Usnesení PS č. 797

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení (26. října 2011)

Související sněmovní tisky

464 Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS)
ISP (příhlásit)