(15.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to teď úplně logicky nechápu (obrací se na poslance Stanjuru), proč prodlužujete dneska jednání Sněmovny, když návrhy Senátu tady budou až v úterý.

A pak tedy, chtěl bych se trochu ohradit proti tomu, že Senát zdržoval. Senát má přece zákonně stanovené termíny na projednávání a podle mě je úplně zbytečné to komentovat tím, že něco protahoval nebo zdržoval. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Máme zde návrhy, o kterých budeme muset hlasovat. Nejprve je zde procedurální návrh pana poslance Zbyňka Stanjury. Pokud neprojde tento návrh, budeme hlasovat o všech dalších, které byly v proceduře vzneseny. Pan poslanec Zbyněk Stanjura jasně řekl, o jaký návrh se jedná. Doufám, že je srozumitelný. Znamená hlasování a jednání dnes po 19. i 21. hodině. O tomto návrhu rozhodneme nyní. Přivolala jsem všechny do jednacího sálu. Doufám tedy, že jsou všichni přítomni.

 

A zahajuji hlasování číslo 2. Kdo souhlasí s procedurálním návrhem tak, jak jej přednesl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 2 přítomno 186, pro 102, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme věnovat návrhům, které zazněly z grémia.

 

Je to pevné zařazení bodu 67, sněmovní tisk 427, bodu 68, tisk 437, bodu 66, tisk 356, na čtvrtek 3. listopadu jako první až třetí bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování číslo 3. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 3 přítomno 188, pro 105, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Další je pevné zařazení bodu 76, je to sněmovní tisk 507, na čtvrtek 3. listopadu v 18 hodin. Upozorňuji, že se jedná o bod, který bude předkládat veřejný ochránce práv. Snažili jsme se mu vyhovět tak, aby tady na příslušnou hodinu mohl být.

Zahajuji hlasování číslo 4. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 188, pro 187, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní žádosti pana místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga k zařazení bodu 45, sněmovní tisk 328, bodu 47, tisk 464, a bodu 46, sněmovní tisk 439, na středu 26. října odpoledne po bodu 11.

Zahajuji hlasování číslo 5. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování číslo 5 přítomno 186, pro 129, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na vyřazení, a to vyřazení bodů 5 a 55 z pořadu schůze. Je to sněmovní tisk 363, obchodní korporace, 2. a 3. čtení.

Zahajuji hlasování číslo 6. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti?

V hlasování číslo 6 přítomno 186, pro 172, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrhy na pevné zařazení bodů 2 a 3, tedy na dnešek jako první dva body po schválení pořadu.

Zahajuji hlasování číslo 7. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování číslo 7 přítomno 186, pro 106, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde žádost ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na pevné zařazení bodu 4, sněmovního tisku 362, na dnešek jako 6. bod.

Zahajuji hlasování číslo 8. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 8 přítomno 186, pro 103, proti 49. Návrh jsme přijali.

 

A nyní i k vašim návrhům. Dosud to byly všechno návrhy z grémia a nyní budeme hlasovat o vašich návrzích.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová žádá zařazení nového bodu, a to jako prvního bodu po písemných interpelacích ve čtvrtek. Mělo by jít o Informaci ministra školství o návrhu nového financování regionálního školství. Je to tak, paní kolegyně? (Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 9. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování číslo 9 přítomno 186, pro 81, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jan Hamáček navrhuje zařazení nového bodu do bloku zpráv: Zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření okolností s aktivizačními procesy na Ministerstvu obrany. Bylo to tak, pane kolego? (Posl. Hamáček: Akvizičními.) S akvizičními procesy. Já jsem to špatně přečetla. Promiňte. S akvizičními procesy na Ministerstvu obrany. Takhle zní tento bod.

Zahajuji hlasování číslo 10. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování číslo 10 přítomno 186, pro 76, proti 80. Návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Lubomír Zaorálek žádá o zařazení nového bodu s názvem Pozice České republiky na nadcházejícím summitu Evropské rady EU, a to jako první bod dnes.

Zahajuji hlasování číslo 11. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 11 přítomno 186, pro 77, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Vojtěch Filip žádá zařazení nového bodu: Informace místopředsedkyně vlády Karolíny Peake... Je to tak, pane poslanče? Pana poslance Filipa prosím, aby mě kontroloval. Informace místopředsedkyně vlády Karolíny Peake o zakázce Ministerstva obrany ČR o auditu, který byl zadán bez výběrového řízení. Tak by měl tento bod znít. A je to na čtvrtek po písemných interpelacích jako druhý bod. Vlastně jako první, protože návrh paní poslankyně Bohdalové nebyl přijat.

Zahajuji hlasování číslo 12. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti?

V hlasování číslo 12 přítomno 186, pro 81, proti 75. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP