Sněmovní tisk 464
Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,MPO.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 464/0 dne 5. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 9. 2011 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 797).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 464/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 100, usnesení č. 1008).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, GATS, mezinárodní obchodISP (příhlásit)