(14.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Já doufám, že celé to od vás není jenom hra. Já doufám, že to není podvod na zdravotní sestry a na lékaře, že slib, který jste dal, dodržíte. To znamená pokryjete výpadek DPH a navýšíte nemocnicím příjmy tolik, aby pokryly desetiprocentní nárůst mezd. Vy stejně jako já si to jednoduše dovedete spočítat. DPH je zhruba 5 mld., ne všechno jde za nemocnicemi, i když podstatná část, a mzdy zdravotníků dělají zhruba nějakých 45 % v průměru. Ve fakultních nemocnicích méně, kolem 35 %. V městských a krajských se to šplhá zase nad 50 %. Takže když zhruba necelou polovinu nákladů nemocnic dělají mzdy a nemocnice dělají zhruba polovinu nákladů celého zdravotnictví, nějakých 47 %, tak si z toho jednoznačně a jednoduše spočítáme, o kolik, pane ministře, jde. A já bych chtěl, abyste v této Poslanecké sněmovně jasně řekl, že toto navýšení pošlete současně s tím, že vykryjete propad daně z přidané hodnoty. Pokud to neuděláte, tak tady jasně říkám, že nemocnice žádné platy zvyšovat nemohou, protože už dnes jsou v dluzích a ještě díky vaší zvýšené DPH se do ještě větších dluhů propadnou. Propadnou se prostě do insolvence.

Takže, pane ministře, já doufám, že nebudeme muset používat stejný příměr, který řekl váš předseda pan Karel Schwarzenberg, který v souvislosti s nápadem premiéra Nečase na zavedení, respektive na referendum o euru řekl, že je to - nepoužiji jeho slova, protože byla velmi vulgární, ale u knížepána se to bere jako norma, ten může sprostě nadávat jako dlaždič, ale je to noblesní. Já knížepán nejsem, tudíž nemohu nadávat jako dlaždič, tak to trochu zjemním. A váš pan předseda řekl, že pan premiér Nečas tím referendem vlastně ukázal holou zadní část svého těla našim sousedům. Tak já doufám, že váš slib zdravotníkům není totéž ukázané zdravotním sestrám a lékařům. Tento pohled bych jim vskutku nepřál. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Vidím má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení jednoho bodu, jehož předkladatelem je ministr obrany, z důvodu jeho nezbytné účasti na jednání v Senátu. Jedná se o bod 16, novela zákona 221, a poprosil bych ho zařadit na zítřek jako první bod v bloku prvních čtení. Máme tam druhá čtení a poté čtení první. Já bych chtěl požádat, aby byl prvním bodem v bloku prvních čtení. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je to bod 16.

Pan poslanec Jeroným Tejc má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu, a to bodu s názvem Informace premiéra, ministrů vnitra a financí o výhledu financování Hasičského záchranného sboru v letech 2012 až 2014.

Ten důvod je jednoduchý. Všichni jste se mohli seznámit s rozhodnutím vlády, která stanovuje nejen návrh rozpočtu, ale také rozpočtového výhledu na další léta. Podle tohoto návrhu by rozpočet Ministerstva vnitra měl oproti letošnímu roku poklesnout každoročně o dalších 7 mld. korun. Připomínám, že rozpočet klesl o 8 mld. korun z roku 2010 na rok 2011 a už teď Ministerstvo vnitra, policie, Hasičský záchranný sbor velmi těžko vychází s prostředky, které má k dispozici. Někdy je to řešeno vnitřním dluhem, který vzrůstá tím, že se neinvestuje, jinde se krátí nejen platy, ale především například peníze na provoz vozidel.

Musím říct, že situace už teď je katastrofální, a já si příliš nedovedu představit, jak má být řešena v roce 2013 - 2014, pokud dojde k dalším poklesům. Tak jak jsme si udělali propočty, tak to vypadá, že jediná možnost, protože už není, kde brát, už není, kde škrtat investice, ani provoz, bude propuštění přibližně 2,5 tisíce ze současných 9 250 příslušníků Hasičského záchranného sboru. To logicky povede k tomu, že nebude dostatek hasičů, kteří by mohli vykonávat službu ve stanicích, a počet hasičských stanic se prudce zmenší z 238 na přibližně 89. To znamená, že se dostaneme na úroveň 70. let, kdy hasičská stanice byla v zásadě jen v okresním městě s výjimkou těch měst největších. Důležité je také vědět, že počet požárů od 70. let se zvýšil více než dvakrát a že požáry jsou maximální jednou pětinou činnosti Hasičského záchranného sboru.

Proto myslím, že není možné, aby nadále byla znejisťována nejen veřejnost, ale také Hasičský záchranný sbor těmito informacemi, a byl bych rád, aby pan ministr vnitra, pan ministr financí, ale také pan předseda vlády tady na tomto místě jasně řekli, jestli je to pravda, jestli s takovýmto výhledem se počítá, nebo zda to pravda není a budou garantovat, že dojde ke změnám příslušných usnesení vlády. Je to důležité, protože řada lidí chce vědět, že hasiči se k nim dostanou včas. Pokud by došlo ke katastrofickému scénáři, který je teď předvídán díky rozpočtu, který je plánován, tak by mohlo dojít i k nárůstu dojezdu například z deseti na třicet minut a to by mohlo mít fatální následky.

Určitě jsme ochotni se bavit o tom, kde prostředky vzít, bavit se o zákonu, který by uložil pojišťovnám povinnost platit určité procento ze svého zisku na investice do Hasičského záchranného sboru nebo do sborů dobrovolných hasičů, ale důležité je, abychom si řekli, jaký je výchozí stav. Já bych vás proto požádal o zařazení tohoto nového bodu, o hlasování pro zařazení do bloku zpráv, abychom mohli věcně tuto problematiku prodiskutovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Roman Váňa je nyní přihlášen.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych také navrhl zařazení nového bodu a také do bloku zpráv, a to v souvislosti se stále se zhoršující situací ve věznicích a očekávaným prudkým nárůstem počtu vězněných osob. Dovolím si připomenout, že v letošním státním rozpočtu měla Vězeňská služba prostředky na 11 měsíců svého provozu a v návrhu na příští rok má prostředky zhruba na 6 měsíců svého provozu. Některé položky svého rozpočtu Vězeňská služba vyčerpala již v únoru tohoto roku. Zaznamenali jsme sice určitou zoufalou snahu pana ministra spravedlnosti řešit tento stav propouštěním vězněných osob i předčasným, ale zdá se, že počty takto propuštěných osob velké nebudou a problém rozhodně nemohou vyřešit.

Proto tedy bych navrhl nový bod do bloku zpráv, a to Informace ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila o zajištění financování Vězeňské služby České republiky do konce roku 2011 a výhled na rok 2012. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Milada Emmerová má slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP