(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to bylo v rámci podrobné už zřejmě vše. Pravděpodobně to znamená, že jsme vyčerpali, končím podrobnou rozpravu a myslím, že i celé projednávání ve druhém čtení tisku 371. Takže další bod odkládáme.

Teď tu máme sice napsané na tabuli zřízení inkasního místa, tisk 473, jenomže to se nedá projednávat, protože ještě neuběhla lhůta pro usnesení hospodářskému výboru a bude se to zítra projednávat ve výboru rozpočtovém, takže tento rozsáhlý materiál nebo návrh odkládám.

 

A jdeme k dalšímu, to je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - druhé čtení

Prosím, pan poslanec Paroubek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já bych rád něco sdělil na mikrofon. Chtěl jsem to k diskusi k bodu, který zde nebude přednesen. Já bych rád, aby se dostalo do zápisu k hlasování 10 na počátku schůze, kdy byla požadována zpráva o akvizicích na Ministerstvu obrany. Na sjetině je uvedeno, že jsem hlasoval proti, já jsem byl samozřejmě pro. Byl bych rád, aby se to objevilo v zápisu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď tedy novela zákona o vzdělávání, jak už jsem řekl. Také jsme v druhém čtení a tento návrh by měl uvést ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je poměrně robustní novelou tohoto školského zákona. A já si velice cením diskuse, která se ve školském výboru vedla o klíčových hlavních tématech, a velice si cením konstruktivní atmosféry, která byla napříč celým politickým spektrem.

Jenom stručně bych připomenul, čeho se novela v klíčových bodech týká. Jednak je to snížení administrativní zátěže škol. Připomínám hlavně změny v přijímacím řízení, zrušení vlastního hodnocení školy jako samostatného dokumentu, stanovení školské rady jako fakultativního orgánu. Za druhé, v oblasti vztahů veřejných zřizovatelů k jejich školám mění novela podmínky jmenování ředitelů škol. Zavádí se šestileté funkční období. Novela usnadňuje povinnou školní docházku českým občanům žijícím v zahraničí. Na druhou stranu tato novela navrhuje transparentní pravidla pro povolení plnit školní docházku v tzv. zahraničních školách na území České republiky. V oblasti předškolního vzdělávání připravuje novela půdu pro fungování tzv. firemních mateřských škol.

Nad to se ve školském výboru podařilo dohodnout komplexní pozměňovací návrh, který se dotýká například dalších věcí. Změna v organizaci maturitních zkoušek, které výrazně přispějí k objektivitě hodnocení písemných prací a částečně sníží opět administrativní zátěž škol. Usnadní tato novela prázdninový provoz mateřských škol s možností přijímat děti i z jiných mateřských škol. Zpřísňuje tato novela podmínky odkladu povinné školní docházky. Účelem je omezit nadužívání odkladů. S tím souvisí také omezení bezúplatnosti posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců.

Tato novela také řeší docházku do dvou základních škol u dětí ve střídavé péči. Také se zabývá nostrifikací zahraničního vysvědčení. Je to zpřísnění a zavedení kontroly. Vznikne důležitý nástroj pro předcházení a odhalování zneužívání systému nostrifikací.

Tak jak jsem řekl na začátku, já si velice cením dohody, která vznikla ve školském výboru, kdy se přijal kompromisní komplexní pozměňovací návrh napříč celým spektrem, a velice si toho vážím. Trochu bych varoval, abychom k tomuhle dohodnutému komplexnímu návrhu nepřidávali další věci nad jeho rámec, protože jak je známo, školství rozumí každý, a pokud by se to tak dělo, tak by možná novela ztratila v něčem smysl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, která je zpravodajkou výboru, a ten už to projednal, výbor pro vědu a vzdělání. Máme tu sněmovní tisky 340/1 a 340/2, kde jsou usnesení. Prosím, můžete nás informovat o tom, co se ve výborech dělo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mluvili jsme tady o složitých materiích jako občanský zákoník a tak dále. Ale ani tato materie, tato obsáhlá změna školského zákona, nebyla jednoduchá. Jenom pro informaci: Podvýbor pro regionální školství se touto materií zabýval sedm hodin. Výbor pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu jednal čtyři hodiny nad tímto tématem. A proto bych vám chtěla sdělit, že jsme přijali na výboru komplexní pozměňovací návrh, který předkládáme. Je to sněmovní tisk 340/2, který bychom chtěli, aby byl jakoby základ pro projednávání, o němž bychom tady jednali. A potom ve druhém čtení by mohly být načteny ještě další pozměňovací návrhy. Ale myslím si, že této materii byla věnována tak odborná práce, že bych nerada, aby se to završilo dalšími pozměňovacími návrhy, i když každý z vás má právo ten pozměňovací návrh podat.

Myslím si, že je teď nutné odhlasovat, že se jako základ pro projednávání bere tisk 340/2, a potom dále pokračovat v obecné rozpravě. A já sama, protože dnes jsme znovu s legislativou probírali tisk 340/2, bych v podrobné rozpravě načetla některé jemné technické nuance, ke kterým jsme ještě došli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Můžeme otevřít obecnou rozpravu. V této chvíli se do ní hlásí jako první paní poslankyně Marta Semelová. To je podrobná? Aha! Takže obecná. Ptám se, omlouvám se, nejdřív do obecné kdo se hlásí. Vypadá to, že o obecnou už takový zájem není. Tak můžeme tedy obecnou rozpravu ukončit a rovnou otevřeme podrobnou. A poprosím ještě jednou paní poslankyni. Tak prosím zpravodajku, aby nás informovala na mikrofon.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Prosím vás, pane předsedající, abyste dal odhlasovat, že základem pro projednávání ve druhém čtení bude komplexní pozměňovací návrh přijatý výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na jednání 12. října 2011 pod sněmovním tiskem 340/2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Myslím, že není třeba to opakovat, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, že hlasujeme o tom usnesení jako základu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26, přihlášeno 171. Pro hlasovalo 115, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

Teď tedy můžeme otevřít podrobnou, už nikdo neprotestuje. Prosím, tak tedy otevíráme podrobnou a paní poslankyně Semelová může vystoupit jako první. Prosím tedy, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP