Stenografický zápis 25. schůze, 25. října 2011Zahájení

(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr spravedlnosti žádá o pevné zařazení bodu 4 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 362, na úterý 25. října jako šestý bod. Dále vás chci informovat, že ve středu 19. října Senát zamítl návrhy zákonů projednané Poslaneckou sněmovnou. Jsou to senátní tisky 315(3, 372)4, 373(4, 377)3, 405(3, 407)3, 408(4, 409)3, 411(4, 412)4, 413(4 a 414)4. Senát vrátil s pozměňovacími návrhy návrhy zákonů projednané Poslaneckou sněmovnou, jsou to tyto tisky
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 450 a 451 ve výborech Poslanecké sněmovny

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miroslav Opálka


3. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 452 a 453 ve výborech Poslanecké sněmovny

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


7. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


12. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Babák
Poslanec Petr Braný


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


4. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Látka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Jana Kaslová
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jan Babor
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Polčák


5. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Paroubek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Anna Putnová


11. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Patricie Kotalíková
Poslanec Miroslav Jeník
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP