Sněmovní tisk 507
Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

Autor: předsedkyně Leg. rady vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 10. 2011 jako tisk 507/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 31. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 507/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 903).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)