Stenografický zápis 32. schůze, 13. prosince 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Kováčik


127. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 /sněmovní tisk 400/

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Guvernér ČNB Miroslav Singer


128. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 /sněmovní tisk 402/

Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


129. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011) /sněmovní tisk 455/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


135. Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 507/

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec František Laudát
Pan Pavel Varvařovský
Poslanec František Laudát


105. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


113. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Jan Vidím


114. Návrh na ustavení nově zřízených výborů

Poslanec Jan Vidím


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec František Bublan


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Baštýř


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Cempírek
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Bořivoj Šarapatka


45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Braný
Senátor Jiří Oberfalzer


46. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Tomáš Grulich
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vladislav Vilímec


49. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví. /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Poslanec Václav Horáček
Poslanec Pavel Staněk
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Pavel Staněk


51. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


144. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jitka Chalánková
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo ve 21.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP