(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám pana poslance Krátkého.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, již před časem jsem se pana Doktora prostřednictvím pana předsedajícího ptal, jak je to opravdu s tím dnem daňové svobody. Opravdu dneska ta vláda nám tak ubírá na daních, že nám ten den daňové svobody vylezl pomalu o týden výš, než jsme měli před časem. Prosím vás, já tomu fakt nerozumím.

Takže to je jedna otázka, pane Doktore. Zkuste mi už konečně odpovědět, protože váš institut, Liberální institut vedený panem Ševčíkem, expertem na všechno možné a hlavně na makroekonomii, nám prostě tuto informaci poskytl. A myslím, že velice rychle by to šlo najít.

A pokud jde o to, zdůvodnit zdražení všeho základního tím, že nějaká lázeňská organizace si chtěla pomoct - prosím vás, jak to, že tam ještě není finanční úřad a neřádí tam jak černá ruka? (Silným hlasem:) Jak to je možné, že takové věci někdo dopustil a nedal trestní oznámení! Pro boha věčného, kvůli tomu chceme zase trestat všechny ostatní, když si neplníte povinnosti! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byly faktické poznámky. Teď bych požádal Michala Haška, který je přihlášen řádně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pokusím se poněkud ztlumit decibely.

V naprosté většině civilizovaných zemí je cílem každé demokraticky zvolené vlády zlepšování podmínek obyvatel a podpora růstu ekonomiky země. Bohužel i v souvislosti s projednáváním právě předloženého tisku, návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty, jsem stále více přesvědčen, že současná vláda premiéra Nečase si vytkla přesně opačný cíl. Kromě toho, že v oblasti politické kultury dochází k její naprosté devastaci a důvěra lidí v politiku a politický systém se díky ODS, TOP 09 a Věcem veřejným bohužel neustále snižuje, i tímto návrhem změny DPH vláda přenáší Českou republiku mimo střední Evropu.

Myslím si, že nejkřiklavěji tuto strategii vidíme právě na daňové politice vlády a na dnešním návrhu novely daně z přidané hodnoty. Všechny strany vládní koalice zapomněly na vlastní předvolební sliby o nezvyšování daní a plošným zvýšením DPH útočí na základní potřeby 90 % obyvatel České republiky. Ne náhodou sami úředníci Ministerstva financí spočítali, že největší dopad bude mít zvýšení DPH na důchodce a na nízkopříjmové domácnosti. Kompenzace, které slibuje vláda, růst cen nákladů nevyrovnají. Navíc připomínám, že důchodci daně neplatí, takže jim žádný bonus nepomůže a v uvozovkách na vládní kompenzaci si možná přijdou až s ročním zpožděním v rámci valorizace penzí, pokud vůbec nějakou valorizaci tato vláda uskuteční.

Zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby a bohužel řada dalších oblastí bude tímto nesmyslným krokem také postižena, a tak bude dále omezována dostupnost těchto základních veřejných služeb pro většinu obyvatel České republiky. Zatímco prakticky v celé vyspělé Evropě jsou dvě, někde dokonce tři sazby naprosto běžné a základní potraviny, léky nebo knihy jsou ve zvýhodněné nebo nulové sazbě, u nás současná vláda navrhuje dramaticky odlišná pravda. Budeme tak zřejmě jedinou zemí Evropské unie, která bude mít skutečně jedno daňové pásmo DPH. Připomenu, že kromě České republiky má jednotnou sazbu také Dánsko, ale tam některé položky v nulové sazbě zařazeny jsou.

Tato vláda navíc dopady svých rozhodnutí netlumí adekvátními opatřeními, ale naopak negativní efekty multiplikuje. Ve zdravotnictví se proto nejenom zvýší ceny léků s růstem DPH, ale díky rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví přestávají pojišťovny proplácet některé léky a pacienti budou muset léky do 50 korun hradit sami. K nákladům na zvýšení DPH si tak nemocní budou muset připočítat další stovky milionů korun, které zaplatí ze svého v lékárnách bez jakékoliv kompenzace ze strany vlády.

Změna sazby DPH společně s připravovaným zvýšením regulačních poplatků ve zdravotnictví dále zpochybňuje základní nárok občana, který je dán ústavou, respektive Listinou základních práv a svobod, na dostupnou a stejně kvalitní zdravotní péči. A až definitivně uzákoníte, dámy a pánové z vládní koalice, takzvaný standard a nadstandard, tak se ocitneme v zemi, kde kvalitní zdravotnictví už bude pouze pro vyvolené, pro bohaté.

Stejně tak vláda bez jakýchkoliv rozpaků pošlapává své sliby o vzdělanostní společnosti a podpoře dostupnosti vzdělanosti a vzdělávání všem. Civilizované země mají knihy a učebnice ve zvýhodněné nebo nulové sazbě DPH. Tato vláda prodej knih, učebnic, ale i kulturní akce zdaní rovnou sazbou. A i zde vláda dodržuje svoji zásadu, že nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. U studentů ke zvýšenému DPH může do budoucna přibýt rovnou i školné. Zřejmě proto, aby se vzdělání zase stalo výsadou pouze pro někoho, nikoliv právem těch, kteří o něj mají zájem a kteří mají ke vzdělání také schopnosti.

Zcela samostatnou kapitolou je dopad zvýšení sazby DPH na kraje, města a obce. Jak už tady řekl ministr financí, tímto zákonem dochází také k novele zákona o rozpočtovém určení daní a jsou snižovány koeficienty rozdělování daňových výnosů pro kraje, města a obce. Takže fakticky to budou kraje, města a obce, které budou doplácet na toto rozhodnutí vlády.

Já jsem jménem všech hejtmanů České republiky učinil písemný dotaz na předsedu vlády a požádal jsem ho o analýzu dopadů této daňové změny na poskytování veřejných služeb v České republice na úrovni krajů, měst a obcí. Dámy a pánové, řečnická otázka: Hádejte, co mi pan premiér odpověděl. Napsal mi ve svém dopise, že vláda nemá žádnou představu o tom, jakým způsobem se zvýšení DPH projeví v hospodaření měst a obcí. Údajně na to vláda nemá dostatek informací, aby vůbec takovou analýzu mohla zpracovat. Ale přitom v důvodové zprávě se dočteme povinnou formulku, že tato právní úprava nijak negativně neovlivní hospodaření veřejných rozpočtů.

Kdybych měl hledat výraz, jak vlastně nazvat tuto odpověď, že vláda nechce - ne že neumí, nechce analyzovat dopady na poskytování veřejných služeb - budu muset dnes zajít poněkud dál, než jsem obvykle zvyklý ve svém řečnickém repertoáru. Dlouho jsem hledal marně výraz, který by to popsal. Dámy a pánové, vám všem se omlouvám, ale budu vám to muset usnadnit: Bude to průser! Bude to průser pro kraje, města i obce, pro všechny občany České republiky. Po plánech pana ministra financí na omezení regionální dopravy je zvýšení DPH další ranou, kterou pravicová vláda dává krajům, městům a obcím.

Uvedu několik jednoduchých příkladů, které jsme si na rozdíl od vlády na úrovni krajů, měst a obcí propočítali. Například krajský rozpočet na jižní Moravě v příštím roce, roce 2012, bude zatížen více než 80 mil. korun dodatečných výdajů v případě schválení této novely. V roce 2013 už to bude více než 160 mil. korun. To jsou čísla pouze jednoho ze 14 krajů České republiky, a můžu pokračovat dál velkými městy: Brno - minimálně 65 mil., Ostrava - minimálně 47 mil. korun, a to nehovořím o tom, že pan ministr Kalousek přijde s novelou, která velkým městům vezme peníze a v rámci rozpočtového určení daní je přerozdělí jinam. Koneckonců možná to byl důvod, proč v opakované volbě potom pan Gazdík získal předsednické křeslo, nebo byl potvrzen ve funkci hnutí Starostové a nezávislí, když v tajném hlasování se to jaksi nepovedlo.

Dámy a pánové, vyčíslené dopady změny DPH v jednotlivých krajích jednoznačně dokazují, že tato změna zatíží rozpočty krajů dalšími dodatečnými náklady bez jakékoliv kompenzace ze strany státu. Jsou to prostředky, které se samozřejmě budou muset někde vzít v rámci krajských rozpočtů, protože naší politikou není zavírání nemocnic, zavírání sociálních ústavů nebo zavírání škol a propouštění lidí, kteří pracují často za minimální mzdu při poskytování veřejných služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP