Stenografický zápis 41. schůze, 13. července 2012


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Skokan
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík


15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017 /sněmovní tisk 726-E/

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bauer


22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Florián
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 11.53 hodin.)
(Schůze pokračovala v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura


26. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Roman Sklenák
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.39 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Husák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vojtěch Filip
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Skokan
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Skokan
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Radek John
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Skokan
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Marek Benda
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Petr Skokan

(24:00 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP