(9.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Když se bavíme o těch výnosech, ona o tom trochu mluvila i kolegyně Strnadlová, tak mě docela zaráží ta lehkost, s jakou přistupuje předkladatel k obavám, které zde vznášíme opakovaně, a ty obavy se týkají dlouhodobé udržitelnosti, resp. zajištění těchto výnosů v rámci hospodaření těch penzijních fondů. Já bych chtěl jenom upozornit a poukázat na to, že jakkoliv konzervativní mohou být pravidla pro investování peněz, které občané vyvedou na tyto důchodové účely, tak do něčeho investovat musí. Donedávna byly jistě velmi spolehlivým nástrojem investičním státní dluhopisy. My jsme měli pocit, že po naší zkušenosti s vývojem v Řecku a v některých dalších zemích se i tato jistota stává menší, než byla v současnosti. A pokud se bavíme o jiných produktech, tak bych jenom připomněl, že další spolehlivou investicí bývaly akcie velkých a stavebních firem, tak bych jenom připomněl situaci, která vznikla v důsledku ropné havárie v Mexickém zálivu, kdy tím důsledkem nebylo jenom to, že se na pobřeží Mexického zálivu dostala ropa a stálo to ohromné peníze při odstraňování těchto následků, ale tím sekundárním důsledkem bylo také to, že firma British Petroleum, která za tu havárii ve finále díky působení svého subdodavatele mohla, utrpěla ohromné ztráty na akciovém trhu. A k velkým akcionářů firmy British Petroleum patřily samozřejmě britské penzijní fondy. A jakkoliv můžete oddělit majetek akcionářů od peněz, které tam dávají střadatelé, tak v případě, že dojde k takovému problému ve vaše portfoliu, do kterého jste peníze investovali, tak jakkoliv to můžete vyřídit tím, že ty akcie, ta aktiva, která tam zbudou, převedete do jiného penzijního fondu, tak stále převádíte jenom tu zbytkovou hodnotu, která tam v důsledku nějaké takové události vznikla, ale to mám pocit, že je něco, co ten systém v zásadním způsobem destabilizuje a do jeho základů to umisťuje jakousi časovanou bombu, která v případě jakéhokoliv nepředvídatelného vývoje na burzách či akciových trzích, popř. nepředvídatelného vývoje v oblasti schopnosti některých států splácet své dluhy, bude znamenat, že nám tady hrozí obrovský sociální problém, který stát nebude podle mého názoru schopen řešit.

Byl bych rád, kdyby předkladatel toto varování, na které jsme tady upozorńovali, a na tento problém, na který jsme tady upozorňovali, vzal vážně a zamyslel se nad těmito argumenty.

Závěrem mi dovolte říci, že mě mrzí, tady už o tom také někdo mluvil, že vláda, když přicházela s tímto konceptem, nevzala v potaz argumenty takových institucí, jako je např. Světová banka, která ve svých doporučeních pro země střední a východní Evropy, ve svých doporučeních pro reformy penzijního systému rozhodně nemluví o konceptu, který já jsem tady popsal. Mluví o konceptu, nepopírá to, že je potřeba zavést další pilíř, rovněž mluví o třech pilířích, to nikdo nezpochybňuje, nicméně mluví o tom, že by se ten průběžný první pilíř měl doplnit tím, co zde svého času navrhoval Vladimír Špidla, to znamená to je ten systém švédský, který je schopen při zachování jistého aspektu odpovědnosti střadatelů vyřešit nebo pomoci k vyřešení právě toho demokratického problému.

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hamáčkovi. Pan kolega Sobotka s přednostním právem.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážení paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem nedostal odpověď na svoji předchozí otázku, kterou jsem adresoval vedení Poslanecké sněmovny, bych chtěl jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádat o to, aby ta zcela zjevně nepřiměřená bezpečnostní opatření byla zrušena, neboť my jsme nedostali odpověď na otázku, co bylo jejich důvodem, jaké tedy hrozí nebezpečí Poslanecké sněmovně, a pokud tedy Poslanecké sněmovně žádné nebezpečí nehrozí, pak si myslím, že je možné ty ploty odsunout, policisty možná poslat dělat nějakou užitečnější práci, než tady postávat kolem Poslanecké sněmovny. My jako sociální demokraté se necítíme ohroženi. Myslíme si, že ta standardní bezpečnostní opatření, která jsou tady realizována každý den v budově Poslanecké sněmovny, jsou dostatečná, a navíc, jestliže se něco takového provede, jestliže se Poslanecká sněmovna obklopí ploty a policisty, tak je to velmi negativní signál vůči veřejnosti. A jestliže se tady bavíme ve Sněmovně o tom, že tady je velký příkop mezi politikou a společností, tak každé takové opatření ten příkop mezi námi a občany ještě více prohlubuje.

Čili pokud tady není nějaké nebezpečí nějakého útoku na Poslaneckou sněmovnu, chtěl bych jménem poslaneckého klubu ČSSD požádat o to, aby ta zbytečná nadměrná, nepřiměřená opatření byla zrušena ještě dříve, než to bude stát zbytečně nějaké další finanční prostředky. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Poté co jste vznesl, pane kolego, svůj dotaz, tak jsem požádala pana kancléře, aby mi přišel sdělit informace, o něž jste požádal. Nebyla jsem schopna vám je říci dříve. Možná jste si všiml, že tady za mnou byl, tak bych vás ráda informovala o tom, že tato opatření nařídila ochranná služba Policie České republiky, neb nikdo jiný tak činit nemůže. Žádnou další bližší informaci k tomu nemám. Je to policie, která musí vyhodnotit způsob, metodu, kterou použije. Není to ani vedení Sněmovny, ani její předsedkyně. Proto tato informace.

Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně, alespoň za tuto informaci, ale musím říci, že ji pokládám za nedostatečnou, a rád bych vás požádal, jestli byste si nemohla pana kancléře zavolat ještě jednou a sdělit mu, že by bylo dobře, kdyby v takovéto situace nám také byl sdělen důvod. To je ta moje první otázka, kterou jsem zde dnes ráno položil, protože já skutečně jako poslanec se necítím příliš dobře, když přicházím do Sněmovny v den, kdy se mají schvalovat určité typy návrhů, a Sněmovna je obklopena ploty, policisty a já nejsem schopen ani lidem, jejichž pohyb to omezuje, vysvětlit, proč se tady vlastně něco takového děje. Já myslím, že by bylo dobře, já chápu, že tady existuje jistá hierarchie, že tady existují kompetence, které je třeba respektovat, nepochybně proti tomu sociální demokracie vůbec nic nemá, jenom by bylo dobře, kdybychom jako poslanci dostali informaci, co bylo důvodem k tomuto rozhodnutí, jaké konkrétní bezpečnostní riziko tady hrozí a existuje v okolí Poslanecké sněmovny, proč tady mají být nataženy zátarasy a proč se tak dramaticky zvýšil počet policistů na přístupových místech v Poslanecké sněmovně. Skutečně bych velmi uvítal za náš poslanecký klub, kdybychom tuto informaci obdrželi, a současně znovu opakuji náš apel na to, pokud tady není žádné bezpečnostní riziko, aby ta opatření byla zrušena. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan Josef Novotný starší.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl všechny uklidnit. Já jsem ty zátarasy taky viděl. Já jsem viděl pana předsedu Sobotku, jak dává instrukce svým funkcionářům, je tam pět lidí, kteří drží ty samé cedule, co jsou tady u těch lavic, vyrobené ve stejné tiskárně, stejnými ideologickými vůdci. Čili není tady žádná demonstrace. Chci uklidnit i občany, kteří tuto šaškárnu tady sledují. Skutečně žádné nebezpečí nám nehrozí a za ta opatření je zodpovědná sociální demokracie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Musím říci, že na rozdíl od členů vlády, kteří kolem projížděli ve svých limuzínách, tak já jsem se zastavil, když jsem šel kolem demonstrantů, a mohu vás informovat, že jsou to demonstranti z iniciativy ProAlt, což je občanská iniciativa, která protestuje proti vládním reformám. Takže ti lidé se jasně identifikovali. Říkali my jsme z ProAltu, přišli jsme, abychom vyjádřili svůj názor na reformy, které jsou v této Poslanecké sněmovny projednávány, a tito lidé museli zůstat před zátarasy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP