(21.50 hodin)
(pokračuje Skokan)

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s obsahem petice, kterou podepsaní občané požadují, aby nebylo přijato majetkové vyrovnání s církvemi tak, jak jej navrhla současná vláda. Zároveň tím žádají o spravedlivou alternativu, a to takovou, která nebude výhodná jen pro omezený okruh lidí, ale vznikne z celospolečenské diskuse.

Pokud byste chtěli se mnou sledovat tento text, najdete jej na www.spravedlivevyrovnani.cz. Podepsaným občanům zejména vadí, že neexistuje přesný výčet předávaného nemovitého a dalšího majetku, vadí jim přehnaná výše finanční kompenzace, dále podepsaným občanům vadí osvobození církví od daně z nemovitosti a převodu nemovitosti, další závadu spatřují... (Řečník se odmlčel a zahleděl se na pravou stranu sálu, odkud se ozývá hlasitý hovor.) Já počkám, až si to dopovíte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid. (Zvoní.) Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Skokan: Další závadu spatřují v nejasném osudu případně nabytých nemovitostí. Také jim vadí, že návrhu nepředcházela celospolečenská diskuse. Podepsaní občané mají podezření, že zde vzniká obrovský prostor pro korupci. Také je jim podezřelá rychlost vypracování a přijetí návrhu, který neodpovídá jeho skutečným dopadům. Občanům podepsaným pod peticí také vadí, že při vytváření návrhu zákona nebyl brán zřetel na stav veřejných financí.

Podle informací, které já mám k dispozici, si takový návrh nepřeje více než 70 % dotázaných občanů bez ohledu na to, jakou politickou stranu volili do této Sněmovny. Proti současné podobě majetkového vyrovnání s církvemi se staví více než 70 % obyvatel, stejně jako značná část odborné veřejnosti. Podle našeho názoru by vláda měla brát v potaz takto velké množství lidí, tedy i jejích voličů, a to zejména s ohledem na to, že o církevních restitucích se před volbami 2010 prakticky nemluvilo. O ohromné příležitosti ke korupci spojené s tímto návrhem vzhledem k domnělé vládě boje proti korupci už ani nemluvím.

Vzhledem ke značným dopadům případného zákona tedy petenti požadují zrušení zákona v současné podobě a návrh nového zákona. Dále požadují zapojení široké veřejnosti do příprav nového zákona. Také hledají politickou podporu pro zákon napříč stranami politického spektra. Petenti žádají odklad případné finanční kompenzace na období hospodářského růstu, dále žádají finanční kompenzace pouze za skutečnou hodnotu nevratitelného majetku. Dále podepsaní občané žádají, aby bylo omezeno právo nakládat s takto získaným majetkem a zejména aby bylo zamezeno jeho okamžitému rozprodání. Občané podepsaní pod peticí žádají také přesný výčet předávaného nemovitého a dalšího majetku.Je třeba zohlednit, že církev nebyla před rokem 1948 plnohodnotným vlastníkem. Je nepřijatelné, že stát v souvislosti s majetkovým vyrovnáním výrazně navýšil majetek katolické církve, a to tím, že se jí má vrátit i majetek vyvlastněný na základě pozemkové reformy v roce 1918 až 1919.

Jak jsem již jednou řekl, další informace o tom, co naše občany trápí vzhledem k zákonu, který tady projednáváme, najdete na webu www.spravedlivevyrovnani.cz.

Milé kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás déle zdržovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana poslance Petráně, který má připravený další příspěvek. Hlásí se ještě paní poslankyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vidím, že je zase nejvyšší čas, abychom si trochu zahlasovali, takže já navrhuji přerušení tohoto bodu do pátku 14. 9.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pátek 14. 9. je návrh, který tady zazněl. Já tedy upozorním poslance na to, že budeme opět hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu. Byl dán návrh na odhlášení. Nejdříve vás všechny odhlašuji. Kdo chce hlasovat, tak se musí přihlásit.

Návrh zněl, abychom hlasovali o přerušení do 14. 9. Pan poslanec Gazdík?

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si dát návrh také na přerušení o nula devět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nula devět minut? Takže je to přerušení o devět minut? Budeme o tom hlasovat nejdříve.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto jednání na devět minut, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 99, přihlášeno 158, pro hlasovalo 42, proti 103. To bylo zamítnuto.

 

Druhý byl návrh paní poslankyně Kateřiny Klasnové, která navrhovala, abychom přerušili tento bod do 14. 9.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do 14. 9., stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 100, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 77, proti 84, takže přerušení schváleno nebylo.

 

Dávám slovo panu poslanci Petráňovi, který je dalším přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když probíhalo druhé čtení tohoto zákona, tak jsem projevil přání, zda by nemohl být dopracován tak profesionálně a tak bezpochybně, abych pro něj mohl hlasovat. Zároveň jsem tušil, že se tak nestane. Je mi to velmi líto, nicméně nemohu pro tento zákon hlasovat.

Dovolím si tady pár citací z diskuse, která proběhla na stránkách Lidových novin minulý týden, a to proto, že ta diskuse vyjadřuje jednak mé názory a jednak vyjadřuje názory mých voličů, kteří se mě neustále ptají, jak to vlastně přesně je. Této diskuse se zúčastnili psycholog Jeroným Klimeš, historici Petr Hlaváček a Petr Kubín a právník Jan Kudrna.

Jeroným Klimeš mimo jiné řekl: K zákonu mám spíš negativní postoj. Myslím, že každý by si měl platit ten kroužek, na který chodí. Ať si fotbal platí fotbalisté a katolickou církev katolíci. Katolíků u nás ubývá každý rok 1 % z populace. To znamená každý den 270 lidí, tedy jedna katolická vesnice. Jestli to půjde stejným tempem dál, pak nás katolíků tu bude do pěti deseti let 2 % populace. Dnes církve dostávají ze státního rozpočtu 1,4 mld. Kč ročně, takže restitučním zákonem, který počítá s naturální restitucí ve výši 75 mld. a finanční kompenzací ve výši 59 mld., jim dáváme apanáž na sto let. Proč by 10, potažmo snad jen 2 % populace měla dostat apanáž na sto let? Jakou přidanou hodnotu to bude mít?

Další věc je, zda to církvím pomůže, či ne. Já říkám, že je to zkorumpuje. Myslím, že přiměřené by bylo církvím v průběhu deseti let věnovat tak desetinu toho, co jim přisuzuje restituční zákon, a v průběhu těch deseti let by se snižovaly státní dotace na nulu, aby se uživily samy.

Dále říká: Žil jsem v Líbeznicích u Prahy. Ze dvou tisíc obyvatel nás chodilo do kostela čtyřicet, tedy přesně 2 % populace. Podle současného návrhu restitučního zákona zaplatí každý Čech církvi 13 tisíc korun, čili v Líbeznicích celkem 26 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP