Stenografický zápis 19. schůze, 8. června 2011


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Husák


34. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Josef Novotný st.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec David Šeich
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


99. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


100. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Jan Vidím


102. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


103. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Vidím


99. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


100. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Jan Vidím


102. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Jan Vidím


103. Návrh na volbu členů Rady České televize

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


35. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Karolína Peake


36. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec František Bublan
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jiří Šulc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Ivana Řápková


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová


33. Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Milada Emmerová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Václav Cempírek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Husák
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Petr Bendl
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP