(18.30 hodin)
(pokračuje Hašek)

Stejně tak dojde k podstatnému snížení rozpočtu v rámci příspěvkových organizací, kterým tato vláda ve své politice tupých účetních škrtů už tak dost komplikuje život. Nejenom že jsou nemocnicím, sociálním ústavům a řadě dalších institucí snižovány rozpočty, ale tím, že bude zvýšena DPH, bude jejich napjatý rozpočet samozřejmě vystaven dalšímu novému tlaku.

Jsem přesvědčen, že jednotná sazba DPH je bezprecedentní a z tohoto pohledu poněkud hloupý, nešťastný krok, kterým tato vláda jenom potvrzuje názor 90 % občanů ČR o tom, že by měla skončit. Myslím si, že bohužel tento zákon se řadí do série destruktivních kroků vlády směrem k fiskální a hospodářské politice. Už dnes nejsou prostředky na policii, už dnes nejsou prostředky na hasiče, nejsou prostředky na opravy silnic, už vůbec ne samozřejmě na nějakou jejich další výstavbu. Omezují se prostředky na zdravotnictví a sociální služby. Vláda bere peníze nízkopříjmovým skupinám občanů, bere peníze rodinám s dětmi a bohužel lidé se po pěti letech pravicových vlád nemají lépe, jak se tady možná snažil dokázat pan kolega Doktor, můj předřečník, ale my máme pocit, že se bohužel mají hůře!

A já se proto musím zeptat, proč nejdeme stejnou cestou, jako jde vyspělá Evropa? Proč odmítáte ve vládě progresivní zdanění, ať už u fyzických osob, anebo zvýšení zdanění u firem, které je naprosto standardní ve většině států EU? Proč namísto tupého účetního škrtání, kterým podvazujete růst české ekonomiky, nepřijímáte naopak opatření, která by podpořila růst české ekonomiky? Proč namísto snižování prostředků na zdravotnictví, na sociální služby a na dopravní obslužnost, které vymýšlíte, se raději nezabýváte čerpáním evropských fondů? Tam máme problémy v řádu desítek, možná stovek miliard korun, které zatím na centrální úrovni vyčerpány nejsou a hrozí, že o ně ČR přijde!

Dámy a pánové, proč namísto handrkování o křesla ve vládě a neustálého zachraňování vaší kolabující koalice už konečně nezačnete něco dělat pro Českou republiku!? Děkuji za pozornost. (Potlesk. ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Fakticky chce reagovat pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Já se nechci příliš vyjadřovat k obsahu vyjádření mého předřečníka, snad pouze vaším prostřednictvím - nezaznamenal jsem tedy na sněmu Starostů a nezávislých, že by po tomto sněmu někdo vystoupil a říkal, že za hlas pro pana předsedu Gazdíka mu bylo nabízeno 50 tisíc, jako bylo v případě vaší volby, pane místopředsedo Hašku. Děkuji. (Projevy nesouhlasu zleva, potlesk poslanců TOP 09 a Starostů.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, tady bylo k předloženému návrhu zákona o zvýšení DPH řečeno už ledacos. Možná by bylo dobré připomenout si samotnou důvodovou zprávu tohoto zákona, kde i vláda říká jednoznačně tu skrytou podstatu, kterou si od uvedeného návrhu zákona slibuje. V pozadí je možná 22,5 mld. korun, které mají být vytaženy z kapes daňových poplatníků, tedy velké většiny občanů ČR k tomu, aby zaplatili důchodovou reformu, kterou vláda chystá občanům, a zejména i dopady, které se dramaticky zhoršily po přijetí tzv. malé důchodové reformy.

V důvodové zprávě se říká, že navrhovaná úprava bude mít pozitivní vliv na výnos DPH, a tady asi vládní logika vychází jednoznačně z logiky celé pravice v ČR, že je mnohem snazší tahat po haléřích peníze z kapes všech občanů, než se odhodlat a jít daňovou progresí, která by zdanila ony vysoké příjmy, které někteří lidé, některé firmy a zejména banky v ČR mají, hospodářskou krizi nevyjímaje. Možná že by v této souvislosti bylo dobré použít onen příměr generálního ředitele Sazky a jeho příjmy a jeho daňový podíl ve vztahu k člověku, který pracuje za minimální mzdu a občas mu něco jeho zaměstnavatel dá bokem cash, aby si přilepšil.

Postupná změna v sazbách DPH bude sociálně citlivější, než kdyby došlo ke skokovému zavedení jedné sazby, říká se v důvodové zprávě. Myslím si, že i tady je logika pravice velice otevřená, potažmo i vlády, protože sociální pnutí, které dokázala tato vláda tří politických stran - ODS, TOP 09 a Věcí veřejných - způsobit bezprostředně po svém nástupu, kdy vyhnala zaměstnance veřejného sektoru do ulic a pokračuje zarputile v této politice, také říká, že bude-li daňovou zátěž dávkovat postupně celé společnosti, nebude to zase tak nepřijatelné a lidé si zvyknou. Možná že logika je v předobraze toho, co kdysi provedla Fischerova vláda za podpory všech politických stran v Poslanecké sněmovně, kromě Komunistické strany Čech a Moravy, když také v rámci Janotova balíčku navrhla zvýšení snížené sazby DPH z 9 na 10 % s tím, že to lidé ani nepoznají a nepocítí a je to nutné pro zachránění státního rozpočtu a snížení veřejného dluhu. Dluh v ČR nebyl snížen a státní rozpočet rovněž nebyl zachráněn!

Je potřeba v této souvislosti také poukázat na jiný moment, který vláda sama v důvodové zprávě přiznává. Někdy jsou věci více než pravdivé od samotných navrhovatelů. Je zřejmé, říká se v důvodové zprávě, že navržená změna dopadne na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a na skupiny závislé na sociálním systému. Jednou z těchto skupin jsou lidé pobírající důchodové dávky, a to nikoliv pouze dávky starobního důchodu, ale nalezneme zde například i osoby se zdravotním postižením pobírající invalidní důchod pro invaliditu 1., 2. a 3. stupně, a tento zákon neobsahuje kromě úprav daňového zvýhodnění na vyživované dítě kompenzační mechanismus. Kompenzace bude předmětem právní úpravy navržené ministrem práce a sociálních věcí. Nevím, jestli vláda poslouchala v polovině května demonstrující zaměstnance na Václavském náměstí. Asi ne! Podle jejího vyjádření a řady vyjádření představitelů vládní koalice šlo o lůzu. Možná že i vystoupení, které zde zaznělo z úst pana poslance Michala Doktora, tomu také odpovídá. Nevím, jestli zaměstnanci a občané ČR, kteří si dovolí projevit nesouhlas s vládou, jsou lůzou. Byl bych dalek takovýchto soudů. Spíš si myslím, že oni vyjadřují pouze to, co cítí a jak na ně dopadají navrhované reformy současné vlády.

Katastrofa, která se připravuje tímto zákonem, bude mít praktické konsekvence. Ze 4,1 mil. zaměstnanců v ČR, a nehovořím o více jak 2 mil. důchodců, nedosahují dvě třetiny lidí zhruba průměrného příjmu 25 803 Kč. Jestliže si vláda představuje, že bude zvýšení daně DPH kompenzovat zrušením tzv. superhrubého zdanění mzdy, ale vzápětí s tím chce zvýšit odvody do pojistných systémů, zejména sociálního zabezpečení, takže v konečném součtu lidé budou na celé transakci tratit, vedle toho přiznává, že dojde ke zvýšení právě základních životních nákladů, jako jsou potraviny, jako jsou léky, jako jsou energie a nájmy, jestliže tyto věci, tyto zcela zřejmé věci, které lidé potřebují k přežití, přirovnává k nadstandardním hotelovým službám, pak si musíme jenom říci, že tato vláda, která již téměř rok udržuje velice úspěšně více jak půlmilionovou nezaměstnanost v ČR, také vykročila cestou udržet nejen onu osmisettisícovou armádu velice chudých občanů v ČR, ale podstatně ji rozšířit.

I to je pádný důvod pro to, proč Komunistická strana Čech a Moravy nemůže předložený návrh zákona podpořit. A proto se připojuji k návrhu na jeho zamítnutí. (Potlesk z řad KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP