(16.30 hodin)
(pokračuje Klučka)

Ale jsou tady další příklady. Jsou tady příklady ministryně, vicepremiérky, která byla odvolána premiérem Nečasem z pozice ministryně obrany. Tato ministryně stačila za krátkou dobu odvolat z pozice pana Picka, pana Bulanta, tvrdě kritizováno, tvrdě kritizováno panem premiérem - a ejhle, tihle ti lidé se vracejí zpátky do svých pozic. A paní ministryně říká: Vše je zapomenuto, budeme dále vládnout. Dokončíme toto volební období, přece jsme koaliční vláda. Ano, docela možné, docela správné, pud sebezáchovy. Pud sebezáchovy v tom, že já nevím, jestli tady dále budu, jestli budu mít možnost býti v koalici, jestli budu mít možnost odpovědnost nést, tak si toho tedy svým způsobem užiju.

Prosím vás pěkně, koaličně, neříkejte nám, že je to jenom tím, že potřebuje tato republika takové zákony, aby se vyrovnala s finanční krizí, s ekonomikou, se vším, co s tím souvisí. To nám neříkejte. To je pravda, že takové zákony potřebuje. Teď je otázka, jakým způsobem to na lidi, obyčejné lidi v tomto státě působí.

Dámy a pánové, já jsem si vzal s sebou jenom jeden citát. A je to úryvek z kázání Mistra Jana Husa. Tak poslouchejte. "Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zledovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí."

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Než dám slovo dalšímu přihlášenému, je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Pane poslanče, předsedo, prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych doplnil a navázal na svého předřečníka, který se ptal a podivoval nad tím, že Karel Schwarzenberg opustil na protest proti tomu, že byla amnestie podepsána způsobem, jakým byla podepsána, tento sál. Já bych chtěl vyzvat pana místopředsedu vlády pana Schwarzenberga, aby se vrátil. Aby nesl odpovědnost. Protože tím, že odejde ze sálu, se té odpovědnosti zbavit nemůže. Protože ten, kdo bude hlasovat pro tuto vládu, bude hlasovat pro to, aby Petr Nečas zůstal ve funkci. Ten, kdo bude hlasovat pro tuto vládu, bude hlasovat pro to, aby příští premiér měl možnost udělit onu amnestii znovu. A já jsem přesvědčen, že to není nejšťastnější způsob vedení předvolební kampaně, protože pokud chtěl vyslat pan Schwarzenberg signál, že v této věci nechce mít s vládou nic společného, tak já se ptám, co by se stalo, kdyby se stal prezidentem České republiky. Až bude stát před odpovědným rozhodnutím jako prezident, také odejde z Hradu a někde se schová? Jsem přesvědčen, že to není správné. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Další faktická, pan ministr financí Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, já jenom velmi stručnou reakci. Pan první místopředseda vlády Schwarzenberg opustil sál, protože se cítil zaskočen tím, že neměl tu informaci o amnestii, a vyřešil to jako noblesní muž.

Nicméně kladete-li tyto řečnické otázky, pane poslanče Tejci, tak odpovím stejně řečnickými otázkami. Chcete, aby pan prezident Klaus, člověk, který se podepsal pod takovouto amnestii, měl již zítra možnost uplatnit svou pravomoc jmenovat předsedu vlády podle svého uvážení? Vy jste s ním domluvený? Vy jste s ním tu amnestii domluvil, že? Řekněte, protože byste si přál, kdyby on tu pravomoc zítra mohl uplatnit. My si to nepřejeme, a proto nechceme, aby pan prezident Klaus až do konce tohoto mandátu tuto pravomoc mohl uplatnit. Nicméně pokud panu prezidentovi tu šanci chcete dát, hlasujte ze všech sil.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Další faktické. Nejprve pan předseda Filip, pan dále pan poslanec Hašek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní a pánové, myslím, že to je čisté farizejství. Prostě něco tak nechutného, co jsme tady od pana prvního místopředsedy vlády zažili, to zažije člověk málokdy. Na jedné straně říká, že amnestii dá, ano, na druhou stranu řekne, že s touto nesouhlasí, a bude nám tady vykládat, že o ní nic nevěděl. Prosím vás, znovu opakuji, jestliže to, co jsem ve svém projevu řekl, jestliže se chystá amnestie, tak musí u toho být, vláda rozhoduje ve sboru, to snad ví každý z ministrů, protože na to skládá přísahu. Takže když se to dělá, tak určitě u toho musí být ministr spravedlnosti, u nás místopředsedkyně pro korupci, protože ta je za to zodpovědná, aby korupčníci neutekli. Ministryně práce a sociálních věcí a ministr financí, protože to bude něco stát. A jestli to tak nebylo, tak prosím vás svoji neschopnost nevydávejte za něco, co je čistota uvažování.

Víte, mně to připadá jednoduše tak, že vy jste řekli: Amnestie ano. To je, jako když já říkám: Břitva ano, břitva je určitě vynikající nástroj. Ale když dáte břitvu dítěti, tak se pořeže. Když dáme amnestii takovým nezodpovědným lidem, tak se na to podívejte. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále faktická pan poslanec Hašek, pak pan ministr. Pan ministr má přednostní právo, takže pravděpodobně má přednost před faktickou. Pan ministr, pak pan poslanec Hašek. (Před řečnickým pultem se oba domlouvají. Poslanec Hašek dostává přednost.) Dobře, děkuji pěkně za vyřešení sporu.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji panu předsedajícímu, díky pane ministře.

Dámy a pánové, faktická poznámka ještě k tomu, co tady zaznělo od pana prvního místopředsedy TOP 09 Kalouska. On nám řekl, že pan ministr Schwarzenberg, pan vicepremiér, opustil tento sál, protože byl překvapen a šokován - promiňte, to je volný překlad vašich slov - obsahem oné amnestie a nesouhlasil s ní. A já se musím zeptat: Udělal to stejné pan vicepremiér Schwarzenberg, když se po 1. lednu sešla vláda? Opustil takto šokován a naštván zasedací sál Strakovy akademie a neúčastnil se na protest proti amnestii jejího zasedání? (Silný potlesk poslanců ČSSD.) Prosím o odpověď.

A druhá otázka, řečnická otázka. Dnes je 17. ledna. Amnestie byla vyhlášena 1. ledna. Co dělal Karel Schwarzenberg 16 dnů? Že by zimní spánek? (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále má slovo pan ministr financí Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Karel Schwarzenberg, pane poslanče Hašku, reagoval vždy přiměřeně vzhledem k informacím, které dostal bohužel až po 1. lednu. Do té doby je neměl. Jako noblesní člověk nereagoval hystericky, ale reagoval vždy až na základě těch informací, které dostal.

Já jsem se jenom chtěl přihlásit na drobnou reflexi k panu poslanci Filipovi, který mě zaujal oním přirovnáním k nástrojům, které mohou sloužit nebo které mohou škodit. Chtěl bych ho poprosit, aby doplnil také, že srp dělá úctyhodnou práci, když kosí obilí, kladivo dělá také úctyhodnou práci, když ková kov. Když se to dá dohromady, je z toho srp a kladivo, jsou z toho desetimiliony mrtvých. Prosím, aby mě takovíhle lidi nekádrovali.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tím jsme vyčerpali faktické - a ještě vidím znovu pana předsedu Vojtěcha Filipa. Prosím. Faktická poznámka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. K faktické poznámce k panu ministrovi Kalouskovi: Komunistická strana Čech a Moravy má ve znaku třešně se zeleným lístkem, to aby zdůraznila červenou barvu a zelenou barvu ekologického myšlení. A mimo jiné, kdyby to pan kolega Kalousek nevěděl, tak pro poučení, když už jsme tady byli tak edukováni panem ministrem spravedlnosti, byl to znak včetně písně Pařížské komuny. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP