(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A je tady další návrh a to byl návrh na vrácení nebo opakování druhého čtení, nebo vrácení k opakování druhého čtení. Tedy to je další věc o které budeme hlasovat.

Takže zahajuji hlasování, kdo je pro vrácení návrhu a opakování druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 59, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 90 a proti 87. Takže i tento návrh vrácení byl zamítnut.

 

A my se teď můžeme pane poslanče, seznámit s postupem našich dalších hlasování.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Postup bude tedy následující. Nejprve budeme hlasovat o části pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A8. Poté bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A jako celek buď bez části A8, nebo s částí A8. Kdyby byl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru, stanou se nehlasovatelnými další pozměňovací návrhy - čtyři, a to pod písmeny B1, B2, C1, C2. Kdyby neprošel návrh rozpočtového výboru, hlasujeme tyto pozměňovací návrhy v pořadí jak jsem říkal - B1, B2, C1, C2. A potom bychom hlasovali o zákoně jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, slyšeli jste. Má na to někdo jiný názor? Pokud tomu tak není, tak vás nechám pro jistotu odhlasovat tu proceduru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout právě přednesenou proceduru, tedy již zaznamenanou, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 60, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 112, proti 6. Takže procedura byla přijata.

 

A my teď budeme postupovat tak, že vy řeknete první, já se zeptám na stanovisko a budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Takže první hlasování je o části usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A8, stanovisko zpravodaje je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pane ministře? (Ministr Kalousek: Nesouhlas).

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pardon, promiňte, velmi se omlouvám Sněmovně. Tady souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já pokládám hlasování za zmatečné v tuto chvíli, ruším toto hlasování a budeme hlasovat ještě jednou a vyjasníme si to přesně, abychom věděli, jaká jsou stanoviska.

Takže prosím vás, budeme hlasovat ještě jednou o tom prvním, to je ten A8, rozpočtový výbor, stanovisko zpravodaje je... (Nesouhlasné.) (Ministr Kalousek: Souhlasím.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 62, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 46, proti 101, takže tento návrh byl zamítnut. A můžeme dál.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další hlasování bude o usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A bez části A8. Zpravodaj souhlasí. (Ministr Kalousek: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 63, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 92, proti 64, takže to bylo zamítnuto.

 

Bude kontrola? Ano, v tom případě tedy provedeme analýzu vzorku...

Tak, byl bych rád, kdybychom mohli pokračovat. Nicméně pan poslanec Florián míří k řečništi.

 

Poslanec Jan Florián: Vážený pane předsedající, hlasoval jsem ano, na sjetině mám křížek, zpochybňuji hlasování. Děkuji. (Výkřiky v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím zdržte se výkřiků "fuj", každému, jak víte, se to může stát.

 

Zazněla tedy námitka, o které budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Floriána? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 64, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 128, proti 26, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Pro jistotu zopakujme, o co se jedná.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Rozpočtový výbor, usnesení pod písmenem A bez části A8. Stanovisko zpravodaje - souhlas. (Ministr Kalousek: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 65, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 95, proti 65, takže tentokrát to bylo přijato a můžeme dál.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Protože byl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod písmenem A, jsou již nehlasovatelné pozměňovací návrhy kolegů Šincla a Babáka po konzultaci s legislativou, takže nám zbývá hlasovat jen o návrhu zákona jako o celku ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, už zbývá tedy hlasování jen o celku. Ano. Nikdo nezpochybňuje tady tento závěr zpravodaje, doufám, vidím, že ne, je to podle procedury, takže budeme hlasovat celek. Tak, vážení kolegové, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, podle sněmovního tisku 695, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro tento text usnesení, který jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení, tak také zvedne ruku.

Hlasování má pořadové číslo 66, přihlášeno máme 185 poslanců, pro hlasovalo 95, proti 90. Tak jsme to prohráli, ano (veselost a potlesk v sále). Takže já tedy správně bych měl říci, že konstatuji, že s návrhem zákona byl tedy vysloven souhlas. Takže konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Ano, paní poslankyně Klasnová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP