Stenografický zápis 33. schůze, 7. února 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Bárta


4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec František Sivera
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Tomáš Úlehla
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa


40. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Vodrážka


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Florián


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Alexander Černý


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Vodrážka


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Marie Rusová


34. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení

Senátor Petr Pakosta
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jiří Šulc


36. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím


37. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím


38. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc


78. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/3/- zamítnutý Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Senátorka Božena Sekaninová
Poslanec Josef Smýkal


79. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/4/- vrácený Senátem

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Klán
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Petr Skokan
Senátorka Soňa Paukrtová


80. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/4/- vrácený Senátem

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Senátor Miroslav Nenutil


81. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/3/- vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Senátor Vítězslav Jonáš
Poslanec Jan Čechlovský


82. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/3/- vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Senátor Jan Hajda


83. Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/3/- vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Senátor Stanislav Juránek


84. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/3/- vrácený Senátem

Poslanec Zbyněk Stanjura


85. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/4/- vrácený Senátem

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda


86. Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/1/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátor Karel Šebek


32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Poslanec Václav Zemek
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Jaroslav Škárka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Vladimír Koníček
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo ve 20.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP