(9.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Musím říct, že už jsou některá řízení, a to je první instance, ukončena pro rok 2014, teď se dokončují ta druhá, na která se čekalo, abychom dokončili ty první, a do konce roku - tohoto roku - by tyto všechny věci měly být vypořádány na rozhodnutí Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Nicméně já nemohu zaručit, že některá ze stran nebude s těmito rozhodnutími souhlasit a že se zase neodvolá, jako to už bylo v minulosti. To prostě není věc, kterou já mohu ovlivnit. Takže je to prostě věc, pokud se budou členové rodiny Najmrů dál odvolávat, tak na rovinu, stejně to nakonec bude muset vyřešit občanský soud. Tady my nemáme kapacity ani nástroje, abychom dokázali tyto spory, které jdou opravdu do občanskoprávní roviny, abychom vyřešili my z pozice Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Ministerstva zemědělství.

To je asi tolik, co k tomu mohu uvést.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Nezlobte se, pane ministře, vy ne že nemůžete rozhodnout, vy musíte rozhodnout! V rámci rozkladové komise musíte rozhodnout! A tak jste měli rozhodnout ve prospěch těch vlastníků, ať se tedy soudí ten, kdo tam prostě čachruje s těmi nájemními smlouvami a nemá řádnou smlouvu s těmi vlastníky půdy. Měli jste pomoct těm, kterým ta půda patří, protože teď se všichni dívají jen zcela nespravedlivě na to, jak člověk, který nemá nájemní smlouvu, a je úplně jedno, jestli ji nemá Dag Najmr, nebo Ing. Najmr, jestli ji má otec, nebo syn, to je úplně jedno, ale tito dva prostě sklízejí těm vlastníkům jejich obilí, které si zaseli. To tak je. Takže jste měli vyjít vstříc těm, ať se tedy soudí, protože já doufám, že vy stejně já jste přesvědčený o tom, a naštvalo by mě extrémně, kdyby to tak nebylo, že zkrátka tady dochází k nespravedlnosti, a vy jste tam od toho, abyste těm lidem pomohl. A ne těm, kteří se zuby nehty bez nájemní smlouvy drží půdy, která jim nepatří. To prostě tak není možné. To rozhodnutí rozkladové komise, které je opravdu zcela na vás, tak jste neměl dovolit, aby se pomáhalo tady nějakým podivným spekulantům, kteří prostě se nechtějí vzdát něčeho, co jim nepatří.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: S přednostním právem pan ministr Jurečka, po něm pan poslanec Šenfeld.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já jenom zareaguji. On je problém v tom, že všichni ti účastníci toho sporu argumentují tím, že oni mají tu smlouvu, která je opravňuje užívat ten pozemek. Buď jsou to dvě strany, v některých případech dokonce tři strany. A pro nás je samozřejmě potom také klíčové rozhodnutí soudu o tom právním nástupnictví. Kdybych tady měl subjekt, který nemá smlouvu, neargumentuje mi žádnou smlouvou, a druhý, který má, no tak je to naprosto jasné, není se o čem bavit. Ale všechny ty subjekty tam sedí a říkají: my tady máme smlouvu, platnou nájemní smlouvu, a my máme nárok a my si myslíme, že máme nárok na právní užívání toho pozemku. To je ten problém.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Bendl, po něm řádně přihlášený pan poslanec Šenfeld. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vy máte dva subjekty, které říkají, že mají nájemní smlouvu, ale k tomu jenom vlastník, ten vlastník jenom k jednomu říká, že tu nájemní smlouvu opravdu má, a k tomu druhému říká ne, ten už ji nemá, ten dostal k 31. 12. 2013 výpověď. A to je tedy megarozdíl.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní poprosím pana poslance Šenfelda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já chci jenom poznamenat, že z té oblasti jsem, z oblasti Litoměřicka, kde tento problém se řeší. Snažil jsem se dotčeným zemědělcům pomáhat od samého začátku a také jsem byl jedním z iniciátorů té velké porady u pana ministra zemědělství. Já tady chci říct, že to je velmi složitý právní problém. A to říkám jako zemědělský praktik, který si něco v tom klasickém zemědělském provozu odpracoval. Takže tady v tomto problému nejde jenom o to, kdo má právo hospodaření na těch pozemcích, ale jak tady už potom následně bylo poznamenáno, tak je problém v tom, že ti zemědělci, kteří hospodaří na těch pozemcích, nedostávají dotace. Za rok 2014, 2015 a i za letošní rok nedostali ani korunu. A dokážete si představit, jak hospodaření může asi vypadat, když zemědělci, a tím myslím ti malí zemědělci, se pohybují kolem nuly nebo při malém zisku a když tři roky po sobě nedostanou dotace, tak prostě je to likvidační problém.

Já bych chtěl tady ubezpečit pana kolegu Petra Bendla v tom, že už nedochází ke sklízení obilí na těch pozemcích. Relativně na těch pozemcích už je klid a ti, co zaseli, si svoji úrodu sklidili a ještě sklízejí. Tady spíš jde opravdu jenom o to, dotáhnout ty rozhodovací procesy do samého konce, aby ti zemědělci mohli čerpat předmětné dotace. A já jsem přišel sem dnes k tomu pultíku, abych ještě jednou požádal pana ministra zemědělství, aby se zasadil, a pokud bude v jeho silách, se ty procesy urychlily, aby ty dotace mohli dostat co nejdříve, aby ti zemědělci, kterých se to týká, nemuseli skončit právě z tohoto důvodu, že nemohli čerpat dotace. Já jsem šel ještě tak dál, jestli by se nenašel nějaký nástroj, aby ti zemědělci mohli ty dotace obdržet zálohově.

Takže moc vás, pane ministře, prosím, jestli byste se na ten problém ještě mohl podívat a trochu ty procesy urychlit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra, aby chviličku vydržel, protože mám faktickou přihlášku pana poslance... (Poslanec Bendl dává mimo mikrofon přednost ministrovi zemědělství.) Tak můžete, máte přednost. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážím si toho. Já samozřejmě musím říct, že mě ten stav vůbec netěší, protože tady zemědělci jsou v některých případech dva roky bez těch plateb. Nicméně jak jsem tady zmiňoval a také odpovím panu poslanci, opravdu naše ambice je do konce roku mít všechny tyto spory vypořádány rozhodnutími a potom i výplatou. Bohužel já nemám žádnou možnost v těchto kolizích nechat vyplatit nějakou zálohovou platbu, protože u nás je to vázáno, opravdu musí ten uživatel pozemku doložit právní předmět, aby měl jasně platnou smlouvu, aby bylo prokazatelné, že má právo užívat ten pozemek. Bohužel, tak to je.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, s řádnou přihláškou tedy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já chci poděkovat panu kolegovi Šenfeldovi za to, že potvrdil, co tady říkám. Ta situace je složitá, nicméně táhne se tři roky, ne dva, 2014, 2015, 2016. Pan ministr tady říká, že do konce roku 2016 problém vyřeší a já ho chci vzít za slovo, a proto zkusím potom naformulovat návrh usnesení, který řekne, že nesouhlasí s odpovědí a ukládá do 31. 12. nebo 31. 1. příštího roku informovat Poslaneckou sněmovnu, jak s tím bylo naloženo, nebo interpelujícího. Nevím, nejsem teď v tomto legislativně úplně pevný v kramflecích, ale myslím si. A v případě, že to tak bude platit, bude všechno vyřešeno. V případě, že to tak platit nebude, tak na vás podám další interpelaci. Tak bych doporučoval, abychom se dohodli na tom, že to do 31. ledna odložíme, nebo zkrátka uložíme vám, abyste nás informoval, jak to dopadlo. A v případě, že ta věc bude z pohledu Ministerstva zemědělství vyřešena a ty věci budou tak, jak mají, tak si myslím, že není už potom o čem, byť je to tedy smutný případ od začátku až do... zatím do nekonce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, budu vás muset zklamat, protože lze dát s usnesením souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko. (Poslanec Bendl se hlásí o slovo.) Můžete, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: V tom případě mi nezbývá než dát nesouhlasné a pak, až se k tomu vrátíme, tak nám pan ministr, věřím, řekne "věci jsou vyřešeny", pokud to půjde v lednu, a můžeme jít od toho.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan ministr se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Protože je tady možnost dávat jenom souhlasné nebo nesouhlasné, já bych chtěl každopádně před tím hlasováním říci, že platí to, co jsem tady zmínil. Do konce roku vypořádáme tyto věci, do konce ledna jsem připraven tady podat informaci o tom, jak ta věc doběhla do svého konce. To beru opravdu za své. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Abychom to tedy postupně uzavřeli, já navrhuji nesouhlasit s odpovědí ministra zemědělství, abych nemusel dávat další interpelaci, ve které bych se ptal, jak to dopadlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP