(15.30 hodin)
(pokračuje Braný)

Ale to nesouvisí s tímto bodem to podmiňovat, asi to ani nejde navrhnout, takže spíš bych očekával, kdyby pan ministr třeba řekl, jestli třeba i neuvažuje o tom, že bychom to z tohoto napnutého programu - protože máme řadu věcí vrácených ze Senátu - nevrátili nebo neodložili, je to projednávání jednotného inkasního místa, jinak pořád budeme v tom nebezpečí, kdy se budou ty dvě věci prolínat.

Tak tolik jenom můj názor. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále pan poslanec Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedkyně, pane ministře, já jenom pro možná zlehčení situace. Z vystoupení pana ministra jsem vyvodil, že vlastně Sněmovna proti jeho vůli zkrátila jeho tisk o 30 dnů a on nešťasten v tom teď musí řešit z tohoto titulu dopady. Takže opravdu, lituji vás, pane ministře.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se prosím někdo dál? Pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Soutěžit s panem ministrem jako nejobratnějším politikem a velmi kvalitním rétorem je samozřejmě problém, takže to jsou takové nahrávky na smeč.

Ale pane ministře, víte, ne každý má tu výhodu, kterou jsme diskutovali v předminulém volebním období, že má trvalé bydliště někde jinde, možná díky náhradám, a bydlí u ženy, která má trvalé bydliště v Praze. Někteří taky cestují do té Sněmovny. Dopoledne si odbudou práci v klubech a pak jdou na zasedání. V úterý často dohánějí to, co jim přijde pošta za celý týden, a musím říci, že pátek, sobota, neděle, pondělí nebyl ani dosah na internet Poslanecké sněmovny. A kdo přijel do Sněmovny, měl smůlu, zase se nedostal ven. Čili já jsem to neříkal nějak odlehčeně, já jsem říkal, že to je vážný problém, ale že se tady nedodržuje - já tomu rozumím, síla k zlomení toho není - takže pokud se nedodržuje jeden hygienický předpis, tak nevidím důvod, proč by se měl dodržovat jiný.

To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová My se stále bavíme o zkrácení zákonné lhůty pro projednávání dvou sněmovních tisků. Já se ptám, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikdo, proto ji končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí nikdo, končím podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan ministr Kalousek. Je zde žádost na odhlášení, já vás tedy všechny odhlašuji, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Zazněl zde návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 450 a sněmovního tisku 451 ve výborech o 30 dnů. O tomto návrhu rozhodneme nyní v hlasování, které ponese pořadové číslo 22. Pan kolega Smýkal se hlásí? Nehlásí.

 

Zahajuji hlasování číslo 22. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byly zkráceny lhůty u sněmovního tisku 450 a 451 k projednání ve výborech o 30 dnů. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přítomno 162 , pro 94, proti 67, návrh byl přijat. Tento návrh byl schválen,

 

Projednali jsme první bod. Můžeme se věnovat druhému bodu. Je to

 

3.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 452 a 453
ve výborech Poslanecké sněmovny

Pana ministra opět žádám o uvedení.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, opakoval bych úplně stejné argumenty a říkal bych úplně stejné věty, pouze místo slov finanční správa bych použil termíny celní správa. Jedná se o to samé, v té samé vazbě, se stejnou prosbou a se stejnou - zdůrazňuji - pokorou k argumentu pana poslance Opálky. On se ohradil, ale já jsem to myslel naprosto upřímně, dobře a neodlehčeně. Já zcela respektuji, pane poslanče, že jste přesvědčen, že poslanci Poslanecké sněmovny se cítí přetíženi. Já si to nemyslím, ale respektuji váš názor.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu na zkrácení zákonných lhůt a ptám se, zda se někdo do té všeobecné rozpravy hlásí. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí-li se nikdo, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím tedy o návrh k podrobné rozpravě. Zopakuji, že pan ministr Kalousek navrhuje zkrácení o 30 dnů u sněmovního tisku 452 a 453, tak zní tedy tento návrh k podrobné rozpravě. Kdo se ještě do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který zde byl přednesen, tedy o zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 23. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 23, přítomno 167, pro 95, proti 68, konstatuji, že tento návrh jsme schválili.

 

Budeme se věnovat třetímu schválenému bodu. Zahajuji projednávání bodu

 

7.
Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek
/sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím vás o vaše slovo. Jsme ve druhém čtení, pane ministře. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji rozpočtovému výboru za projednání. Očekávám diskusi, vaše připomínky a otázky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání zahraničnímu výboru, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 399/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Davida Šeicha. Pan poslanec David Šeich, prosím.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zahraniční výbor v duchu usnesení, které jste dostali rozdáno do lavic, po zpravodajské zprávě pana náměstka ministra financí Zídka doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh schválit. Ve zpravodajské zprávě se omezím na toto konstatování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, přihlášku písemnou do ní nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan poslanec David Šeich. Prosím.

 

Poslanec David Šeich: Návrh, jak jsem zmínil minule, a předkladatel se jistě k tomu vyjádří, popisuje způsoby vymáhání některých mezinárodních závazků. Já bych chtěl pouze učinit dotaz, protože účinnost tohoto zákona je plánována na 1. 1. 2012, zdali jsme schopni zvládnout tyto lhůty, jestli pan ministr financí je optimistou, protože samozřejmě při zachování plynulosti legislativního procesu to stihnout možné je, ale pokud tam dojde k nějakému zádrhelu, tak spíš si myslím, ten termín je takový hodně optimistický, takže možná otázku v tomto smyslu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se prosím dál někdo do všeobecné rozpravy? Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já rád odpovím. Z předběžné konzultace jsem přesvědčen, že nehrozí, že by Senát tuto předlohu zamítl. Je to transpoziční novela, není to politikum. Není samozřejmě nikdy vyloučeno, že by nám to Senát vrátil s pozměňujícími návrhy, v takovém případě by jedním z těch pozměňujících návrhů byl i posun účinnosti, takže se domnívám, že můžeme to datum 1. 1. 2012 ponechat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další přihláška je prosím do obecné rozpravy? Není žádná, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, ani do ní nemám přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Pan poslanec Michal Doktor má slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP