(19.50 hodin)
(pokračuje Skokan)

Jeho nejbližšími spolupracovníky byli, jsou a budou mediální hvězdy typu všeschopného Kalouska, úlisného Drábka, odklánějícího Kocourka, ProMoPro Vondry, politicky prostituující Karolíny Peake. A podívejme se i do předchozího období na jména jako například Řebíček, Čunek, Bursík či Džamila Stehlíková - ta také nebudou jen tak zapomenuta!

Pokud by se tedy jejich dlouholetý kolega Schwarzenberg chtěl od těchto hrůz alespoň na chvíli distancovat, měl dnes jedinečnou a podle mě pravděpodobně i poslední možnost. Pokud chce, a to jsem si jist že ano, i nadále být pro veřejnost přijatelným a volitelným kandidátem na prezidenta ČR, vyzývám jej prostřednictvím pana předsedajícího, aby se vrátil do Sněmovny a aby hlasoval pro návrh o nedůvěry této vládě. Jsem si naprosto jist, že právě jeho hlas při dnešním rozhodování by česká veřejnost vnímala jako zcela klíčový a zásadní. Jeho hlas má v tuto chvíli stejnou platnost jako hlas můj nebo kohokoliv z vás. Přesto ale platí, že toto jeho dnešní hlasování či nehlasování ovlivní statisíce hlasů ve druhém kole prezidentské volby, a já doufám, že pan kolega si je toho plně vědom. Útěk před zodpovědností, a bohužel jinak jeho dnešní rádobystrategický odchod z našeho dnešního zasedání nemohu nazvat, nesvědčí příliš dobře o charakteru a statečnosti prezidentského kandidáta. Naše hlasovací matematika je všeobecně známa. Pokud kolega Schwarzenberg nebude hlasovat proti této vládě, logicky tedy hlasuje pro ni. V tomto případě se totiž, jak všeobecně známo, na žádné zdržení či odchody ze sněmovny nedá hrát a nehraje.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Michal Hašek se hlásí ještě do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu zřejmě patřit k posledním řečníkům při dnešním programu Poslanecké sněmovny, nicméně chci také vystoupit k bodu hlasování o nedůvěře vlády ČR.

Vláda práva je jedním ze základních znaků demokratického státu, který má dbát o rovnost občanů před zákonem. Bohužel stalo se, co se stalo. Pokud nám pan premiér chce tvrdit, že on amnestii pouze podepsal, ale nemá s ní nic společného, beru to jako výmluvu. Rád bych upozornil na názory ústavních odborníků, například pana profesora Gerlocha, který doslova říká, že prezident je v otázce amnestie vykonavatelem vůle vlády, což plyne i z režimu kontrasignace. Podobně se vyjádřili i další ústavní odborníci. Koneckonců i pan premiér Nečas má přece s otálením při kontrasignaci svoje zkušenosti v opačné roli, kdy sám modifikoval některá rozhodnutí nebo stanoviska tak, aby dosáhl podpisu prezidenta republiky Václava Klause.

Pane premiére, svým podpisem jste porušil nejenom základní pravidla demokratického právního řádu, ale narušil jste důvěru občanů ve fungování státu jako takového. Dali jste národu najevo, že jsme si všichni rovni, ale někteří jsme si pravděpodobně rovnější. Takové kauzy jako Pitr, Provod, Lukeš, Srba nebo Berka hovoří za vše! Jsou to jména lidí, kteří pravděpodobně - nedočkáme se pravomocných rozsudků - připravili stát o desítky, stovky milionů korun, možná miliardy. Jsou mezi nimi možná i sponzoři některých vládních politických stran. Po mnoha letech vyhnanství, a to nikoliv na malém kamenitém ostrůvku, ale na Floridě, se budou moci vrátit do ČR, aby tu mohli spravovat svůj ohromný majetek.

A jaké jsou vaše argumenty pro článek II amnestie? Prý jste to jen podepsal, pane premiére. V tom případě jste jako ti, kteří podepsali před 30 lety antichartu a nyní tvrdí, že to také nic neznamenalo.

Odpovědnost však nese celá vláda a její součástí je i Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 a jeden z prezidentských kandidátů. Bohužel tu Karel Schwarzenberg není. Jak jsme se dozvěděli, na protest proti obsahu amnestie - je fajn, že protestuje alespoň 16. den po jejím zveřejnění - opustil plénum Poslanecké sněmovny, a tak tu není a nemůže reagovat na naše otázky a výhrady. Musím však říci, že zklamal jako předseda jedné z koaličních stran, zklamal jako člověk, který měl hlídat jako součást vládní koalice rozhodnutí premiéra. Musím říci, že zcela zklamal v kontrole amnestie a v ochraně obyvatel této země. Svoji nečinností jste připustili, aby se před zraky veřejnosti prominulo tunelování, korupce, aby byly legalizovány příjmy z trestné činnosti a aby bylo bohužel omezeno právo obětí na spravedlivý soud. Navíc teď někteří navrhujete, aby kompenzace odškodněným platil stát, jinými slovy daňoví poplatníci.

Sečteno a podtrženo, dámy a pánové, zloději a tuneláři se mohou díky této amnestii i se svými nakradenými penězi vesele smát a občané to lidově řečeno zatáhnou ze svého. Myslím si, že to není dobrý příklad české veřejnosti. Členové této vlády a vládní strany jsou zodpovědné za vývoj v naší zemi v uplynulých šesti letech. Není to opozice. Nejsou to občanské iniciativy a nejsou to občané této země, ale tato vláda. Vy rozhodujete, řídíte zemi, přijímáte zákony a podepisujete amnestie. Situace a stav naší země je přímým důsledkem vašich kroků a vaší schopnosti, resp. v tomto případě flagrantní neschopnosti vládnout. Po daních, které zatěžují občany s nízkými příjmy, po škrtech v sociální oblasti a omezování zdravotní péče jste nyní pošlapali i spravedlnost. Kdysi se říkalo, že Nečasova vláda je vládou pro horních deset tisíc. Po dnešku se ukazuje, že je vládou pro ty, u kterých doba vyšetřování přesáhla osm let.

Amnestií se dalo veřejnosti najevo: ti nahoře si mohou dělat, co chtějí. Co to znamená? Krást se může, jenom když se krade ve velkém? Popřeli jste rovnost lidí před zákonem. Váš krok přinesl privilegia bohatým, kteří si díky právníkům protáhli svoje procesy nad osm let. Popřeli jste jeden z hlavních důvodů existence státu. Stali jste se spojenci jedné skupiny občanů proti jejich většině. Neničíte pouhou důvěru ve stát, ničíte důvěru lidí v demokracii. Svým krokem jste se stali fakticky nejdůležitějšími voliči extremistů všeho druhu. Svým krokem jste provedli atentát na právní stát. Svým krokem jste 1. ledna 2013 zničili narozeniny naší dvacetileté republiky. Svoji zemi jste u příležitosti jejích dvacátých narozenin zklamali!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď se zeptám: faktická poznámka - pan poslanec Rykala? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno. Je 19.57. Pan ministr vlády Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí, předseda TOP 09, zde dnes udělal státnické gesto. Řekl, že nebude u hlasování o nedůvěře vládě. Ve 20 hodin začínají Otázky Václava Moravce, kde pan Schwarzenberg je hlavní host jako kandidát na prezidenta republiky. Já si myslím, že je to od něho falešné. On dnes ne že nechce hlasovat pro nedůvěru vládě. On dnes si dělá kampaň na prezidenta ČR. Pokud by chtěl pan Schwarzenberg, pan prezident, skoro, už, možná prezident České republiky - tak by měl říct, že rezignuje na ministra vlády pravice, na ministra vlády Petra Nečase a rezignuje na předsedu TOP 09. To neudělal! On si hraje falešně na to, že dnes nebude hlasovat o nedůvěře, ale on dnes bude právě dělat kampaň na prezidenta republiky a měl by být tady! Měl by být v Poslanecké sněmovně a hlasovat proti nedůvěře vlády Petra Nečase! (Potlesk části poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP