Šenfeld10350-14369.docx (13 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 12. 9. 2016 v 21:15:25
4931Petr Kudela10392-14454.doc (81 KB) / PDF (354 KB, 9 stran) 14. 9. 2016 v 09:06:22
4934Vladimír Koníček10395-14457.odt (17 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 14. 9. 2016 v 09:07:34


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Vinohradnictví a vinařství

Deskriptory EUROVOCu: dohled nad trhem, hroznové víno, jakost výrobku, označení původu, úprava zboží pro prodej, vinice, víno, vinohradnictví

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)