(23.00 hodin)
(pokračuje John)

Předkládaný vládní zákon říká, že oprávněné osobě stačí tvrzení typu "jedna paní povídala" o tom, že mu nárokovaný majetek patří, a stát mu ho buď musí vydat, nebo složitě dokazovat, že to není pravda. Podáváme pozměňovací návrh, který jasně říká, že důkazní břemeno má v plném rozsahu přejít na oprávněného, neboť ten žádá o vydání a svoji žádost musí mít podloženu jasnými důkazy.

Dále navrhujeme prodloužení v zákoně uvedených lhůt pro to, aby stát měl čas na dostatečné prověření údajů církví. Jedná se o vydání tak obrovského majetku, který byl zabaven před více než půl stoletím, a je potřeba zohlednit, že dané žádosti musí být řádně ověřeny. K tomu je zapotřebí, aby lhůty byly přiměřené a nedošlo kvůli špatnému úřednímu postupu ke škodě velkého rozsahu, jak po straně také řada poslanců z koalice odhaduje, že k tomu dojde.

Přicházíme také s návrhem na rozšíření promlčecí doby. I to je klíčové při tak velkém transferu majetku. Jedná se o vrácení tak rozsáhlého majetku, že se dá předpokládat, že tento zákon nebude mít v praxi hladký průběh a bude generovat obrovské nedostatky. Když se podíváte, co způsobila jenom změna registru z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy, a to je zlomeček, tak tady při tomto přesunu majetku nastanou neuvěřitelné chyby. A je třeba, aby bylo možno odstranit variantu, že to někdo využije pro svůj osobní prospěch. Takže chceme úpravu, která chrání dobrou vůli státu zmírnit křivdy, které se v rozhodném období děly na právnických osobách oprávněného.

Navrhujeme rovněž takovou změnu, která zruší všechna ustanovení vedoucí k tomu, že by církve měly být osvobozeny od daně z prodeje majetku. Snad církev chce s majetkem hospodařit, a nikoli ho prodávat. A proč ji vybízet tím, že neplatí žádné daně z prodeje, aby se majetku zbavila? Vláda proklamuje, že chce snižovat počet daňových výjimek a jistě proto není nutné vytvářet výjimku novou.

Máme prostě obavy, že částečné narovnání jedné historické křivdy otevře tímto zpackaným zákonem řadu křivd nových. Pokud nebudou pozměňovací návrhy Věcí veřejných přijaty, nepodpoří samozřejmě strana Věci veřejné tuto formu církevních narovnání. Kdysi jsme to říkali v počtu 20 poslanců. Osm přeběhlíků zřejmě dnes se nezná k tomu, na čem jsme se domlouvali. Nicméně 12 hlasů Věcí veřejných nepodpoří tuto reformu.

Zatímco princip majetkového vyrovnání - znovu opakuji - je správný, problémem absolutním, a máte poslední možnost jako koalice se k tomu postavit čelem, problémem je provedení tohoto vyrovnání. V rámci paragrafového znění došlo k tolika zásadním pochybením, že není možné, aby národ na to nereagoval totálním hněvem. A znovu říkám: Je poslední šance tato pochybení napravit. Zapřísahám vás, podívejte se na pozměňovací návrhy, které mohou opravdu pozměnit vaši normu ve spravedlivou a transparentní! Máme obavy, že vámi prováděné narovnání historické křivdy bude největší křivdou v tomto století. A zodpovědnost padne plně na vás. Znovu opakuji, jmenovitě, každý, kdo bude hlasovat pro tuto normu, se bude podílet na této křivdě, jakou zřejmě celé století nikdo nebude pamatovat.

A protože už jsme unaveni, tak říkám jenom ty základní věcí znovu, aby vaše okoralé duše přece jenom ještě se jednou zamyslely. Podporujeme návrat církevního majetku, ale ne za stávajících nevýhodných a rizikových podmínek! Požadujeme kompletní soupis vydávaného majetku! Požadujeme, aby důkazní břemeno nebylo na straně státu, ale na straně církví! Požadujeme, aby nedošlo k prolomení rozhodného období roku 1948, kdy došlo k vyvlastnění! Požadujeme, aby církve nebyly osvobozeny od daně z příjmu a daně z převodu nemovitostí! Požadujeme, aby církve nebyly zvýhodněny oproti jiným restitučním nárokům! Požadujeme 20letou promlčecí lhůtu, aby bylo zamezeno případným podvodům! Požadujeme zohlednění všech dotčených církví a řádů, tedy i rytířských řádů a Židovské obce! Odmítáme finanční kompenzace na základě nadhodnocených odhadů.

Tolik jsou základní teze, kdy máte poslední možnost napravit zákon, který jinak způsobí křivdu, jaká nemá po roce 1989 obdoby. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kubata byl ten, koho jsem viděl se hlásit. Byl první, vás jsem viděl nejdřív, pak jsem viděl pana poslance Tejce.

 

Poslanec Václav Kubata: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předstupuji ve čtvrt na dvanáct před vás s hlubokou úctou, i když vím, že už bychom měli začít hlasovat to poměrně dlouhé hlasovací martyrium. A dovolte mi, abych se nezajímal o to, co tady proběhlo do této doby, ale abych z tohoto místa ve čtvrt na dvanáct v pátek poděkoval civilním zaměstnancům Poslanecké sněmovny za to, že tady s námi byli a že rozumějí tomu, že tato diskuse je velmi vážná. A abych jim vyjádřil hlubokou úctu, protože není úplně jednoduché všechny názory z pozice civilního zaměstnance akceptovat. Děkuji vám. (Z levé strany sálu: Kdo to vymyslel? Je to farizejské.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jeroným Tejc je dalším přihlášeným.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, kdybych měl shrnout všechny argumenty, které jsem říkal za posledních několik týdnů, tak bych zdržel tuto ctěnou Sněmovnu několik hodin.

Myslím, že už to není potřeba, zaznělo toho skutečně mnoho a jsem přesvědčen, že zaznělo dost důkazů toho, že tento způsob vyrovnání s církvemi není spravedlivý. Není spravedlivý pro tuto zemi a pro její občany. A chtěl bych všechny z vás požádat o to, abyste zvážili, jak budete hlasovat, protože tohle je možná jedno z nejzásadnějších rozhodnutí a hlasování, které tady činíme. Možná nejen v tomto roce, ale určitě za toto volební období a možná za celou dobu, kdy budeme členy Poslanecké sněmovny. Jedná se o 134 mld. korun.

Jsem přesvědčen, že tohle je hlasování, které se vyrovná hlasování o takových zákonech, jako byly zákony o kuponové privatizaci, a všichni víme, jak dopadly. Proto vás chci poprosit, abyste skutečně tu odpovědnost, kterou nám voliči dali, vzali vážně. Abyste se zamysleli nad těmi argumenty, které tady zazněly. Ale myslím, že je dobře, když budeme hlasovat ještě teď do půlnoci. Protože je pátek 13. a ti, kteří historii znají, tak vědí, že v pátek 13. byli hugenoti povražděni katolíky. Já myslím, že to je velmi symbolické. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji vám taky pěkný večer. Já jsem byl taky rád, že paní poslankyně Klasnová tady nezačala číst knihu Genesis a nepustila se do toho, protože si myslím, že nejsme ve stavu, kdy bychom to byli schopni zřejmě vstřebat celé. Ale přesto mě možná zamrzelo, že jedna věta tu nezazněla, protože to byla věta, která mi učarovala už někdy v dětství. Má v sobě takovou zvláštní divokou poezii. A dokonce vznikla prý jazykovým omylem. A tu bych si tady dovolil říci, protože mi připadá, že k tomuto tématu se určitě váže, z toho, co tady mohlo být přečteno.

Je to situace, kdy bohatý mládenec přichází k Ježíši Nazaretskému a říká mu, že je tak bohatý a jestli i pro někoho tak bohatého je šance se stát jeho učedníkem. A on mu odpoví větou té divoké poetické krásy, zvláštní. Že spíše velbloud projde uchem jehly než bohatec se dostane do království nebeského. V tom dnešním světě to už zní skoro neskutečně. Ale k tématu vyrovnání s církvemi si myslím se ta věta hodí. Ten mládenec, pokud vím, potom velmi smutně odchází, protože cítí, že pro něho není šance. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP