(17.30 hodin)
(pokračuje Hašek)

Já mám pochopení pro to, že se jedná o změnách v síti zdravotnictví, nicméně velmi nám vadí, že se tuto věc pacienti a také zřizovatelé veřejných nemocnic dozvídají pouze z médií. Myslím, že by bylo korektní, kdyby ministr zdravotnictví informoval Poslaneckou sněmovnu alespoň o obrysech a o principech, kterými se má řídit takovýto proces. Nám přijde jako poměrně nešťastné, že od ledna letošního roku dochází k pravidelným a korektním jednáním Ministerstva zdravotnictví například s hejtmany a zástupci krajů v této oblasti, a najednou jsou ty dosud dohodnuté principy, alespoň jak se zdá, opuštěny a kraje nebyly přizvány jako partner k podpisu tohoto memoranda. Byl bych velmi nerad, kdyby to byly teď zdravotní pojišťovny nebo jenom ministerští úředníci, kteří bez jasně daných pravidel a principů by rozhodovali o tom, kde zůstane, nebo kde naopak nezůstane zachována akutní lůžková zdravotní péče. Bohužel to může vyvolávat bez podrobných a jasných informací i dojem toho, že se tady otvírá určitý korupční prostor, a asi málokdo z nás v této jednací síni pochybuje, dámy a pánové, o tom, že ten ohromný balík veřejného zdravotního pojištění, který je ročně vybrán od občanů České republiky a následně je z něj hrazena zdravotní péče, nezajímá celou řadu subjektů, které by teď rády na úkor veřejných nemocnic dosáhly na tyto prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

To jsou důvody, pro které bych byl rád, kdyby pan ministr zdravotnictví mohl s laskavým souhlasem Poslanecké sněmovny nám všem, protože ty změny se týkají celého území České republiky a na dveře poslaneckých kanceláří všech z nás bez ohledu na politickou příslušnost pak budou klepat pacienti, pak budou klepat zástupci nemocnic a budou chtít slyšet informace, jak jako zákonodárci kontrolujeme činnost exekutivy v této věci. Čili dovolím si požádat poslance ze všech politických stran, aby podpořili zařazení tohoto bodu, a pana ministra zdravotnictví, aby byl tak laskav a podal nám základní informace k této věci.

Ještě jednou - Informace ministra zdravotnictví o záměru optimalizace akutní lůžkové sítě veřejných nemocnic v České republice. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Kdybyste byl tak laskavý a mohl mi to dát písemně, byla bych vám vděčná.

Dále je tu přihlášena paní poslankyně Miroslava Strnadlová.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobrý podvečer, paní předsedající, dobrý podvečer, kolegové, kolegyně, chtěla bych navrhnout zařazení nového bodu s názvem Výzva českých sportovců Hvězdy nepadají z nebe na pořad schůze Poslanecké sněmovny jako 6. bod v pátek 4. 11. od 18.30.

Tato výzva českých sportovců již tady byla přednesena a bylo také v diskusi několikrát zdůrazněno, jak je velice nutné, aby sportovci i do budoucna dostávali dostatečné množství finančních prostředků, zvláště tam, kde se starají o dorost a o mladé sportovce, o malé děti. Zvláště v dnešní době, kdy děti raději surfují po internetu, kde se dostávají na velmi nebezpečné pro ně různé sociální sítě, je, předpokládám, velmi nutné a pro všechny rodiče důležité, aby tyto děti měly raději využití a vyžití ve sportu. Já sama pocházím ze Zlína a Zlín vždycky velice rád pěstoval nové a mladé sportovce, měli jsme tam spoustu hřišť a dneska i sportovní kluby u nás ve Zlíně jsou naprosto nešťastné z toho, co se tady bude dít po Novém roku. Takže děkuji za podporu, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji, i když se obávám, že než vyčerpáme všechny přihlášky k pořadu schůze, nebude ani možné vyhovět vaší žádosti.

Dalším přihlášeným je pan poslanec David Rath, který zde není. Pan poslanec Adam Rykala.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to bodu s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu pana Martina Kocourka o likvidaci nebezpečných kalů z lagun v Ostravě, na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny. A to jako 9. bod v pátek 4. 11. od 18.30.

Vážená Sněmovno, já jsem tady minulý týden vystoupil v interpelacích na pana ministra s tímto problémem, kdy jsem hovořil za občany Ostravy, kteří si už zvykli, že s přicházejícím zimním obdobím se budou muset zavírat doma, nesmějí větrat, nesmějí chodit ven a nejraději by odjeli na zimu mimo Ostravsko. A vláda? Vláda České republiky na občany Ostravska kašle. Ale co je moc, to je moc. V několika minulých týdnech byli občané města Ostravy a Bohumína vystaveni silným výparům síry, které byli nuceni při čase stráveném venku dýchat. Špatný stav místních lagun, které jsou sanovány, a jejich přehnané zavápňování způsobilo nepříjemné reakce většiny občanů Ostravy, protože mnoho z nich má díky oxidům síry leptání na sliznici a bohužel záněty průdušek. Proto si myslím, že to je velmi důležitá věc, kterou by se tato Sněmovna měla zabývat.

Já vám přečtu jenom třeba jednu informaci z mailu, nebudu ho číst celý, kdy mi napsal jeden občan, že je to tady fakt hnus v té Ostravě, kašlu, smrkám a bojím se, že z toho dostanu zápal plic. Zápach, který zastihl každého, kdo vyšel ven, byl tak nepříjemný, že bylo znemožněno i pouhé větrání obydlí. Když se někdo z občanů ozval, situace se na den na dva uklidnila, ale poté se však vrátila do původního stavu a silný zápach narušoval poklidné životy Ostravanů.

Pan ministr naštěstí jako jeden z mála členů vlády byl přítomen interpelacím, ostatní ministři tady neseděli. Ono samozřejmě to bylo i v tisku velmi publikováno, že ministři pohrdají touto Sněmovnou a nedocházejí na interpelace, a proto by možná bylo vhodné zařadit tento mimořádný bod na pořad schůze, aby se pan ministr k tomu mohl vyjádřit.

On mi odpověděl ve svém pětiminutovém limitu velmi obecně, proč je znečištěné ovzduší na Ostravsku. Vyjmenoval mi pár důvodů. Já si myslím, že to bylo velmi nedostatečné, a poprosil bych vás, aby byl zařazen tento bod na program schůze, aby pan ministr mohl informovat občany Ostravy a okolí, co s tím Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dělat, protože ono je zřizovatelem firmy, která vypsala výběrové řízení na tuto zakázku. Děkuji vám mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Prosím, jestli byste byl tak laskavý a předal mi váš návrh písemně.

Další přihlášenou je paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to ve znění Informace ministra školství Josefa Dobeše k čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie jako třetí bod v sobotu 5. listopadu.

Pan ministr tady bohužel není, ale domnívám se, že kdyby tady byl, tak by vystoupil a podpořil by, abyste pro tento návrh hlasovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ladislav Stojal, Svoják - ne, ne, pardon, omlouvám se, Skopal. Nebyla jsem schopna přečíst jméno. Není přítomen. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Váňa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP