(17.20 hodin)
(pokračuje Váňa)

Přesto ale byly tyto letouny zakoupeny, a to dokonce za více než dvojnásobnou cenu proti ceně, kterou dosáhli při nákupu v Portugalsku. Mohli bychom si myslet, že máme o tolik lepší letouny, skoro dvakrát lepší letouny, ale zatím se zdá, že tomu tak není, protože letouny se potýkají s poruchami, které - jak výrobce udává - se u jiných letounů tohoto typu nevyskytují. Je tedy možné, že právě díky speciálnímu vybavení nebo možná - těžko říct proč má naše letectvo s těmito letouny stále i technické potíže. Česká republika má také s těmito letouny potíže, neboť Evropská komise volá Českou republiku k zodpovědnosti za porušení pravidel veřejné soutěže při nákupu těchto letounů.

Já připomenu, že jsme nakoupili tři letouny a čtvrtý jsme vyměnili za pět bitevníků L-159, což se možná zdálo jako významný argument pro nákup letounu CASA, nicméně v tuto chvíli se zdá, že španělský dodavatel sice letouny odebral, nicméně se je marně snaží umístit někde na trhu, a ten efekt, ve který jsme doufali, tedy v určitou propagaci českých letounů, kterých máme v zásobách velké množství a díky jejich nasazení někde zahraničí bychom je mohli možná lépe využít, se, zdá se, nedostaví. To, že letouny CASA nedoletí do Afghánistánu, kde je v tuto chvíli potřebujeme, protože z Kosova už jsme se stáhli, takže tam už létat není potřeba, zdá se, není takový problém, protože u těchto letounů stejně nefungují systémy pasivní ochrany, a tudíž ani do Afghánistánu ani letět nesmějí. No a stejně nelétají, protože v tuto chvíli se porouchala na letounu, který dokonce letěl ze servisního zásahu ve Španělsku, při přistání v Praze avionika, takže letoun přistál pouze s jedním motorem a v podstatě došlo k ohrožení jeho bezpečnosti, bezpečnosti posádky a možná i bezpečnosti Pražanů, protože bůhví jak takovéto nouzové přistání mohlo dopadnout. Náčelník Generálního štábu rozhodl o zastavení létání těchto letadel a v tuto chvíli se čeká, jak celá věc dopadne. Ale nebojme se, naštěstí máme již předplacen za 700 milionů korun tříletý servis těchto letounů, takže možná budou i opraveny. Uvidíme, jak celá záležitost dopadne.

Bylo by asi vhodné, kdyby nám pan ministr obrany mohl podat informaci skutečně o provozuschopnosti těchto letounů, protože uvedené skutečnosti skutečně vzbuzují pochybnosti o tom, zda nákup byl vhodný, zda cena odpovídá a zda technické podmínky také odpovídají, zda jsou splněny, zda vůbec by nebylo vhodné od nákupu těchto letounů odstoupit. Proto tedy jsem navrhl zařazení nového bodu, jehož znění teď předám písemně paní předsedající.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já vám také děkuji. Další vystoupí pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně, já bych si dovolil zařazení nového bodu s názvem Situace v resortu Ministerstva obrany a Armádě České republiky, a to na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a zařadit jej pevně na zítřek na 12 hodin.

Určitě se shodnu s panem ministrem obrany, že situace v resortu Ministerstva obrany a Armádě České republiky není zrovna růžová, a chtěl bych stručně zdůvodnit, proč navrhuji opakovaně tento bod.

Za prvé tento týden proběhlo velitelské shromáždění Armády České republiky, kde byly indikovány, ať už panem ministrem, náčelníkem Generálního štábu, či vrchním velitelem ozbrojených sil panem prezidentem Klausem, určité změny, například změny ve velitelských strukturách či snižování počtu občanských pracovníků. Ovšem já jako člen výboru pro obranu a bezpečnost tyto informace prozatím nemám, tak bych se chtěl dozvěděl od pana ministra, o jaké změny jde.

Já chci jenom říct, že na základě stále platné transformace resortu Ministerstva obrany z roku 2007 stále platí, že konečný stav naší armády má být 36 800 osob, z toho 26 200 vojáků z povolání, 8 800 občanských zaměstnanců a 1 800 čekatelů, to znamená studentů na školách. Ke konci tohoto roku bude scházet přes 3 300 vojáků, což bude asi 80% naplněnost. A nenaplněnost Armády České republiky personálem, to znamená hlavně profesionálními vojáky, je jednoznačně limitujícím faktorem.

Druhým důvodem je, že existuje analýza Generálního štábu, která varuje před snižováním schopnosti Armády České republiky a před ohrožením naplňování politicko-vojenských ambicí České republiky. Podle této analýzy ani současný stav v oblasti personálu nezabezpečuje plnohodnotné podmínky pro splnění současných platných ambicí, pro zabezpečení nejenom obrany České republiky, ale také našich mezinárodních závazků vyplývajících z členství České republiky v Severoatlantické alianci a Evropské unii. A nastavený systém v přímých náborech, které se tento rok rozběhly, ale i ve vojenském školství, stav - to znamená podstav - personálu nemůže ovlivnit.

Třetím důvodem je vlastní zdrojový rámec, který vláda vlastně navrhuje, a já jsem tady na to upozorňoval při prvním čtení návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 na rok 2012 a zejména rozpočtový výhled na roky 2013-2014, a já opravdu tady znovu musím zopakovat ta čísla, která jsem tady uvedl. Pokud v tomto roce činí podíl výdajů Ministerstva obrany na hrubém domácím produktu 1,15 %, tak v příštím roce to bude 1,11 %, v roce 2013 0,94 %, a v roce 2014 podle rozpočtového výhledu dokonce 0,82 %. Ovšem ještě tristnější je pohled na podíl výdajů kapitoly 307 na celkových výdajích státního rozpočtu. Pokud v tomto roce je podíl výdajů Ministerstva obrany na celkových výdajích státu 3,72 %, v následujícím roce to bude 3,66 % a v letech 2013 a 2014 tento podíl bude 3,57 %, resp. 3,27 %.

Posledním z důvodů, proč chci, aby byl zařazen nový bod s názvem Situace v resortu Ministerstva obrany a Armádě České republiky, jak už tady padlo, jsou dlouho neřešené kauzy na Ministerstvu obrany. Byly tady zmíněny letouny CASA cn- 295m, ale také nevyřešené toxické odpady ve vojenském prostoru na Libavé, situace ve státních podnicích LOM a VOP-026, či realizace - praktická realizace - opatření z Bílé knihy o obraně. Ale jsou to také nové aktivity, nové akvizice Ministerstva obrany nebo Armády České republiky, které se připravují, ať už je to nákup nových vrtulníků, či nákup speciálních obrněných vozidel. Děkuji za vaši podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Smejkal, není. Takže dalším přihlášeným pan poslanec Miroslav Svoboda. Také není přítomen. Pan poslanec Michal Hašek. Přítomen - může přednést svůj návrh.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu do schůze Poslanecké sněmovny, a sice Informace ministra zdravotnictví o záměru optimalizace akutní lůžkové sítě veřejného zdravotnictví.

Dovolím si krátké odůvodnění. V tomto týdnu, dámy a pánové, došlo k jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví České republiky a zdravotních pojišťoven a na základě toho bylo uzavřeno náměstkem ministra zdravotnictví s pojišťovnami memorandum, které se týká restrukturalizace akutní lůžkové sítě ve zdravotnických zařízeních České republiky. Podle mediálních zpráv, protože bohužel jiné podrobnější informaci k dispozici někteří veřejní zřizovatelé nemocnic nemají, má být zrušeno 10 tisíc lůžek akutní péče. Jedná se o největší systémovou změnu od 90. let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP