(14.50 hodin)

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu, a sice chci požádat pana ministra Drábka, aby podal informaci o uplatňování zákona o Úřadu práce v praxi.

Když jsem si prostudovala agendu a územní působnost Úřadu práce České republiky, oznámila jsem na výboru pro sociální politiku, že vznesu na pana ministra tento dotaz, což jsem učinila, ale myslím si, že čas běží a že jde o tak závažnou záležitost, že nebude ku škodě, když tuto informaci uslyšíme tady a my všichni. Kolem uplatňování tohoto zákona vyplývá řada nejistot, a to jak na straně zaměstnanců stávajících úřadů, tak na straně občanů s nárokem na čerpání financí, na uplatňování sociálních služeb a tak dále.

Dovoluji si navrhnout, aby tento bod byl zařazen na začátek jednání, respektive po už stanovených pevných bodech v úterý 1. listopadu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Michal Hašek je nyní přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte i mně, abych v rámci projednávání návrhu pořadu této schůze Poslanecké sněmovny navrhl zařazení nového bodu. A sice navrhuji zařazení nového bodu s názvem Informace ministra zemědělství České republiky o aktuálním stavu státního podniku Lesy České republiky. Konec názvu bodu.

Dámy a pánové, pravděpodobně jste zaznamenali dnes zprávu o tom, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže pozastavil dlouho diskutovaný a dlouho kritizovaný tendr státních lesů a v souvislosti s tím se samozřejmě objevuje celá řada pochybností. Chtěl bych z tohoto místa připomenout, že řada politických stran zastoupených v této Sněmovně kritizovala diskusi o tzv. Dřevěné knize, ve které nakonec nebyly brány v potaz odborné názory, nebyla do této diskuse zapojena opozice. Dokonce si myslím, že do ní nebyla zapojena ani část vládní koalice. Kritizovali jsme vypsání tendru v Lesích České republiky. Upozorňovali jsme na to, že povedou k monopolizaci trhu. Upozorňovali jsme na to, že povedou k netransparentnímu jednání v rámci uzavírání smluv v Lesích České republiky. Bohužel, jak se zdá, tato kritika opozice se v tuto chvíli začíná pomalu ale jistě naplňovat a já si myslím, že Poslanecká sněmovna by si rozhodně zasloužila od nového ministra zemědělství zprávu o tom, v jaké aktuální kondici je státní podnik Lesy České republiky, jaké jsou jeho klíčové záměry a vůbec jak pan ministr vidí budoucnost státních lesů. Ke všem těmto informacím bychom měli dopřát panu ministrovi samostatný bod, protože debata pouze v rámci interpelací by určitě nenaplnila očekávání všech aktérů. A tak doufám, že poslanci napříč spektrem, i ti, kteří jsou vázáni koaliční smlouvou, ve které vůbec nic není o tom, že by ministr nemohl informovat tuto Poslaneckou sněmovnu, podpoří návrh takovéhoto bodu.

Ještě jednou, dámy a pánové: Informace ministra zemědělství České republiky o aktuální situaci ve státním podniku Lesy České republiky. A navrhuji, paní předsedkyně, pevné zařazení tohoto bodu, a to zítra jako první bod po polední přestávce. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Ladislav Skopal, prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych vzal zpět novelizaci zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je to sněmovní tisk 481, z důvodu toho, že nedošlo k dohodě mezi poslaneckými kluby. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A bod nevíte, pane poslanče?

 

Poslanec Ladislav Skopal: Bod je to, bod tady mám - 20.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Pan poslanec Jan Bauer, prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedající, milé dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl a zároveň vás požádal o podporu následující změny. Dovoluji si navrhnout vyřadit z pořadu této schůze bod č. 41, který se týká změny článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie. To je první návrh.

A pokud již mám slovo, tak mi dovolte jenom krátkou vsuvku. Replika na to, co tady zaznělo dnes na začátku ve vztazích týkajících se Evropské unie. Možná to pro vás pro některé bude překvapení, ale každopádně platí, že na Evropskou radu a priori nevzniká mandát na půdě Poslanecké sněmovny, ale především z jednacího řádu na vládě a dále na půdě výboru pro evropské záležitosti. Pokud byste si všichni správně prostudovali jednací řád, resp. § 109b, tak byste velice rychle k tomuto zjištění určitě došli. Nicméně jsem přesvědčen, že nejenom já osobně, ale i pan premiér byl vždy připraven o velice důležitých a složitých věcech týkajících se Evropské unie diskutovat. Ostatně o těchto tématech si toho pravděpodobně užijeme nemalé množství tento týden ve čtvrtek, kdy se budou projednávat v bloku evropských záležitostí a některé další věci týkající se finanční perspektivy, respektive návrhů na zavádění nových evropských daní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. To byly všechny přihlášky k pořadu schůze. Ještě se hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych jménem tří poslaneckých klubů (smích a potlesk poslanců ČSSD) navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pokud se nikdo... Ještě pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych vyslovil alternativní návrh k návrhu pana kolegy Stanjury, abychom místo nočních jednání jednali v pátek ve svátek. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přistoupíme k návrhům, které zazněly. - Pan kolega Gazdík ještě? Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegyně, vážená paní předsedající. Já si dovoluji vyslovit alternativní návrh k alternativnímu návrhu, abychom dnes jednali i v nočních hodinách a jednali i v pátek. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, dobrý den. Možná se mýlím, ale domnívám se, že v zájmu úplné čistoty dodržování zákonů, mezi něž zákon o jednacím řádu patří, a také v zájmu zdravého rozumu - možná by bylo dobře všechny návrhy vztahující se k pokračování této schůze mimo standardní hodiny či dny jednání, protože já osobně jsem přesvědčen, že je možné jednat i v sobotu a v neděli - jestli můžeme jednat v noci, tak i v sobotu a v neděli -, že by se o těch návrzích hlasovalo až poté, jestli bude vůbec schválen program schůze, protože teprve tím, když je schválen program schůze, tak se dá potom dál modifikovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Trvám na tom, abychom hlasovali o mém návrhu tak, jak zazněl podle jednacího řádu, a ne nějak odloženě, až něco projde. To za prvé.

Za druhé. My se tomu samozřejmě nebráníme, když opozice bude chtít jednat v sobotu, neděli, jsme připraveni. Bohužel musím říct, že oranžový Senát tak dlouho zdržoval poslání zamítnutých a vrácených zákonů, že v sobotu, v neděli bychom je projednávat nemohli, protože zákonná lhůta, tak jak ji máte všichni na lavicích, uplyne teprve v neděli 30. října. Takže můžeme jednat až v úterý. Není to vinou koalice. Příště požádejte svého předsedu Senátu, aby to poslal rychleji, pak vám určitě vyhovíme a budeme tady v sobotu a v neděli. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP