Sněmovní tisk 481
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 13. 9. 2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 481/0 dne 14. 9. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2011 jako tisk 481/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, pivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)