Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Michal Hašek

Schůze: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 44, 47, 50, 55, 57

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
část č. 21 (9. 7. 2010)

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 28 (10. 8. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

část č. 4, část č. 8 (21. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

část č. 90 (2. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

91. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - třetí čtení
část č. 192 (15. 12. 2010)

12. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 19 (21. 12. 2010)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

45. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/ /sněmovní tisk 274-E/
část č. 144 (24. 3. 2011)

17. schůze (26. 4. 2011)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 14 (26. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
část č. 22 (7. 6. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

40. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
část č. 150 (27. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 6 (25. 10. 2011), část č. 253, část č. 258 (2. 11. 2011), část č. 348 (4. 11. 2011), část č. 476 (6. 11. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 156, část č. 159 (1. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 431 (5. 11. 2011), část č. 496 (6. 11. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 128 (3. 2. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 20 (20. 3. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 14 (27. 4. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 100 (13. 7. 2012)

44. schůze (18. 7. 2012)

. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 16 (18. 7. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

103. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení
část č. 172 (7. 11. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 35, část č. 55 (17. 1. 2013)

55. schůze (17. 7. 2013)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
části č. 4-5 (17. 7. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/
část č. 50 (7. 8. 2013)

23. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení
část č. 61 (8. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP