(14.10 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, vážená paní předsedkyně. Dovoluji si předložit návrh na zařazení nového bodu programu, a to jako první bod po čtvrtečních písemných interpelacích. Byl by to bod Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Josefa Dobeše o návrhu nového způsobu financování regionálního školství.

Důvod. Když se celý návrh dostal do krajů a přepočítal se na modelové situace v jednotlivých školách, ukázalo se, že de facto tento návrh snižuje procento hrubého domácího produktu do vzdělání a vlastně snižuje peníze o 2 mld. do regionálního školství. Chtěla bych upozornit, kdyby k tomu došlo, že by to musely dotovat kraje. Chtěli bychom požádat pana ministra, aby nás tady podrobně - protože jsme zástupci regionů, zástupci krajů, mnozí z nás jsme v krajských zastupitelstvech - o tomto novém systému informoval. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jan Hamáček má slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych rovněž požádal o zařazení nového bodu, a to do bloku zpráv a ostatních bodů. Byl by to nový bod, který by zněl Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akvizičními procesy na Ministerstvu obrany České republiky.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Asi jste všichni zaznamenali, že ze sdělovacích prostředků se na nás každý týden valí nové kauzy, které souvisejí se zadáváním zakázek, popřípadě s nákupem materiálu a techniky na Ministerstvu obrany v minulých letech. Já mám pocit, že to ticho, které je z resortu slyšet, je až podezřelé. Mám pocit, že ten problém je tak závažný, že by se jím měla zabývat Poslanecká sněmovna, a institut vyšetřující komise je přesně to, co bychom v tomto případě měli použít.

Mám za to, že je nejen v zájmu nás všech zde ve Sněmovně, ale i v zájmu veřejnosti, aby došlo k podrobnému prozkoumání procesů, které na Ministerstvu obrany v minulosti probíhaly a které měly za důsledek nákup tak složitých a tak komplikovaných systémů za velmi nestandardní ceny, ať jsou to letadla CASA, ať jsou to pandury, ať jsou to obrněná vozidla, popřípadě některé další věci. Věřím proto, že všichni ti - a věřím, že jsme to všichni v této Poslanecké sněmovně - kteří mají zájem na tom, aby se tato věc vyšetřila a do těch procesů bylo vneseno jasno, tento můj návrh podpoří. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, mluvil jste chvilku o Ministerstvu spravedlnosti, ale týká se to Ministerstva obrany.

 

Poslanec Jan Hamáček: Pokud jsem řekl Ministerstvo spravedlnosti, tak se omlouvám. Myslel jsem samozřejmě Ministerstvo obrany.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Pan kolega Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pokud ministr zahraničí a čerstvý kandidát na prezidenta Karel Scharzenberg použije na adresu premiéra výrok, že jeho postoj k Evropské unii je něco jako - cituji kandidáta na prezidenta Schwarzenberga - vystrčit prdel na sousedy, tak asi chápete, že mi připadá, že jestli premiér s tímto názorem odjíždí na blížící se summit Evropské rady, musí to nutně vyvolat určité otázky. Samozřejmě mě to znepokojuje také proto, protože se zdá, že ani mezi koaličními stranami není jasno v tom - a to tedy říkám velmi jemně, že není jasno, není dohoda -, s čím vlastně bude Česká republika na summitu vystupovat.

Já jsem zaregistroval dokonce opakované výroky premiéra v posledních dnech, které nevím, jestli byly způsobeny kongresem nebo pokusem profilovat svou politickou stranu, ve kterých mluví o tom, že podmínky, za kterých jsme vstoupili do Evropské unie, se změnily. Tak mi dovolte, abych řekl, že si nepamatuji jiného evropského státníka, který by takovým způsobem zpochybnil poslední dění v Evropské unii, protože ať se děje v Evropské unii cokoliv, ať se přijímají jakákoliv opatření, tak současná právní a finanční opatření k řešení krize eurozóny jsou přijímána, pokud vím, stále standardními právními procedurami, které odpovídají textu a duchu unijních smluv, případně podléhají konsenzuálním rozhodnutím buď v rámci sedmnáctky, nebo 27 členů.

Já toto vystoupení premiéra chápu méně expresivně než ministr Karel Schwarzenberg, jako skoro pokus o zpochybnění členských závazků České republiky. To je vlastně na takovéto vysoké politické úrovni před takovým jednáním závažná věc. A já si samozřejmě kladu otázku, co to znamená. Jestli to znamená, že premiér a jeho strana chtějí vystoupit z Evropské unie, nebo jestli chtějí rozpustit Evropskou unii na tomto summitu. Byl bych rád, kdyby nám v tom případě řekli, jakou mají alternativu, jestli se přichýlíme k ruskému dubisku jako možnosti, pokud Evropa už nám není dost dobrá s těmi problémy, které má. Připadá mi ale, že než premiér odjede na tento summit, tuším, jede zítra, je naprosto nutné, abychom o tom ve Sněmovně mluvili. Čas není, summit začíná, tuším, zítra.

Takže se nezlobte, že navrhnu, aby bod, který chci navrhnout a který bych nazval Pozice České republiky na nadcházejícím summitu Evropské rady Evropské unie, byl zařazen jako první bod dnešního jednání Sněmovny.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, chci ujistit pana místopředsedu Zaorálka i celou Poslaneckou sněmovnu, že byť z hlediska dlouhodobých vizí můžeme mít ve vládních koaličních stranách názory rozličné, tak předseda vlády odjíždí na evropský summit s jeho stanoveným programem s jasně stanoveným mandátem, který projednal výbor pro Evropskou unii, který projednala vláda České republiky a se kterým jednomyslně souhlasili všichni členové vlády včetně ministra zahraničí. Můžete si být jisti, že stanovisko, které bude tlumočit předseda vlády na evropském summitu, je jednomyslným stanoviskem vlády České republiky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Filip má slovo. (K mikrofonu přistupuje také místopředseda Zaorálek a chce reagovat na vystoupení ministra Kalouska.) Pane místopředsedo, není debata. Samozřejmě máte možnost vystoupit, pokud ještě chcete, protože máte možnost přednostního práva. Jenom vás upozorňuji na tuto skutečnost.

Pan kolega Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych do programu nadcházející schůze navrhl nový bod.

Již tady hovořil kolega Hamáček o tom, jakým způsobem je potřeba vyšetřit věci na Ministerstvu obrany. Já nepřicházím se žádnou starou kauzou, ale s novou.

Dovolte mi, abych požádal o zařazení na tento týden na čtvrtek po 11. hodině - protože kolegyně Bohdalová byla první, takže v případě, že bude zařazen její bod, jako bod druhý dopoledního jednání - informaci předsedy vlády, resp. - nevím, jestli se vrátí z jednání v Bruselu - místopředsedkyně vlády pro legislativu a korupci Karolíny Peake, o tom, jestli je možné, aby Ministerstvo obrany při porušení samotného jednacího řádu vlády vyhlásilo bez výběrového řízení veřejnou zakázku pro jednoho zájemce na audit hospodaření státních podniků v hodnotě 10 milionů a ministr obrany schválil těch 10 milionů zaplatit, když dostal 7. června tohoto roku upozornění od legislativního odboru Ministerstva obrany, které má číslo A500P00I02RP, ve kterém je upozorněno na to, že nelze takovou zakázku uzavřít a že bude porušen zákon o veřejných zakázkách, tedy zákon č. 137/2008 Sb., v § 23 odst. 4 písm. b). Myslím tím zákon o veřejných zakázkách č. 137/2008 Sb. - omlouvám se, pro stenozáznam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP