(23.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není. Pan poslanec Koníček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, nemám připomínku k proceduře, jenom si chci upřesnit ještě u jednoho pozměňovacího návrhu, a to u pozměňovacího návrhu B5, kde se v odst. 1 číslovka 7 nahrazuje číslovkou 15, tak jenom upřesnění, že se to týká dnů a ne paragrafů, protože číslovka 7 je tam dvakrát.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, souhlasím. Souhlasím, bylo to takto přednášeno ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli tedy všichni, kdo tedy to mají v ruce, souhlasí s tím návrhem, jak ho máme k dispozici, tak bych ho nechal odhlasovat, ať tedy víme, že na tom jsme se dohodli a že tohle platí. Takže tento návrh, který tady myslím, doufám ti, co ho potřebují, mají, tak ho odhlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru tak, jak ji máme k dispozici, přesně se jí budeme držet, jak ji máme v písemné podobě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 105, přihlášeno je 181, pro hlasovalo 173, proti 5, takže procedura byla schválena.

 

A zřejmě tedy nic nebrání tomu, abychom začali hlasovat tak, jak jste to navrhl, pane poslanče. A rovnou tedy řeknu, že to první, co vlastně máme hlasovat, je návrh na zamítnutí. A nebudu se vás ptát ani na názor (pobavení), budeme hlasovat tedy návrh na zamítnutí jako první. Je to všem jasné?

 

Hlasujeme návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 106, přihlášeno je 182, pro hlasovalo 89, proti 92, takže zamítnutí bylo zamítnuto.

 

Teď se mi tady hlásí paní poslankyně Horníková, ale to není nic, tak to mažu. To byla první věc - zamítnutí.

 

Pak tady byl další, a to byl návrh na opakování druhého čtení návrhu zákona, což podalo několik poslanců - Koníček, Seďa, Orgoníková, Petr, Váhalová, Halíková. Takže to je další návrh - opakování druhého čtení návrhu zákona. To hlasujeme nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro opakování druhého čtení návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 107, přihlášeno 182, pro hlasovalo 89, proti 92, takže ani toto neprošlo, i toto bylo zamítnuto.

 

A my se teď pustíme do jednotlivých bodů a už to nechám raději na vás. Vy budete říkat vždycky bod, stanoviska a pojedeme.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Takže nyní bychom jako první hlasování ve věcných hlasováních by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, to znamená pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko? (Poslanec Benda pomáhá paní ministryni zapnout mikrofon.)

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Nesouhlas. Pardon, A - souhlas. Omlouvám se. (Smích a potlesk v řadách opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane zpravodaji! Prosím, a vy?

 

Poslanec Marek Benda: Je téměř půl dvanácté. Souhlas. Ústavněprávní výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 108, přihlášeno 182, pro hlasovalo 178, proti 3, takže to bylo přijato. A můžeme dál.

 

Poslanec Marek Benda: A nyní další hlasování by bylo o bodu B1. (Ministryně: Nesouhlas.) Také nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 109, přihlášeno 182, pro hlasovalo 90, proti také 90, takže to bylo zamítnuto. Prosím, můžeme dál.

 

Poslanec Marek Benda: B2. (Ministryně: Nesouhlas.) Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nesouhlas také. Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 110, přihlášeno 182, pro hlasovalo 89, proti 92, takže to bylo také zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Marek Benda: B3. (Ministryně: Nesouhlas.) Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 111, přihlášeno 182, pro hlasovalo 89, proti 92, takže to bylo zase zamítnuto. Můžeme dál.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh B4 je nehlasovatelný, protože již byl schválen A3.

B5. Jenom upozorňuji na to, co tady řekl pan poslanec Koníček - upřesnění. Týká se dnů, nikoliv paragrafů. Nebylo řečeno paragrafu 7, ale číslovka se týká dnů, nikoliv paragrafů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to vyjasněno? Není tam problém? (Ne.) Jaké je vaše stanovisko? (Ministryně: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 112, přihlášeno 182, pro hlasovalo 179, proti 3, takže to bylo přijato.

 

Poslanec Marek Benda: Dále přecházíme k bodům B6, G5 a F4 první a druhá varianta, které se týkají paragrafu 9 odst. 2 a snaží se prodloužit lhůtu tří měsíců na lhůtu buď 6 měsíců, 9 měsíců, nebo 12 měsíců. Já myslím, že bychom měli orientačně, tak jak předepisuje jednací řád v § 72 odst. 2, hlasovat o tom, kterou z těchto lhůt doporučujeme podpořit. Čili bychom měli hlasovat 6, 9, 12 a to, které získá nejvíce hlasů, bude hlasováno jako první.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže nejdřív budeme hlasovat první variantu šest měsíců. Je to pouze orientační hlasování, ano.

Takže kdo podporuje šest měsíců? Zahajuji hlasování (číslo 113) . Kdo je pro?

Pro první variantu hlasovalo 99.

 

Budeme hlasovat pro druhou variantu, tj. 9 měsíců. Hlasujeme pro druhou.

Zahajuji hlasování (číslo 114) pro druhou variantu. Kdo podporuje tedy tuto druhou variantu?

Pro tu tedy hlasovalo 11.

 

Poslanec Marek Benda: Třetí varianta je 12 měsíců.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže teď budeme hlasovat třetí variantu.

Zahajuji hlasování (číslo 115). Kdo je pro třetí variantu?

Pro třetí variantu máme nakonec 88 poslanců.

 

Poslanec Marek Benda: Čímž varianta 6 měsíců získala nejvíce podpůrných hlasů a první bychom měli hlasovat o ní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže stanovisko? (Ministryně: Souhlas. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro variantu šest měsíců? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 116, přihlášeno je 182, pro hlasovalo 101, proti 52, takže ta varianta byla přijata. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP