(10.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo pana poslance Miroslava Kalouska se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím.

Promiňte, faktická poznámka. Přehlédla jsem, omlouvám se. Pan kolega Hašek - faktická poznámka.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, krátká faktická poznámka.

Je zažitou zvyklostí v této Poslanecké sněmovně, pokud předstoupí do tohoto jednacího sálu nová vláda České republiky, obvykle bývá představena. Já chápu, že se možná někteří hodně těší do Strakovy akademie, ale přesto prosím, ať máme vztah k nové vládě jakýkoliv, aby byla zachována tato elementární slušnost a byla představena nová vláda této republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní prosím o slovo pana poslance Miroslava Kalouska, který bude vystupovat se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. (Ozývá se bušení do lavic z levé strany sálu.) Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s důvody, pro které poslanecký klub TOP 09 a Starostové nebude hlasovat pro rozpuštění Sněmovny. Vzácně jsme se shodli s panem předsedou Sobotkou, máme rovněž tři. Dovolte tedy, abych vám je popořádku odcitoval.

Tím prvním důvodem je přesvědčení, že zkrácení mandátu, který je z ústavy čtyřletý, se má odehrát pouze v tom jediném případě, kdy Sněmovna není schopna složit většinu pro podporu funkční vlády, a v takovém případě je nezbytné, a z tohoto důvodu také zákonodárce do Ústavy tento dodatek vložil, aby voliči znovu rozdali karty a pomohli onu většinu příští Sněmovně složit. To ale není tento případ. V této Sněmovně, jakkoliv k ní někdo může cítit sympatie či antipatie, v této Sněmovně je většina připravená podpořit vládu a schválit jí rozpočet. Na tomto místě bych chtěl deklarovat za poslanecký klub TOP 09 a Starostové, že všech 42 členů klubu je připraveno hlasovat pro podporu takové vlády v čele s premiérkou Němcovou, a všech 42 poslanců našeho klubu nevyjádří důvěru vládě Jiřího Rusnoka.

Tím druhým důvodem je již zmíněné faktické chování pana prezidenta. Řečnická otázka: Co by vyřešily předčasné volby? Jestliže pan prezident vnímá svoji pozici tak, že bez ohledu na funkční většinu v Poslanecké sněmovně a bez ohledu na názory jednotlivých politických frakcí postaví stejně vládu podle svého uvážení, můžeme sil myslet, že úplně stejně tak se bude chovat po jakýchkoliv příštích předčasných volbách, pokud se toto jednání stane akceptovatelným a pokud mu to projde. Předčasné volby po rozpuštění Sněmovny ustanoví nějakou jinou většinu, pro mě za mě levicovou s vítěznou sociální demokracií, a pan prezident, pokud je skutečně přesvědčen, že ústavní zvyklosti jsou idiotské, a bude-li se chovat stejně, jako se zachoval po rezignaci Petra Nečase, najmenuje jakoukoliv jinou vládu a bude tvrdit, že je to ústavně konformní, protože to odpovídá liteře zákona. A i kdyby, vážení kolegové ze sociální demokracie, pověřil sestavením vlády v případě, že byste zvítězili ve volbách, někoho z vás, opravdu se domníváte, že by podpořil toho, kdo zvítězil v demokratických volbách na vašem sjezdu?

Jinými slovy, ony by zjevně nějaké volby byly, ale už by zdaleka neměly ten význam jako jakékoliv volby předcházející, protože by konečné slovo potom, co by rozhodli voliči, měl stejně prezident republiky. A vnitrostranické volby na vašem demokratickém sjezdu, kolegové, si můžete klidně zrušit, protože ať si zvolíte kohokoliv, o tom, kdo by stál v čele vlády v případě vítězství sociální demokracie ve volbách, by nerozhodl váš sjezd, o tom by rozhodl pan prezident a vy to dobře víte. Já se dokonce trochu bojím, že někteří z vás s tím trochu počítají a líbí se jim to. Ale to už by nebyla plnohodnotná demokracie.

Rozvádím to tak proto, abych vysvětlil, že podle našeho názoru předčasné volby nejsou v tuhle chvíli řešením. Řešením je důsledné uplatnění pravomocí Poslanecké sněmovny vůči prezidentovi republiky i vůči jeho vládě, uplatnění natolik důsledné, aby panu prezidentovi bylo zřejmé, že takovýto experiment nemá šanci, že opakovat ho by bylo jenom opakováním blamáže a ostudy a že mu nikdy neprojde, když bude chtít obejít suveréna, a tím suverénem je Poslanecká sněmovna. Aby bylo váženým členům vlády, kteří tady sedí, zřejmé, že kromě toho, že jsou ústavní činitelé, jsou také pokusnými králíky nešťastného Zemanova experimentu, a aby pro jejich případné následovníky byl v praxi demonstrován fakt, že osudy pokusných králíků nemívají happy end, a to přesto, že na začátku pokusu jsou drbáni za ušima, kvalitně krmeni a je s nimi mazlivě hovořeno.

Teprve v takovém případě pak můžeme přistoupit k volbám, s vědomím, že volební klání přinese výsledek, který bude respektován. Pokud přistoupíme k volbám s tím , že pan prezident se tak chovat přece může, neboť ústavní zvyklosti jsou idiotské, ty volby nevyřeší nic. To je ten druhý důvod.

Ten třetí důvod je nezbytná kontrolní role Poslanecké sněmovny. Nemáme úlohu pouze zákonodárnou, máme úlohu kontrolní. (Nesrozumitelné výkřiky zleva.) Nemáme úlohu pouze zákonodárnou, máme úlohu také kontrolní. Je samozřejmé, že jakákoliv vláda po rozpuštění Sněmovny dovádí zemi k předčasným volbám, ale bývají to vlády, nebo vždycky to byly vlády, jejichž členové se zpovídali těm či oněm parlamentním frakcím a ty parlamentní frakce se zpovídaly svým voličům, a zajišťoval se tak přirozený kontrolní a samočisticí proces. V Rusnokově vládě sedí osoby - nechci se jich nijak dotknout, jsou to jistě úctyhodná dáma a pánové -, které se nezpovídají vůbec nikomu. Žádné politické frakci, žádné politické straně, žádným voličům, protože je nikdo nevolil. Někteří se možná zpovídají svým sponzorům, ale co chtějí ti sponzoři, to zase nevíme my.

Není možné takovou vládu ponechat bez kontroly Poslanecké sněmovny. Naopak je nezbytné zesílit roli Poslanecké sněmovny. Jednotlivé garanční výbory se musí scházet podstatně pilněji, než bylo zvykem, a bude-li nezbytné, je potřeba často svolávat i mimořádné schůze. Kdybychom nechali tuto vládu nejméně ty tři měsíce vládnout bez kontroly, pak bychom se zpronevěřili svému poslání, se kterým jsme sem byli zvoleni. A to nemůže samozřejmě udělat Sněmovna rozpuštěná, to může udělat pouze Sněmovna akční, akceschopná, vědomá si svých pravomocí, vědomá si svých povinností.

Dámy a pánové, argumenty, které tu zazněly od pana předsedy Sobotky a které zaznívají ve veřejné diskusi, které na druhé straně naléhají na rozpuštění Sněmovny, jsou argumenty vážné. Já je nezlehčuji a také jsme se jimi velmi vážně zabývali. Nicméně, za prvé, ty první tři argumenty, které jsem uvedl, pro nás váží více a za druhé argumenty, které vyzývají k okamžitému rozpuštění Sněmovny, když to zobecníte, tak je musíte charakterizovat jako argumenty mírně poraženecké. Jako argumenty, které předpokládají, že tato Sněmovna neubrání své pravomoci a svoji důstojnou roli v ústavním systému proti asertivnímu prezidentovi republiky a že to musí udělat až ta Sněmovna nová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP