(9.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Oni se mě ptali, proč jsou tady tato bezpečnostní opatření, a já jsem jim skutečně nedokázal odpovědět. Proto jsem přišel sem do Poslanecké sněmovny, abych znal tento důvod, protože podle mě není možné, aby se tady vytvářely takové příkopy mezi námi a veřejností a my jsme o tom nebyli informováni, vůbec jsme nevěděli důvod. A když se zeptáme po tom důvodu, tak je nám řečeno, že to nařídil příslušný službu konající velící policejní funkcionář. Ale ta rizika, údajná rizika tedy, jsou nám utajena. Tak já nevím, jestli se tady chystá nějaký teroristický útok na Poslaneckou sněmovnu zrovna dneska, nebo jestli tady hrozí nějaká jiná aktivita, která by měla ohrozit naši bezpečnost. Prostě tohle má přece velký symbolický význam.

Já nevím, kolegové a kolegyně z koalice, jestli to nechápete, ale tady dnes vy schvalujete reformy, které skutečně velmi nespravedlivě zasáhnou velkou část naší společnosti. A ti lidé mají pocit, že proti nim nasazujete nejenom tyto reformy, ale že dneska proti nim vlastně nasazujete symbolicky i policisty a zátarasy. Vždyť bude za chvíli 17. listopad! Copak vy si neuvědomujete tyto souvislosti? Co si o nás budou občané myslet?

A žádám pana Novotného, aby zde nešířil lži, prostřednictvím paní předsedající, prostě ta opatření byla nařízena. Byla nařízena v souladu se zákonem, v pořádku, ale my chceme vědět, jaký je důvod pro nařízení těchto opatření. My nežijeme v policejním státu, a jestliže si koalice chce stavět ploty a zátarasy, prosím, oploťte si Úřad vlády, postavte si kolem policejní kordony, nám jako opozici do toho nic nebude. Možná se budeme ptát, kolik to stálo peněz, ale to je tak asi všechno. Klidně si oploťte Úřad vlády, ale prosím, Poslanecká sněmovna není vaše! V Poslanecké sněmovně nejsou jenom koaliční poslanci. V Poslanecké sněmovně jsou zástupci lidu a mají plné právo mít na vaše reformy rozdílné názory. Stejně jako občané, kteří jsou venku. I venku jsou občané, kteří tyto reformy odmítají, a jsou tam občané, kteří tyto reformy podporují. To je realita. My jenom nechceme jako sociální demokraté, abyste mezi nás a tyto občany tady stavěli policejní kordony a ploty. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktické poznámky v pořadí Boris Šťastný, Petr Gazdík a pan kolega Jandák. V tomto pořadí jste se hlásili. Faktické poznámky jsou to.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, mně skutečně tato demagogie vadí. Nejsem žádný bezpečnostní expert. Dobře víte, že se specializuji na jinou věc a o této záležitosti nemám, stejně jako tato Sněmovna, žádné informace. Nepochybně zde neexistuje nikdo jiný, kdo by měl nějaké informace, proč se ochranná služba Policie České republiky rozhodla posílit bezpečnostní opatření okolo této instituce.

Na druhou stranu přece myslím, že pan kolega Sobotka musí vědět, že Policie České republiky dělá svoji práci, ví, proč ji dělá. Asi je evidentní, že sem nepřijde na toto místo policejní prezident nebo náčelník ochranné služby a nebude vysvětlovat do médií, proč co dělají. Asi k tomu mají nějaké důvody. Chci upozornit, že v minulosti stejně tak jako včera jsme se úplně normálním způsobem procházeli do vstupu Sněmovny, kde byli tito lidé, tito občané, kteří demonstrovali. Mají na to právo, i když já jsem přesvědčen, že takovéto demonstrace podle zákona mají probíhat sto metrů od Poslanecké sněmovny. Přesto všichni dobře vědí, že včera i v minulosti jsme se prodírali skrz tyto občany, diskutovali jsme s nimi a nebyl v tom žádný problém.

Takže v tomto ohledu bych doporučil sociální demokracii, aby se obrátila na policejního prezidenta, a přece ví moc dobře, jakým způsobem v této věci postupovat. A nemůže přece nikdo čekat, že zde veřejně někdo bude říkat, proč dělá ta či ona bezpečnostní opatření, a v tomto ohledu je to čirý populismus. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Vítězslav Jandák, faktická poznámka.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji. Dámy a pánové, já vás prosím - teď nemluvím za stranu, ale za sebe. Já si nechci připadat jako člen ústředního výboru KSČ v polovině roku 89. To ne, prosím vás! (Potlesk poslanců ČSSD.)

Víte, a pak je možnost, že bychom se přestěhovali někam jinam. Oni šli tehdy na Institut tělesné výchovy a sportu, jak byli populární. Ale já se nedivím, protože když si vezmete, že oni měli v té době skoro dvacetiprocentní podporu a vy máte desetiprocentní podporu, tak se nedivím.

A paní předsedkyně, na vaše svědomí, já neřeknu, kdo mi to řekl, ale policie, které jsem se ptal, tak mně řekla, že to bylo na příkaz předsedkyně Sněmovny.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, já vás musím ujistit, že nemám žádnou kompetenci k tomu, abych mohla přikazovat policii, co má nebo nemá konat. Jediné, co musím hlídat, je to, aby byl zajištěn normální provoz kolem budov Sněmovny, a to je všechno, co mohu udělat. Mohu se ptát, tak jako se ptáte vy, a to je všechno.

Pan kolega Seďa nechce nyní hovořit? Hlásí se někdo dál? Pan kolega Hašek, pardon.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, vážená paní předsedkyně, hlásil jsem se také s faktickou poznámkou. Za prvé bych chtěl poděkovat panu poslanci Novotnému, že jsme se dozvěděli ranní agenturní svodku ABL (potlesk poslanců ČSSD), takže už víme asi, jak to bylo. To za prvé.

A za druhé, paní předsedkyně, já vám věřím. Teď jste řekla, že vy jste nedala žádný příkaz policii, respektuji vaše kompetence. Nicméně pak si myslím, že jestli tady existuje nějaké jiné vážné riziko a jsou tu rozmístěny zátarasy kolem Poslanecké sněmovny a je tady zvýšený počet příslušníků ochranné služby Policie České republiky, tak žádám, aby se do jednání Sněmovny dostavil ministr vnitra, neboť jemu kompetenčně přísluší to, že on je odpovědný za chod policie, a ministr vnitra by měl sdělit této Poslanecké sněmovně, z jakého důvodu jsou tady právě dnes realizována takováto masivní bezpečnostní opatření, kdo přesně je nařídil, a já bych také rád věděl od ministra vnitra vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, kolik takové opatření bude stát.

Na Šluknovsku možná ti policisté dneska chybějí! Tady na Malé Straně jsou jich dneska plné ulice! Dámy a pánové z koalice, styďte se! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec František Novosad. Prosím pane kolego o vaše slovo.

 

Poslanec František Novosad: Dobré nedělní dopoledne vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Jako místostarosta a starosta jsem se podílel a měl jsem připomínky k záchranné zdravotnické službě. Samozřejmě podílel jsem se na jejím budování, to znamená, vím, o čem je řeč a samozřejmě své připomínky a stanoviska tady budu tlumočit.

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě se počítá se zřízením cca 40 nových výjezdových základen, aniž by návrh řešil dostatečným způsobem otázky financování těchto nových výjezdových základen. Návrh předpokládá, že subjekty, které v současné době poskytují zdravotnickou záchrannou službu, ale nebyly zřízeny krajem, toto nebudou moci dále poskytovat, a proto uzavřou s poskytovateli zdravotnické záchranné služby smlouvy k zajištění činnosti výjezdových skupin podle zákona o zdravotnické záchranné službě. Takže se podle důvodové zprávy u těchto subjektů nic nemění. Viz negativní dopad v tomto směru podle minimální a zaměstnanci dopravní a další prostředky, které subjektu budou splňovat stejné podmínky personálního věcného a technického vybavení. Stále budou zajišťovat zdravotní službu, ale nikoliv vlastním jménem na vlastní odpovědnost. Takže odpovědnost ponese poskytovatel zdravotní záchranné služby.

Zde je nutno vyřešit otázku, jak bude fungovat například financování. Všechny úhrady z veřejného zdravotnického pojištění budou hrazeny poskytovateli zdravotní záchranné služby a ten je bude přefakturovávat, nebo bude platit tomuto subjektu nějaký paušální poplatek? Takže tento třetí subjekt vůbec nemusí být zdravotnické zařízení? Proto je nutno tuto problematiku podrobněji rozpracovat v návrhu zákona.

Návrh zákona by měl vymezit možnost uzavření této smlouvy a její minimální náležitosti. Zdravotničtí pracovníci záchranné služby jsou při výkonu svého povolání vystaveni mimořádné fyzické i psychické zátěži, jejich úkolem je poskytovat zdravotní péči v externích situacích a podmínkách. V situacích, kdy je bezprostředně ohrožen život, kdy zpoždění poskytnutí odborné první pomoci můžou způsobit smrt. Několikrát denně se setkávají tváří v tvář utrpení a bolesti, kdy lidem selhávají základní životní funkce. Jejich akceschopnost vyžaduje jejich nepřetržitou pohotovost a schopnost neustále se vyrovnávat se stresem a napětím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP