Sněmovní tisk 362
Vl.n.z. - občanský zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 362/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 525).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 362/3, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 839).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Dienstbier) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2012 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 1. 2012 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 259/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 1. 2012 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 259/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 25. 1. 2012 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanský zákoník, soukromé právo, zákoník

Navržené změny předpisů (188)ISP (příhlásit)