(14.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Když toto ministr udělá, nemůže se ani vymlouvat, že o tom nevěděl, když na tom samotném materiálu je jeho podpis ze dne 3. 6., čili je důvodné podezření o tom, že takový postup nařídil. V tom případě se nedivím příslušnému úředníku z legislativního odboru Ministerstva obrany, že ho upozorňuje, že taková veřejná zakázka být nemá. A já trvám na tom, jestli tato vláda říká, že je proti korupci, aby takovou zprávu - když ne předseda vlády, tak místopředsedkyně vlády, která má na starost boj s korupcí, předložila Poslanecké sněmovně.

Znovu upozorňuji: 3. 6. je schválen materiál, podle kterého se má postupovat, 7. 6. dostane upozornění od legislativního odboru ministr obrany a 14. 6. smlouvu bez limitu v hodnotě práce 6 tisíc korun za jednu hodinu, bez počtu hodin, bez konečného zúčtování, takovou smlouvu Ministerstvo obrany uzavře, a potom se divíme, že tady máme ProMoPro a jiné věci.

Já bych prosil, aby ve čtvrtek tato zpráva byla podána, a žádám koaliční poslance, aby tomu svým hlasováním nebránili.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, já jsem nechtěl odstrkávat poslance Filipa, ale chtěl bych rozhodně zareagovat na vystoupení ministra Miroslava Kalouska, protože to vystoupení bylo zvláštní - ono bylo takové chlácholivé. Pan ministr mi vlastně na ten návrh řekl, že ať si z toho nedělám těžkou hlavu, z těch výroků premiéra Nečase, protože jedna věc je to, co se zřejmě říká pro domo a pro své straníky a veřejnost - a tady se, řekněme, sbírají nějaké body - a druhá věc je to, s čím jede pan premiér na summit, a to tedy zřejmě mám chápat tak, že to je stanovisko konformní, které by se mi zřejmě už zamlouvalo.

Tak já bych chtěl v tom případě, jestli to takto bylo míněno, že nemáme brát vážně to, co tady padá v těch debatách o pozadích a o tom, že se změnily podmínky členství a že nemá cenu o tom mluvit, protože máme seriózní stanovisko, které jsme v klidu připravili mezi sebou, tak já to také nepřijímám. Já si nedovedu představit, že po výrocích, které jsou urážlivé, jak naznačil ministr Schwarzenberg, se pojede na summit, kde se bude premiér chovat tak, že by ho mohli mazat na chleba máslem, a budou se hrát takovéto dvě politiky. Jednak si myslím, že to je velice riskantní v tom případě hrát si na dvě pravdy, jednu pro domo a druhou pro venek, a druhá věc je, že by mě stejně v tom případě zajímalo, co v tom stanovisku je. Protože asi chápete, že tak velkou důvěru v to ujištění, že to je zřejmě v pořádku, nemám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Skutečně chlácholivé bylo, pane místopředsedo Zaorálku, ale pravdivě. Prostě vy si nemůžete myslet, když si něco přečtete v novinách, že to je také program summitu Evropské unie. Vy přece dobře víte, co je programem summitu, a na programu summitu Evropské unie nebude vstup té či oné země do eurozóny, což bylo to téma, které vás tak rozhořčilo ze stránek novin. Summit Evropské unie zrovna tak jako ECOFIN bude řešit aktuální dluhovou krizi a rekapitalizaci bank. Tam má česká vláda naprosto jednotnou pozici, jednotné stanovisko. A co se týče budoucího možného vstupu či nevstupu České republiky do eurozóny, to jistě následujících pět let nebude aktuální politické téma, pane místopředsedo Zaorálku, tak možná si to můžeme nechat na příští volební období.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda poslaneckého klubu Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Když už kolega Zaorálek navrhl zařazení tohoto bodu, pan ministr financí se zde vyjádřil tímto způsobem, já bych si dovolil na jeho vyjádření navázat.

Víte, já jsem si také povšiml, asi jako řada z vás, toho, že pan premiér, který je tedy nejenom předsedou ODS, ale také předsedou vlády, začal teď o víkendu hovořit o potřebě referenda v souvislosti se vstupem České republiky do měnové unie, tedy s přijetím eura, a já jsem si říkal, jestli nám něco neušlo tady v Poslanecké sněmovně, protože vláda zatím odmítala, vlastně odmítá to už řadu let, stanovit nějaký konkrétní termín vstupu do systému společné evropské měny - a najednou z ničeho nic předseda vlády začne hovořit o tom, že náš vstup do společné měny vyžaduje, aby ho občané schválili v referendu.

Já bych se skutečně rád explicitně pana ministra financí zeptal, jestli někdo České republice nabídl v těch uplynulých týdnech, dnech nebo hodinách přijetí do společné evropské měny, protože ten vývoj v Evropě jde skutečně rychlým tempem, situace se mění každým okamžikem a je otázka, jestli náhodou někdo neuvažuje o tom, že by Česká republika měla rozšířit eurozónu, a zda tedy na úrovni vlády, na úrovni například linie Evropské rady, na úrovni premiérské či na úrovni ministrů financí nezazněla aktuální nabídka k tomu, aby Česká republika přijala společnou evropskou měnu. Já si totiž nedokážu jinak vysvětlit, proč právě teď, v situaci, kdy naše země nemá stanovený žádný termín pro přijetí společné evropské měny, v situaci, kdy naše země nesplňuje kritéria pro přijetí společné evropské měny, v situaci, kdy to určitě není zřejmě otázka tohoto volebního období, z ničeho nic předseda vlády několikrát po sobě zopakuje při příležitosti veřejných vystoupení, že pokud jde o vstup do eura, tak bude nutné referendum.

Navíc je tady jeden drobný problém, který by určitě bylo dobře také, aby někdo kvalifikovaně ze strany vlády vysvětlil, protože my už jsme tady jednou referendum měli. Schvalovali jsme vstup České republiky do Evropské unie a součástí přístupové smlouvy byla mimo jiné i otázka přijetí společné evropské měny, ke kterému se Česká republika již na základě jednoho referenda zavázala, ovšem bez stanovení konkrétního termínu. Já si myslím, že by bylo dobře, pokud na úrovni vlády jsou jakékoli informace o tom, že by se ten termín přijetí eura měl nějak dramaticky přiblížit, tak by bylo dobře, aby byla informována Poslanecká sněmovna. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že pokud budeme postupovat v rámci standardních situací, nebude se dít nic mimořádného, tak to téma přijetí společné evropské měny může být aktuální za čtyři, může být aktuální za pět, možná za šest let, a pak je tedy otázka, proč právě v tuto chvíli uprostřed evropské dluhové krize, uprostřed všech debat o budoucnosti eurozóny, vystoupí právě český předseda vlády a začne řešit přijetí České republiky do systému společné evropské měny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní paní poslankyně Kateřina Konečná má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Dovolte také mně navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval Informace předsedy vlády České republiky Petra Nečase ohledně dosavadního postupu vlády v otázce řešení starých ekologických zátěží.

Problematikou odstraňování starých ekologických zátěží se vlády České republiky zabývají od jejího vzniku a stále více je zřejmé, že úspěšnost vlád v této oblasti nebyla a není příliš velká. Spíše naopak, dalo by se to okomentovat poměrně stručným hodnocením: mnoho slov a málo činů. Poslední eskapáda současného ministra financí, který přišel s návrhem řešení v podobě obřího ekotendru, znamenala několikaleté zbrzdění skutečného řešení mnohde palčivých problémů. Byť byla vláda od samého počátku, kdy tehdejší ministr financí Kalousek s nápadem přišel, upozorňována, že se jedná o špatné řešení, byl celý proces výběrového řízení spuštěn. Trval několik let a zcela jistě neprobíhal bez nákladů státního rozpočtu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP