Začátek schůze Poslanecké sněmovny
25. října 2011 ve 14.01 hodin
Přítomno: 188 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní a oznamuji následující: Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 25. schůze dne 13. října 2011 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 14. října.

Prosím nejprve o vaši registraci a prosím též, abyste mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty.

Nyní přistoupíme k ověřovatelům schůze.

Pan kolega Černý má náhradní kartu číslo 28.

Přistoupíme k určení ověřovatelů schůze. Navrhuji jednak pana poslance Františka Laudáta, poté pana poslance Jiřího Rusnoka. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. Pokud tomu tak není, budeme o tomto návrhu hlasovat poté, co do sněmovny přijdou ještě naši kolegové.

 

Zahajuji hlasování číslo 1. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec František Laudát a pan poslanec Jiří Rusnok. Kdo je pro tento návrh? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 108, pro 92, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 25. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Rusnoka.

 

Paní poslankyně Matušovská má náhradní kartu číslo 27. Pan kolega Jan Vidím náhradní kartu číslo 30. (V sále panuje velmi hlučná atmosféra.)

Nyní k omluvám. Z poslanců se omlouvají: Pavel Drobil - rodinné důvody, Václav Horáček - pracovní důvody, Zdeňka Horníková - zdravotní důvody, taktéž Petr Jalowiczor a Václav Klučka, Lenka Kohoutová - zahraniční cesta, Stanislav Křeček do 15 hodin - pracovní důvody, František Novosad - rodinné důvody, David Vodrážka - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: od 17 hodin Miroslav Kalousek - zahraniční cesta, od 15 hodin Jan Kubice - pracovní důvody, a též Karel Schwarzenberg se omlouvá pro zahraniční cestu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Pokud jde o celkový průběh jednání, dnešní grémium navrhuje vyhovět těmto žádostem:

Nejprve ministr vnitra Jan Kubice požádal o pevné zařazení bodů 67, sněmovní tisk 427, 68, tisk 437, bodu 66, tisk 356, na čtvrtek 3. listopadu jako první až třetí bod po písemných interpelacích. (Hluk v sále nepříjemně sílí.)

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám prozradila sladké tajemství. Schůze dávno začala. Já vás prosím, abyste jejímu průběhu věnovali náležitou pozornost. Všechny žádám, aby usedli do svých lavic, abychom tu úvodní fázi prošli za vaší plné pozornosti. (Čekání na snížení intenzity hluku v sále.)

Seznámila jsem vás s návrhy pana ministra vnitra Jana Kubiceho, a to na čtvrtek 3. listopadu. Budeme moci vyhovět teprve poté, bude-li ukončeno projednávání státního rozpočtu. Pokud tomu tak bude, tyto body zařadíme jako první až třetí bod, pokud ne, budou zařazeny jako další body po projednání státního rozpočtu.

Dále, pan veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský žádá o pevné zařazení bodu 76, sněmovní tisk 507 na čtvrtek 3. listopadu v 18 hodin.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg žádá o pevné zařazení bodů 45, 47 a 46, jsou to sněmovní tisky 328, 464 a 439, na středu 26. října odpoledne po bodu 11 návrhu pořadu.

Místopředseda ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda požádal o vyřazení bodu 5, což je druhé čtení, a 55, třetí čtení sněmovního tisku 363.

Pan poslanec Gazdík žádá, aby body 2 a 3 návrhu pořadu byly dnes projednány jako první dva body.

Ministr spravedlnosti žádá o pevné zařazení bodu 4 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 362, na úterý 25. října jako šestý bod.

Dále vás chci informovat, že ve středu 19. října Senát zamítl návrhy zákonů projednané Poslaneckou sněmovnou. Jsou to senátní tisky 315/3, 372/4, 373/4, 377/3, 405/3, 407/3, 408/4, 409/3, 411/4, 412/4, 413/4 a 414/4. Senát vrátil s pozměňovacími návrhy návrhy zákonů projednané Poslaneckou sněmovnou, jsou to tyto tisky: sněmovní tisk 378/3, 406/3, 410/3. Přehled těchto tisků vám byl rozdán na lavice. Prosím tedy, abyste počítali s tím, že budou zařazeny do pořadu schůze v úterý 1. listopadu, kdy již budou splněny příslušné zákonné lhůty. Ostatně s tím také počítal návrh pořadu schůze, tak jak byl projednáván organizačním výborem.

V této souvislosti ještě vás chci upozornit na to, že dnešní grémium se shodlo, abychom jednání v úterý 1. listopadu zahájili již v 11 hodin dopoledne.

Na závěr ještě jedna informace. 28. října, tedy v pátek, bude v prostorách Poslanecké sněmovny den otevřených dveří. Proto prosím, abyste počítali s tím, že materiály, které necháte na lavicích, budou muset být skartovány.

To je vše z mé strany. Nyní prosím o vaše návrhy k pořadu schůze.

Mám tady několik přihlášek. Nejprve zde byla přihláška paní poslankyně Vlasty Bohdalové, poté pan kolega Jan Hamáček, poté pan místopředseda Lubomír Zaorálek, Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, David Rath, Jan Vidím, Jeroným Tejc, Roman Váňa.

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP