(23.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě někdo? Pan kolega Skokan se ještě hlásí. Ale vy už jste mluvil, pane poslanče, dvakrát deset minut. Ten váš limit je bohužel vyčerpán. Faktická poznámka. Prosím. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Petr Skokan: Paní předsedkyně, děkuji za slovo, nebudu zneužívat vaší důvěry a budu stručný. Já jsem jenom informoval všechny, že více informace najdou na www.spravedlivevyrovnani.cz, a v průběhu dnešního večera na něj byly podniknuty tři útoky, takže když byste se na www. spravedlivevyrovnani.cz hned nedostali, tak prosím o trpělivost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže teď je snad úplně všechno hotovo, co se týče rozpravy. Jestli jsme ji tedy úplně vyčerpali, tak rozpravu končím. (Potlesk.) Závěrečné slovo ovšem může zaznít a zazní. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, vážení a milí poslanci a poslankyně a vážení občané, kteří sedíte po celou dobu trpělivě na balkoně nad námi, velmi jsem zvažovala, jestli v tomto pokročilém čase, pro nás náročném na vyslechnutí všech vašich příspěvků, vlastně přečíst svou dlouhou dvoustránkovou závěrečnou řeč, ve které jsem se pokusila provést, protože jsem to tady tak slyšela a protože jsem si taky myslela, že je to správné, jakýsi krátký a zásadní exkurz do historie, kde bych připomenula, co se vlastně stalo a proč se stalo to, že máme takový postoj právě k církvím. Já jsem se nakonec rozhodla, že tyto dvě stránky své závěrečné řeči skutečně zkrátím a opravdu se omezím na to nejzákladnější.

K návrhu zákona o nápravě některých křivd způsobených církvemi - nebo církvím, promiňte - a náboženským společnostem... (smích v sále) ... takže křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody jsme slyšeli mnoho reakcí, ať už to byly reakce pozitivní, a ty byly taky, ale také spousta reakcí negativních. Na všechno podstatné jsem přesvědčena o tom, že v průběhu času bylo reagováno. Srozumitelné informace lze kdykoliv - a teď se stejně tak jako náš kolega odkážu na webové stránky Ministerstva kultury. Na webových stránkách tedy můžeme najít odpovědi, na které budete mít samozřejmě právo a které budete chtít znát.

Každý z nás na historii a současnost nahlíží z pozice svého osobního či politického názoru, a proto je zřejmé, že není možné se na některých věcech společně shodnout. Pro mne jako předkladatele zákona je důležité, že zákon byl za mnoho měsíců, kdy se připravoval a kdy procházel touto Poslaneckou sněmovnou, za těch mnoho měsíců byl mnohokrát prodiskutován, a to ze všech možných úhlů pohledu. Jsem přesvědčena, že nebylo nic opomenuto, a jsem přesvědčena, že přímá souvislost, která se stala hraniční, což je rok 1948, únor 1948, a jednáním dnešním, že tu spojitost tady mám a že tady prostě je.

Jsem přesvědčena taky o tom, že kdyby nebyly porušeny demokratické principy v minulosti, možná bychom se v této chvíli zabývali úplně něčím jiným. (Veselost v sále.) V této chvíli však, protože se to však tak stalo, se i my zabýváme nápravou křivd také z pohledu církví. Je na Sněmovně, aby svým rozhodnutím i v tomto případě dokázala vrátit, zachovat a ctít právo. O tom, že církvím patří odebraný majetek, rozhodl Ústavní soud. Když Parlament zákon nepřijme, vracení majetku tím nezabrání a navíc budeme ještě hradit platy duchovních ve stále se zvyšujícím počtu církví. Přijetím zde předkládaného návrhu učiníme zadost nejen Ústavnímu soudu, rozhodnutím Ústavního soudu, ale také Listině základních práv a svobod, kde se mluví o nezávislostí církví na státu.

Přemýšlím nad tím, jestli snaze o podporu prosazení tohoto návrhu zákona by možná nepomohlo si připomenout si to, že církve byly jedním z hlavních, ne-li vůbec nejdůležitějším nositelem také kultury a kulturních tradic. Za ní a díky ní vzkvétala architektura a vzdělanost. Dodnes tradičně církve pomáhají udržovat identitu národa a to, na čem je postavena evropská kultura. Pokud se nám podaří prosadit tento zákon, po 22 letech může skončit období nejistoty, období, ve kterém také obce neměly možnost rozvíjet své stavební či komerční aktivity kvůli některým nedokončeným restitucím. (Výrazný pokřik a smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No, klid. Prosím.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetí mnou předkládaného návrhu zákona o nápravě některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody neuděláme nic víc, ale nic méně, než že vrátíme právo těm, kterým bylo před lety odebráno. Vzhledem k tomu, co jsem tu uvedla, jsem přesvědčena, že vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání je správné řešení, které nejenže napraví křivdy z minulosti, ale do budoucna podpoří přese všechny pochybnosti rozvoj české společnosti, ve které mají církve nezastupitelnou roli, jakož i rozvoj obcí, a jsem přesvědčena, že také celé České republiky.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní zřejmě dám slovo panu poslanci Bendovi. Ještě tady vidím pana poslance Vojtěcha Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo, já bych se nehlásil po závěrečném slově paní ministryně, kdybych dostal odpověď na to, co jsem v rozpravě přednesl. Jestli může zajistit, paní ministryně, to, že řád strážců koruny a meče krále zlatého a železného nevytvoří obchodní společnost, jejímž cílem bude rozprodat takto získaný majetek. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď bych ještě jednou požádal zpravodaje, který může učinit více věcí. Teď to záleží na něm, jestli se už pustí rovnou do toho, co nás čeká.

 

Poslanec Marek Benda: Zpravodaj rozhodně nehodlá přednášet žádné závěrečné slovo a snaží se vyhovět panu kolegovi Tejcovi a byl bych rád, abychom prošli proceduru tak, abychom do půlnoci byli hotovi.

Takže nejprve bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, která byl předložen několika poslanci, pak návrhu na vrácení do druhého čtení, který byl předložen poslanci Koníčkem, Seďou, Orgoníkovou, Petrem, Váhalovou, Halíkovou, Látkou a Bártou, a dále bychom hlasovali o celém písm. A a pak postupně a doufám, že jsem všem zpravodajům rozdal návrh procedury a že ho nemusím teď tady celý číst, pak fakticky postupně o jednotlivých návrzích tak, jak byly předkládány.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme ho tedy opravdu písemně, takže jestli skutečně je takhle k dispozici, tak bychom ho mohli odhlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Jestli není žádná námitka, před závěrečným hlasováním by bylo hlasováno o návrhu, který byl podán paní poslankyní Semelovou a panem poslancem Opálkou, zda závěrečné hlasování bude podle § 74 odst. 4 jednacího řádu podle jmen. Předpokládám, že tento návrh se týkal jenom závěrečného hlasování, ne všech jednotlivých dílčích pozměňovacích návrhů. Takže jestli není požadavek, abych četl celou proceduru...? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP