(17.50 hodin)
(pokračuje Váhalová)

Zneužívá se existenční tíseň lidí v hmotné nouzi. Jedním z nich je nařízená veřejná služba v rozsahu 20 hodin týdně již po dvou měsících registrace na úřadu práce. Nejsou vymezeny subjekty, u kterých bude možno práci vykonávat, a to může vést ke zvýhodňování soukromých firem, ale i k možnému zneužívání lidí v tíživé životní situaci. Jinými slovy, stát nařizuje neplacenou práci lidem v nepříznivé sociální situaci, která bude podmínkou nejen pro přiznání pomoci v hmotné nouzi, ale i pro samotnou evidenci osob na úřadech práce, a to i v případě, kdy nebudou ani pobírat žádnou podporu od státu.

Tento zákon je ten pomyslný, jak říká MPSV, bič na lidi. Ale na lidi, kteří poctivě pracují, ne vlastní vinou přijdou o zaměstnání a po dvou měsících registrace na úřadu práce místo nabídky možného vhodného zaměstnání budou posláni na tzv. veřejnou službu. Paradoxem však je, že lidé, kteří dostali tříměsíční a vyšší odstupné, vlastně po dvou měsících, kdy z něj dotují podporu v nezaměstnanosti, protože žádnou nedostávají, budou další měsíc ještě jako registrovaní na úřadu práce pracovat na veřejných pracích. Ve finále tak budou z odstupného financovat další náklady na výkon této práce - dopravu, jídlo, oblečení apod., aniž by dostali jakoukoliv sociální dávku.

Opakuji: Tento návrh neřeší vůbec otázku lidí, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají a kteří dneska mnohdy vytvářejí problémy, ale soustřeďuje se na lidi, kteří jsou dva tři měsíce bez zaměstnání, a to není ani správné, ani zodpovědné. Nepřipadá mi vůbec spravedlivé, že by ne vlastní vinou propuštěný dlouholetý zaměstnanec, úředník, pedagog měl po dvou měsících chodit po náměstí sbírat odpadky, protože bude pro uchazeče napříště vhodné každé zaměstnání, které mu dovolí vykonávat jeho zdravotní stav, a to bez ohledu na dosaženou kvalifikaci.

Další nepochopitelná věc pro mne je, proč by zaměstnavatelé neměli hlásit úřadu práce volná místa. Otevírá to otázku, co tedy úřady práce budou dělat, co bude náplní jejich práce v aktivní politice zaměstnanosti, když zprostředkovávat práci ne? Protože to možná budou dělat soukromé agentury a za peníze! Úřady práce budou tedy vyplácet pouze dávky? Každý člověk je zodpovědný sám za sebe, ale nemyslíte si, že my jsme zodpovědní za vytvoření podmínek k životu v této zemi?

Jako volený zástupce jsem povinna hájit zájmy občanů, kteří mi dali důvěru, a proto navrhuji vyřazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Vandas.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 99, sněmovní tisk 413, vládní návrh na vydání zákona o doplňkovém penzijním spoření, z pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Omlouvám se. Ještě jednou, jestli byste byl tak laskav, říct ten bod. Nebo mi to sem, prosím, doneste, pane poslanče. (Posl. Vandas paní předsedající neslyší.) Byl byste, prosím, tak laskavý, a donesl mi to sem písemně? Děkuji vám.

Požádal mě o slovo ještě pan ministr práce a sociálních věcí pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, já samozřejmě nebudu navrhovat ani zařazení, ani vyřazení žádného bodu, nicméně musím, a nezbývá mi nic jiného, než reagovat na vystoupení kolegyně Lesenské. Nebudu se vyjadřovat k věcným záležitostem, protože to patří do rozpravy a v současné době v rozpravě nejsme. V rozpravě se samozřejmě k tomu vyjádřím, nicméně bych si dovolil říci, že tolik zkreslujících myšlenek najednou jsem skutečně ještě neslyšel, a myslím si, že každý, kdo poslouchá tuto rozpravu, by měl velmi pečlivě vážit, které věty tady zaznívají z neznalosti a které věty tady zaznívají ze zlé vůle. A z neznalosti paní kolegyni Lesenskou obviňovat nechci.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, jsem nucena vás upozornit, že ta neznalost, o které hovoříte se týká paní poslankyně Váhalové, nikoliv Lesenské.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Teď jsem udělal velkou chybu a velmi se omlouvám paní poslankyni. Velmi se omlouvám. Promiňte, skutečně toto je nedopatření, které by se mně nemělo stát. Velmi se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Dále vystoupí pan poslanec Josef Novotný mladší. Není přítomen, vystoupí tedy pan poslanec Jiří Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dobrý večer. Paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu s názvem Čerpání prostředků z fondů EU jako druhého bodu v sobotu 5. 11.

Důvodů je několik. V prvé řadě výsledky měsíční monitorovací zprávy za září roku 2011, kde výsledky proplacených prostředků příjemcům například z operačního programu Životní prostředí nebo z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace nebo z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, případně certifikované výdaje předložené Evropskou komisí jsou poměrně velmi nízké, speciálně u operačního programu Doprava, kde je pouze 17,1 % certifikovaných; program životního prostředí 7,6 % atd. atd.

Dalším důvodem je také to, že Asociace malých a středních podniků a živnostníků si poměrně silně stěžuje a vyjadřuje nespokojenost s tím, že je velmi složité dosáhnout na dotace ze strukturálních fondů EU. A v neposlední řadě je to potom také informace, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje několik projektů, které mají operačním programům pomoci s efektivnějším čerpáním evropských dotací. Mají tak zabránit situaci, že se část dotací bude muset vracet do evropského rozpočtu. Projekty budou financovány z podpůrného programu - operačního programu Technická pomoc. Úřad ve zlepšování systému čerpání evropských dotací pokračuje i nadále podle informací dle zveřejněné tiskové zprávy, a proto bych rád dal příležitost panu ministrovi, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s opatřeními, která mají čerpání evropských fondů zlepšit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout změnu programu této schůze. Navrhuji totiž zařazení nového bodu s názvem Informace ministra školství o kariérním řádu ve školství a dovoluji si navrhnout ho zařadit jako osmý bod dnes od 18.30 hodin.

Dovolil bych si provést stručné zdůvodnění tohoto svého návrhu. O kariérním řádu a kariérním růstu učitelů se v naší zemi hovoří zvláště v poslední době dosti mnoho. Je to jasné, že učitelé by se měli během svého působení od počátku až do svého důchodového odchodu vzdělávat, aby jejich práce byla kvalitnější. Samozřejmě i v jiných zemích, mohu uvést třeba Slovensko jako příklad, existuje jakýsi, řekl bych, kariérní řád, který se více či méně osvědčuje. Ovšem bylo by dobré, aby pan ministr nejen popsal své záměry a záměry vlády v tomto směru, ale je nutné, aby také popsal a vysvětlil, jak chce skloubit tento kariérní řád s jinými aspekty, které se týkají činnosti a práce učitelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP