(17.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, navrhuji zařadit nový bod na 25. schůzi, a to sice sněmovní tisk 402. Jedná se zprávu České národní banky o dohledu nad finančním trhem. Navrhuji tento bod zařadit na sobotu jako bod 17.

Odůvodnění, dámy a pánové, je naprosto jednoduché. Tuto zprávu nám Česká národní banka sdělila na rozpočtovém výboru a na podvýboru téhož výboru. Já musím říct, že celou zprávu jsem se zaujetím sledoval a nabyl jsem dojmu, že se jedná o tak zásadní materiál, o tak zásadní informace, že bychom s touto materií měli býti seznámeni všichni a že by se sluchu každého poslance mělo dopřát informovanosti ze strany České národní banky o dohledu nad finančním trhem. Já jsem se k tomuto kroku, k zařazení tohoto bodu rozhodl také z toho důvodu, že si plně uvědomuji vážnost současné ekonomické situace, že si plně uvědomuji, v jakém stavu se nachází náš finanční trh a jaké obavy v současné době z dopadů ekonomické krize mají obyčejní občané. Takže já si myslím, že bude naprosto moudré, aby prostřednictvím jednání naší Poslanecké sněmovny i běžná veřejnost byla seznámena s tím, jaká situace panuje na finančních trzích. Možná se také dozvíme tajná kouzla finančních trhů, možná se také dozvíme, jak je možné, že někdo může přes noc zbohatnout, a to tak, že mu na účet zázračně, kouzelně přistane 16 mil. korun, aniž se to dotyčná osoba dozví. Možná to pro nás bude inspirací.

Takže, vážená paní místopředsedkyně, žádám a navrhuji zařazení tohoto bodu na zítřejší pracovní den.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ploc.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 507, zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv, a to jako 16. bodu v sobotu 5. 11. 2011. A tímto doporučuji, aby se Sněmovna tímto návrhem zabývala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Neubauer.

 

Poslanec Václav Neubauer: Dobrý podvečer, vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu č. 94, sněmovní tisk 407, vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách, z pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu č. 97, sněmovní tisk 411, vládní návrh na vydání zákona, zákoník práce, který byl Senátem zamítnutý.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Zemánek.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu 92, sněmovní tisk 377, vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony z pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ladislav Velebný.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, chci vás požádat o vyřazení bodu č. 100, sněmovní tisk 414. Je to vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření z pořadu této 25. schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, vládo, dobrý podvečer, já si dovoluji navrhnout vyřazení bodu 91, sněmovní tisk 373, vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dovolila bych si zdůvodnit svůj návrh. Tato novela zákona obsahuje 91 novelizačních bodů tohoto zákona a na půdě naší Poslanecké sněmovny měla 45 přijatých a 8 nepřijatých pozměňovacích návrhů. K jeho zavedení do praxe má být od 1. ledna použit zcela nový software, který zatím nebyl ještě ani dodán. Pominu-li otázku diskutovanou, zda nebyl vybrán protiprávně, musím se zabývat otázkou, zda bude v lidských silách odpovědných pracovníků zvládnout jeho zavedení do praxe. Pracovníci úřadu práce, kteří tam ještě v této době postupné likvidace a plíživé privatizace úřadů práce zůstávají, a pracovníci městských úřadů žijící v nejistotě, zda, kdo a kdy bude pravděpodobně přecházet na úřad práce, udělají všechno pro to, aby se vše stihlo, a možná se jim to i podaří. Já alespoň doufám, že se jim to podaří, pokud tento zákon projde Poslaneckou sněmovnou. Protože na dávkách jsou závislí nejen někteří jednotlivci, ale i rodiny s dětmi.

V médiích jsem slyšela, že se o tomto návrhu zákona hovoří jako o návrhu pana ministra Drábka, který zpřísňuje systém a vede k vyšší motivaci, ale to já si vůbec nemyslím. Nezaměstnaní dostanou karty, o kterých se zatím ještě neví, jak budou fungovat, kdo to vlastně bude dělat, co na karty půjde vybrat. Všichni příjemci si budou rovni, i ti, kteří byli problémoví a se kterými se pracovalo například ve spolupráci s policií v rámci kontrol v hernách a následně se prováděla opatření, jako například výplata dávky formou poukázky a podobně. Dosud také dlouhodobě nezaměstnaný dostával pouze existenční minimum. To je dnes 2 020 korun. Kdo odpracoval 20 až 30 hodin veřejné služby, dostal 3 126 korun, a tím pádem měl motivaci ji vykonat, dostal totiž asi o tisíc korun více, a kdo odpracoval nad 30 hodin, dostal dalších 500 korun. Po úpravě všichni dostanou životní minimum, ať odpracují, či neodpracují, všichni dostanou stejně. Jaká je tedy motivace pracovat? Zákon odebírá účinný nástroj také obcím a městům, které chtěly bojovat a bojovaly se zneužíváním sociálních dávek a dělaly maximum, aby ti lidé, kteří se vyhýbají práci, museli pracovat, dostali zaplaceno a nemuseli krást. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP