Stenografický zápis 33. schůze, 8. února 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jeroným Tejc


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

Poslanec Václav Baštýř


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Bureš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Bureš
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Viktor Paggio
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Škárka
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Rom Kostřica
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Bureš


64. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Jana Drastichová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.32 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Pavel Kováčik


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal


60. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Ladislav Šincl


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení

Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


62. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Vladislav Vilímec


63. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Langšádlová


67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Vít Bárta
Senátor Tomáš Grulich


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Pavel Bém
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Dana Váhalová


73. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 /sněmovní dokument 821/

Poslankyně Hana Orgoníková


74. Návrh na změnu názvu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 15.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP