(9.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Josef Novotný starší je dalším přihlášeným do pořadu schůze. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já práci ministra Kalouska dlouhodobě sleduji (úsměv mezi některými poslanci v sále) a mám teď obavu, a to je bod, který předkládám, že dochází k ovlivňování vyšetřování o porušení zákona o loteriích. (Smích některých poslanců z pravé části sálu). Takto formuluji svůj bod a řeknu, o co se jedná.

Protože v současné době už dva roky probíhá vyšetřování internetového hraní. Policie nejdřív jakýmisi podivnými machinacemi s únikem informací tento případ přesunula na obecní nebo nějakou městskou část v Praze a mám obavy, že po nálezech Ústavního soudu, kdy došlo k porušení zákona, a nálezech ombudsmana tady dochází k zametání pod koberec tohoto vyšetřování.

Co mě k tomu vede? Historická zkušenost. Jestli si vzpomínáte, před třemi čtyřmi lety byl obviněn náměstek Prouza, náměstek ministra financí Kalouska, z porušování zákona o povolení nových technických her. Tehdy došlo k úniku informací z Ministerstva financí k řediteli Sazky Hušákovi, poté se o záležitosti dozvěděl policejní prezident Husák a ten nařídil vyšetřování vyšetřovatelů. Jak to skončilo? Vyšetřovatelé byli vyšetřováni inspekcí, obvinění bylo státní zástupkyní staženo, odešli od policie a celá věc skončila tak, jak měla - jak si to kmotři hazardu přáli. A já se obávám, že role ministra Kalouska je tady doložitelná. (Potlesk jednoho poslance v sále.)

Jsem přesvědčen, že ministr Kalousek, a teď to už leze ven, dlouhodobě ovlivňuje vyšetřování. Teď jste to tady slyšeli. Skutečně míchá se do věcí, do kterých by jako ministr v normální demokratické zemi vůbec neměl zasahovat. A co jsem teď slyšel před chvílí, to je ještě větší hrůza.

Důkazy jsou ve spisu, ve svědectví policistů, kteří byli vyhozeni. A máme tady svědectví deseti policistů. Na druhou stranu prohlášení politiků, že se nic neděje, že to je normální atd.

Já si myslím, že ministra Kalouska dohánějí jeho hříchy z minulosti, jeho hříchy spočívající v tom, že musel zajistit financování nové strany. A že to je zásadní odpovědnost premiéra Nečase, aby tuhle situaci řešil.

Já poté, co mohu doložit, jak ministr Kalousek ovlivňoval neprůhledný odpouštěcí proces na Ministerstvu financí, kde se jedná o desítky miliard, které jaksi se odpouštějí někomu ano a někomu ne, a není k tomu potřeba předkládat žádné zdůvodnění, poté, co sleduji loterie, jak jsem o nich teď mluvil, poté, co před chvílí jsem slyšel, jak si dovolí napadat mého kolegu Skokana, a poté, jak napadá mě, si dovoluji prohlásit, že ministr Kalousek je skutečně neobyčejný grázl a že do Sněmovny ani do vlády nepatří! (Potlesk některých poslanců z řad sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já prosím, pane kolego, abyste dodržoval zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neurážel své kolegy. Žádám všechny, aby dodržovali tento zákon, protože tohle je naprosto nepřípustné, co jste tady teď řekl.

Pan kolega... Pardon, přednostní právo pan kolega Filip. Pan kolega Gazdík poté.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Paní a pánové, já jsem pozorně sledoval vystoupení pana předsedy Schwarzenberga, protože občas bývám také v situaci jako předseda politické strany, že odpovídám za něco, co učinili jiní.

Mě ovšem zarazilo vystoupení pana místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Schwarzenberga z jiného důvodu. On reagoval v podstatě jenom na to, co už bylo odbyto tím, co řekl pan předseda klubu TOP 09 Gazdík, že jménem dvou poslaneckých klubů vetuje zařazení nového bodu, ale nijak se nevyjádřil k tomu, že tady padl nový návrh pana kolegy Skokana. A v tomto ohledu si myslím, že nedostatek důkazů není. Navíc jde tedy pravděpodobně o spor dvou ústavních činitelů v této Sněmovně a doufám, že si už žádný z předsedů klubů neosvojí nápad, že by vetoval zařazení bodu, který Petr Skokan navrhl. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si podat veto na zařazení bodu (smích ve sále), který navrhl pan předseda Skokan, jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 a Starostové.

Normální chlap by takovou věc řešil druhý den. Pan poslanec Skokan ji řeší ve velmi zajímavé době. (Šum v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je zde další přihláška, a to od paní místopředsedkyně vlády Karolíny Peake. Stahuje svou přihlášku. Doufám, že jsem nezapomněla na nikoho a že se již nikdo nehlásil do rozpravy k pořadu schůze. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Přivolávám naše kolegy a za malou chvíli toto hlasování absolvujeme. (Příchod některých poslanců do sálu.)

 

Návrhy, které jsou k hlasování. Nejprve paní předsedkyně Kateřina Klasnová navrhuje zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 351 ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování číslo 54. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 54, přítomno 182, pro 159, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanjura navrhuje, aby naším prvním jednacím bodem dnes byl bod číslo 15. Je to sněmovní tisk 726-E.

Zahajuji hlasování číslo 55. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přítomno 183, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále navrhuje pan kolega Stanjura, aby třetí čtení byla projednávána v tomto pořadí: sněmovní tisk 695, dále 694, jako třetí 351, jako čtvrtý 580.

Zahajuji hlasování číslo 56. Kdo je pro, abychom ve třetích čtení postupovali v tomto pořadí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 56, přítomno 184, pro 148, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A to byly všechny návrhy, které bylo možno podrobit hlasování. Tím jsme projednali tuto úvodní část.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

15.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje
víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
/sněmovní tisk 726-E/

Vláda tento návrh předložila na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i písmena f) jednacího řádu Sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Prosím, aby tento návrh uvedl předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás krátce informoval o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP