Organizační výbor
Usnesení č. 176 (13. října 2011)

Související sněmovní tisky

475 Novela z. o přiznání k registrovanému majetku

479 Novela z. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

480 Novela z. o rodině

481 Novela z. o spotřebních daních

483 Novela z. o soudech a soudcích

484 Novela z. - trestní zákoník

485 Novela z. o pozemních komunikacích

504 Rozpočet SFDI na rok 2012

505 Návrh II. změny rozpočtu SFRB na rok 2011

506 Úml. o mezinár. ochraně dospělých osob

507 Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv

509 Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU
ISP (příhlásit)