(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bárta byl první, který se hlásil s faktickou, jak jsem to pochopil. Takže prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Moje faktická poznámka se týká mého předřečníka. Já nelituji toho, co se dělo, já lituji toho, co se děje. Ve svém projevu jsem nijak nezpochybňoval to, že jsem hlasoval pro vyšší DPH. Já upozorňuji na to, že bohužel sociální demokracie tady slibovala v roce 2010 13. důchody, a já jsem přesvědčen, že bylo zapotřebí bohužel loni zvednout DPH proto, abychom měli na důchody, abychom byli rozpočtově zodpovědní. To nijak nezpochybňuji a hlásím se k tomu. Já zpochybňuji to, že když loni evidentně elasticita trhu nezafungovala, a debatujme tady ekonomicky o tom, proč elasticita trhu nezafungovala, tak o rok později se ministr financí vědomě pouští do stejné chyby jako loni! V tom je ten podvod! V tom je ta zrada! A proto nelituji toho, co se stalo, ale toho, co se děje.

A z tohoto hlediska musím říci, že, promiňte, ale dovolím si na svého předřečníka reagovat pozitivně. Já to vnímám nicméně pozitivně tak, že pokud opozice bude upozorňovat na tyto chyby v určité shodě, tak už jistá destabilizace pozice pana ministra Kalouska... Mám z ekonomického hlediska potřebu upozornit na to, že v tuto chvíli koruna České republiky po delší době posiluje. A myslím, že to s panem Kalouskem úzce souvisí, a děkuji za to.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další s faktickou - pan poslanec Babák to ruší, takže ho mažu. A mám tady řádně pana poslance Petra Tluchoře.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Poslanecký klub Občanské demokratické strany si odhlasoval dnes ráno závazné hlasování k tomuto zákonu a mně jako loajálnímu poslanci nezbývá nic jiného, než toto rozhodnutí respektovat. Zároveň mi ale dovolte říct, že je férové říci, že s tím zásadně nesouhlasím.

Úsporný balíček, jak je navržen, je v rozporu s programem a dlouhodobou politikou Občanské demokratické strany. Je v přímém rozporu s tím, co jsme slibovali našim voličům, a jsem přesvědčen, že je i v přímém rozporu se zájmy České republiky a jejích občanů. Zvýšení daní jako lék na krizi prostě nefunguje. To jsme říkali vždy. Vždy jsme prosazovali nízké daně a navzdory kritikům z řad levice a odborům jsme na tom neustále trvali. Trvali jsme na tom, že tím snižujeme příjmy rozpočtu, ale zároveň jsme schopni ekonomiku nastartovat. A měli jsme pravdu. Po snížení a zjednodušení daní v roce 2008 se jejich výběr opravdu zvýšil, a to navzdory zpomalující se ekonomice.

Opravdu mám teď divný pocit, když nás odbory poučují o platnosti Lafferovy křivky a dokazují nám, že naše zvyšování daně snižuje jejich výběr a dusí ekonomiku. Opravdu mám teď divný pocit, když porovnávám náš předvolební program a naši dnešní skutečnou politiku. Razantní zvyšování daní, dvě sazby DPH, milionářská dávka, trestání rodin živnostníků. Nic z toho jsme neslibovali. My jsme přece slibovali, že překonáme krizi, vypořádáme se s dluhy a nastartujeme Českou republiku k nové prosperitě. Proto nám voliči dali přednost před levicí. Bohužel se obávám, že tímto balíčkem jsme neobhájili svou ekonomickou kompetenci, která je hlavním rozpoznávacím znakem Občanské demokratické strany už od jejího založení před 20 lety.

Z těchto důvodů jsem na klubu Občanské demokratické strany navrhoval vrátit úsporný balíček do druhého čtení, tak aby byl čas na jednání a my jsme, ano, v koalici, mohli do balíčku prosadit alespoň část programu ODS. Bohužel, neuspěl jsem. A respektuji to. Nicméně neberu argument, že balíček musí zůstat tak, jak je, protože si to tak přál Miroslav Kalousek a Vít Bárta nebo dnes Karolína Peake. Stejně tak neberu argument, že pánové Sobotka a Filip by zvyšovali daně ještě víc. My nejsme TOP 09, my nejsme Věci veřejné ani dnes LIDEM, my nejsme samozřejmě ani ČSSD a KSČM. My jsme ODS.

Dámy a pánové, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď fakticky reaguje pan poslanec Bárta, dvě minuty.

 

Poslanec Vít Bárta: Velmi se omlouvám, ale mám potřebu reagovat na to, že jsem osočován z toho, že onen balíček bylo mé přání. V tom balíčku je spousta věcí, které jsou v rozporu s tím, co bylo mé přání, a to, co jsem za Věci veřejné vyjednával. Není tam kupříkladu věc, která byla v programu TOP 09, dokonce i ODS. Zmizela debata o mezigenerační solidaritě, která byla vázaná na debatu o zvyšování DPH a o důchodové reformě už loni. Ty věci jsou další podvod a další nesplněný slib! A mimochodem, je to zrada i na voličích TOP 09, protože to bylo v programu TOP 09. A když to Michal Babák předkládal, tak se to jaksi zamázlo, že to teďka nejde, protože prostě na to nemáme, aby bylo právě naopak na ty dotace, které panu Skokanovi pan Kalousek neschválil. To je ta podstata! Pořád stejná podstata, o které se tady bavíme!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Michal Hašek. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vládo, kolegyně, kolegové, já jenom stručně k tomu, co tady sdělil pan kolega Tluchoř, když sděloval stanovisko k tomuto zákonu a hovořil také o usnesení klubu ODS o závazném hlasování.

Chci připomenout všem kolegyním a kolegům v této Sněmovně, nikoliv pouze kolegovi Tluchořovi, článek 26 Ústavy České republiky. A ten hovoří následovně: "Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy." Pokud je to tak, že tato vláda už musí přikazovat a zavazovat vlastní poslance, aby hlasovali proti vlastnímu volebnímu programu, ať si každý udělá obrázek o tom, na čem je ta vláda postavena a jakými metodami pracuje a co prosazuje. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se, že jsme snad vyčerpali všechny příspěvky v rozpravě ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Připomínám, že ještě je možné, aby zazněla závěrečná slova - kohokoli, zpravodaje, navrhovatele. Pokud ne, tak požádám zpravodaje, aby nám sdělil, i když to tuším, ale je dobré, aby nám to shrnul zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych vás seznámil s procedurou hlasování u tisku 695. Jako první hlasování bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí, který podali páni kolegové Šincl a Opálka. V případě, že návrh na zamítnutí neprojde, hlasovali bychom o návrhu na vrácení do druhého čtení, který navrhl pan poslanec Šincl ve třetím čtení. Pokud by ani toto neprošlo, hlasovali bychom následovně: jako další bod bod A8, část hlasování pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru vyjmout z celého rozpočtového výboru bod A8.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná pane zpravodaji uděláme to, že odhlasujeme ty první věci, které máme na hlasování, a podle toho, jak dopadnou, tak já bych vám potom dal slovo na proceduru dalšího postupu. Myslím, že s tím budete souhlasit. (Zpravodaj souhlasí.) Takže ještě jednou zagonguji. Je tady návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji v této chvíli. Prosím, kdo chce hlasovat, tak se musí přihlásit.

 

Pan poslanec zpravodaj Suchánek sdělil, že je třeba nejdřív hlasovat návrh na zamítnutí, který byl podán. Takže to je první, co budeme hlasovat. Takže hlasujeme návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 58, přihlášeno je 185. Pro hlasovalo 91, proti 90. To by znamenalo, že zamítnutí bylo neschváleno, zamítnuto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP