Sněmovní tisk 328
Rámcová doh. o partnerství mezi státy ES a Indonéskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 11. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 5. 2011 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 563).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 328/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 796).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, Indonésie, mezinárodní spolupráce, ratifikace dohodyISP (příhlásit)