(9.20 hodin)
(pokračuje Strnadlová)

My před tím varujeme a budeme usilovat o zásadní změnu, protože naší prioritou je první pilíř, o kterém se domníváme, že je lépe ošetřen a že tento produkt z pohledu občanů, tento nový produkt je z pohledu občanů nestabilní i s ohledem na to, že nedošlo k politické shodě.

A tady chci zcela jasně prohlásit, aby to bylo bráno v potaz i v případě dalších možných jednání, třeba i českých nebo evropských soudů: Je zcela zřejmé, že k dohodě nedošlo. My to považujeme za špatný produkt ve špatnou dobu. Zkušenosti Maďarů, Slováků, Poláků to potvrzují. Myslíme si, že cesta, jak řešit důchodové zabezpečení, je nadále v mezigenerační solidaritě a ne v tom, aby se tady dělal produkt ušitý jenom na míru těm příjmově nejsilnějším a zejména penzijním soukromým fondům. Ty mají dostatek šancí ve třetím pilíři, který se může samozřejmě modifikovat, který se může modernizovat, ale ne formou pilíře druhého na úkor financování pilíře prvního.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni. S přednostním právem pan kolega Stanjura, poté pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré ráno, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem tří poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i 21. hodině, případně po půlnoci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je to procedurální návrh, rozhodneme za malý okamžik, jen co se dostaví poslankyně a poslanci do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování číslo 303. Ptám se, kdo je pro procedurální návrh, tak jak jej přednesl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 303, přítomno 101, pro 62, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bohuslav Sobotka se hlásí jako další s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já bych se rád vyjádřil ke dvěma tématům. Jednak za prvé k tomu hlasování, které jsme teď absolvovali. Vzhledem k tomu, že i včera v té noční rozpravě si někteří koaliční poslanci stěžovali na to, že tady musí sedět i v takto pozdních večerních hodinách, tak bych chtěl připomenout, že takové věci se dějí právě na základě hlasování, obdobných hlasování, která zde navrhl teď předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura. Chci připomenout, že sociální demokraté hlasovali proti tomuto návrhu. To znamená, pokud se dnes zde bude jednat v nočních hodinách a koaliční poslanci tím budou cítit jistou újmu, tak chci poznamenat, že ta vina leží na straně pravice, nikoli na straně sociální demokracie.

Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je jednoduchý dotaz. Já když jsem dneska šel do Poslanecké sněmovny, tak jsem si všiml poměrně masivních bezpečnostních opatření. Jsou tady nastavěné ploty kolem Sněmovny, je tady dramaticky zvýšený počet policistů, kontrolují se lidé, kteří chodí k Poslanecké sněmovně. Já bych se rád zeptal, jestli nám hrozí nějaké nebezpečí. Protože pokud nám hrozí nějaké vážné nebezpečí, které odůvodňuje takováto bezpečnostní opatření, tak by asi stálo za to vědět, co se děje, protože tady budeme celý den, tak abychom tušili, co nás čeká. To je první věc. Tedy rád bych se zeptal, jaké nebezpečí ohrožuje Poslaneckou sněmovnu.

Druhá, jednoduchá otázka, kterou bych rád položil - kdo nařídil tato bezpečnostní opatření a proč. Protože ono to skoro vypadá, jako by se někdo bál. Skoro to vypadá, jako by někdo měl špatné svědomí vzhledem k těm návrhům takzvaných reforem, které se dnes tady budou hlasovat. A já bych skutečně rád věděl, abych mohl odpovědět občanům, kteří se ptají, proč jsou v okolí Poslanecké sněmovny vidět policisté a proč jsou tady všude kolem nastavěné ploty, které znemožňují běžně volný pohyb, který tady je přes Sněmovní ulici. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Jan Hamáček, který je přihlášen jako další do rozpravy. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, než vás seznámím se svým názorem na tisk 412, tak bych opravdu se připojil ke kolegovi Sobotkovi a požádal o vysvětlení těch bezpečnostních opatření. Já jsem se policistů ptal, proč tady jsou. Oni říkali, že to nevědí. Samozřejmě pokud je nasazeno takto masivně takovéto množství policistů, tak to vzbuzuje obavu a v případě, že nám nějaké nebezpečí hrozí, tak bychom to rádi věděli, abychom si když tak mohli zařídit věci nezbytné ve vztahu k vypořádání našich věcí. Takže opravdu bych poprosil, abychom tu informaci dostali.

A nyní už prosím k bodu 412.

Podle mého názoru vládní důchodová reforma, která je nám předkládána, postihne negativně zejména zaměstnance s nízkými, podprůměrnými a průměrnými příjmy, protože to jsou ti lidé, kteří si vzhledem k životním nákladům, které mají, nemohou průběžně odkládat dostatečné finanční prostředky na zajištění ve stáří. Tito lidé i s ohledem na fyzické vyčerpání, možnost a dostupnost zdravotní péče se samozřejmě také dožívají nižšího věku ve srovnání s příjmově silnými skupinami obyvatel. Namísto solidarity bohatých s chudými, která je obvyklá ve vyspělých zemích, a není to tak dlouho, kdy nás poslanci vládní koalice nabádali, ať si vezmeme příklad ze zemí na západ od nás, ať nehledáme řešení na východě, tak vláda prosazuje pravý opak, to je solidarita chudých s bohatými. To je přístup, který samozřejmě zásadně odmítáme, protože zásadním způsobem narušuje soudržnost ve společnosti na úkor právě těch sociálně slabších skupin občanů.

Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k hlavním rizikům, která vidíme v tom vládou navrhovaném takzvaném opt-outu. Z pohledu sociální demokracie jde zejména o to, že zde hrozí dlouhodobý transformační deficit, který bude ohrožovat stabilitu nejen veřejných financí, ale i toho samotného důchodového systému. Tato rizika převyšují možné přínosy zavedení dobrovolného důchodového spoření pro příjmově nejsilnější, nicméně malou skupinu spořících účastníků.

Chtěl bych zdůraznit, že tento koncept vytvoření silného soukromého doplňkového důchodového pilíře, který chce vláda zrealizovat tak, že vyvede část pojistného do důchodového spoření, ve své podstatě směřuje k témuž cíli, k jakému bylo v roce 1994 za vlády Václava Klause zvoleno to nám všem známé připojištění se státním příspěvkem. To znamená, dojde k vytvoření nového dobrovolného soukromého doplňkového důchodového systému, podporovaného z veřejných zdrojů státním příspěvkem i zvýhodněními v oblasti daní, avšak jinými prostředky.

Občanům ve vládním návrhu má být dána v důchodovém spoření možnost přesměrovat část z povinných plateb pojistného na úrovni 3 % vyměřovacího základu na základní důchodové pojištění, na svůj individuální účet do soukromého systému s tím, že stejně jako u návrhu na transformaci penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření se i zde vyžaduje pravidelné poskytování příspěvku účastníka ve výši 2 % vyměřovacího základu. A i zde mají být uplatněna v rámci soukromé správy důchodových úspor pro investování těchto úspor pravidla, která se dnes vztahují na hospodaření investičních podílových fondů.

My máme za to, že cílem tohoto opt-outu není dosažení vyšších důchodů pro většinu účastníků, protože ta vyšší celková sazba pojistného, to znamená 30 % místo současných 28, a možnost vyvedení části pojistného z průběžného důchodového pojištění budou v uvozovkách kompenzovány úměrným snížením důchodů v prvním pilíři. Cílem bude pouze větší diverzifikace důchodových příjmů. Účastníci, zejména ti s nižšími a středními příjmy, mají zaplatit vyšší pojistné pouze v zájmu této diverzifikace a jejich výsledné důchody budou s vysokou mírou pravděpodobnosti nižší než ty, které by jinak získali z průběžného důchodového pojištění. Zejména v tom případě, kdy by bylo posíleno o prostředky, které Česká republika bude muset vynaložit v následujících nejméně 30 letech - mluvilo se zde i o letech 40 - na financování transformačního deficitu. Přijdou totiž úměrně o zvýhodnění výše jejich důchodů, které vyplývají ze solidárního charakteru průběžného důchodového pojištění, a budou se muset spoléhat na to, že jim tuto ztrátu více než vykompenzují nejisté a nikým negarantované budoucí výnosy jejich důchodových fondů, které jim následně umožní zaplatit takovou tržní cenu valorizované doživotní anuity, která spolu s důchodem z průběžného důchodového pojištění dosáhne výši důchodu srovnatelného pojištěnce, který do důchodového spoření nevstoupí a bude pobírat svůj důchod pouze z průběžného důchodového pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP