(9.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Takže prosím, nenechme si namluvit, že to, co se tady děje, je v pořádku. V pořádku to v žádném případě není. Je to v rozporu s principy fungování demokratického právního státu, v rozporu s tím, jakou roli by měly plnit jednotlivé složky státní moci. A je naprosto nezbytné, aby se k této věci předseda vlády jednoznačně vyjádřil, jednoznačně postavil a dal občanům garanci, že se takovéto papalášské chování ze strany členů vlády v žádném případě nebude opakovat a že z vlády odejdou všichni, kteří by se takovýmto způsobem chovali a chtěli chovat. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan předseda Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, já jsem se přihlásil z jednoho prostého důvodu po vystoupení pana ministra Kalouska. Připadá mi situace vlády České republiky jako název jednoho velmi dobře známého filmu - Bože, jak hluboko jsem klesla. To snad už ani hlouběji nejde. Situace, ve které se ocitla vláda České republiky bez důvěry občanů, bez toho, aniž by ji neprovázel skandál jeden za druhým, je tak tristní, že kdyby byl pan premiér chlap, tak se postaví a demisi podá sám.

A proč jsem se přihlásil ve věci pana Miroslava Kalouska? Pane ministře, podle Ústavy České republiky nikdo nemůže být odebrán svému soudci. Vůbec nechápu, když máte spor uvnitř výkonné moci, proč se obracíte na Generální inspekci ozbrojených sborů, proč se jako občan České republiky a ministr, abyste se nedotkl vlastní výkonné moci, abyste v ní nebyl ve sporu, proč se neobrátíte na soud a nedáte prostou civilní žalobu. Myslím, že tak málo peněz na rozdíl od občanů České republiky nemáte, abyste si ji nemohl zaplatit!(Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda Stanjura. Prosím, poté pan ministr Kalousek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, mám návrhy k pořadu jednání. Navrhuji, aby první dnešní bod byl bod č. 15 - záležitosti EU, sněmovní tisk 726-E. Pak navrhuji, abychom blok třetích čtení, tedy podporuji návrh, abychom zařadili i třetí čtení sněmovního tisku 351, abychom projednávali v tomto pořadí: nejprve sněmovní tisk 695 - vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů, poté vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 694, poté, pokud Sněmovna rozhodne o zařazení nového bodu, sněmovní tisk 351, a jako poslední v bloku třetích čtení návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, sněmovní tisk 580. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já podrobnosti sdělím bezpečnostnímu výboru, kam se dostavím ve 12 hodin, abych sdělil, jak to bylo. Znovu opakuji, mám svědky, neboť rozhovor se odehrál v autě po cestě na Velehrad.

Děkuji zkušenému advokátovi, neboť vedle podnětu Generální inspekci bezpečnostních sborů, který samozřejmě podám, protože nelze podle mého názoru beztrestně pomlouvat nejenom člena vlády, ale kohokoliv, to prostě příslušník bezpečnostních sborů udělat nemůže, podám i tu civilní žalobu. To je dobrý nápad. Děkuji, pane předsedo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní tedy prosím pana místopředsedu Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já bych byl rád, kdyby nás tady nikdo nepoučoval o tom, co jsou důležité body a co ne, co je důležité tady projednávat a co ne! Já jsem přesvědčen, že to, co se stalo, je dostatečně důležité na to, abychom se tady o tom bavili, a nevidím dneska body, které by byly významnější než tenhle problém!

Mně připadá nepřijatelné už to, co tady předvedl pan ministr Kalousek v této chvíli. Podívejte se, vydáním naší kolegyně Vlasty Parkanové se ukazuje, že samozřejmě vůbec nic neskončilo. Napadání policie pokračuje. To, co tady řekl pan ministr Kalousek, on mluví o ábéelkovské policii, morozovsko-bártovské a podobně. On prostě dále pokračuje ve zpochybňování a napadání policie. Vtip je v tom, že mu vadí tahle podle něho nefungující policie pouze v té jedné kauze, o kterou jde jemu. To znamená, že tohle nemá smysl, přátelé. Aby tady stále vystupoval ministr a pořád tvrdil, že policie je někomu zaplacená, koupená, kmotrovská a podobně. Ale on hájí tu jedinou svou kauzu! Nic jiného ho pravděpodobně nezajímá! To není, přátelé, normální stav! Připomínám, že policie a bezpečnost státu je jedna ze základních věcí, kterou my tady máme hlídat a o kterou se máme starat. Já si nejsem jist, jestli je policie v takovém stavu, že je rozložená, kmotrovská a podobně, tak můžeme říci, že máme důležitější body a důležitější témata na práci. Tady není jenom premiér Nečas. Karel Schwarzenberg tu tuším včera nebyl. Dneska tady je. Karel Schwarzenberg má také vysokou funkci. Je předsedou strany, jíž je pan Kalousek členem. Také za něho nese odpovědnost. Je to vládní strana, pan Schwarzenberg je předseda té strany. Stejně jako premiér Nečas nese odpovědnost za to, co dělají jeho ministři!

A tady, jak vidíme, se můžeme nadát toho, že v dalších dnech bude pokračovat toto vyvádění a řádění pana Kalouska. Chápete, on bude prostě dále vystupovat a útočit na vyšetřovatele. My nevíme, co vymyslí zítra. Vždyť on volá někomu každý den! Já mám také jeho sms v mobilu, akorát o nich veřejně nemluvím. Vyhrožovat, napadat, to je prostě jeho styl práce! A my se prostě klidně rozejdeme s tím, že budeme trpět to, že tohle bude pokračovat? Mně to připadá, že situace je prostě neudržitelná! Já se prostě nespokojuji s tím, že premiér vydá nějaké varování a pak klidně přihlíží tomu, že to prostě celé pokračuje. Teď před našima očima znovu ministr zpochybňoval policii, ale samozřejmě v té jedné jediné kauze, která ho zajímá, která se týká jeho přátel, něčeho, na čem má on zájem. A to je normální stav? Tohle budeme trpět?

Pan poslanec Gazdík vystoupí a další a budou říkat: věnujme se důležitějším věcem, pracujme tady. O čem chcete pracovat? Rozumíte, když tohle tady prostě budeme trpět, když si nevyjasníme to, že není možné, aby ministr takovýmto způsobem zpochybňoval vyšetřování policejního prezidenta, nebo si na to zvykneme? U pana Kalouska to prostě bude fungovat jako normální stav. Prostě se srovnáme s tím, že on prostě telefonuje. Pan Kalousek bude ten, kdo příště v této Sněmovně, když přijde nějaký návrh na stíhání obvinění, nám řekne, co si o tom máme myslet. Pan Kalousek nám řekne, jak chápat zákony, jestli vydávat, nebo nevydávat, co si zrovna myslí o současném stavu policie. A podle toho se budeme zařizovat? Prostě není možné, aby to takto prostě fungovalo!

Není možné, aby premiér k tomu mlčel. Já nepokládám za normální, že premiér se k tomu teď nevyjádří! Já nepokládám za normální, že se k tomu nevyjádří Karel Schwarzenberg, který je předsedou strany, jíž je pan ministr členem! Tohle není odpovídající veřejná rozprava na téma, které jsme otevřeli! Prostě my se nemůžeme spokojit s touhle vaší neodpovědí. My se nemůžeme spokojit s vaším mlčením a s poznámkami pana Kalouska, které se netýkají merita věci, totiž toho, že on zítra, za hodinu znovu vystoupí a začne prostě povídat o tom, že policie je k ničemu. Bude nám říkat stále další jména kmotrů a podobně a bude to téma rozvádět. Ale to všechno, přátelé, je ovlivňování probíhající kauzy. To všechno je ovlivňování vyšetřování! Ti státní zástupci, ti vyšetřovatelé se v podstatě nemůžou nějak moc bránit! Oni přece nemůžou vystupovat veřejně a začít říkat: Není to pravda, my nejsme ovlivňováni. Oni vlastně když nemluví, tak plní svou roli. Oni vlastně dělají to jediné, co mohou, ale pan Kalousek pokračuje a my mu to prostě dovolíme. My tady prostě budeme mlčet a budeme se tady věnovat své práci.

Já prostě odmítám se s tímto spokojit! To není řešení té věci! Pan Kalousek tady prostě bude vystupovat stále častěji a více, až nás všechny unaví, a my se s tím prostě srovnáme, že takhle to je! To podle mě nelze strpět! (Potlesk zleva.)

A co ministr vnitra? Ten také sedí za mnou celkem klidně. Vypadá to, že to necítí jako tak velký problém, že má policii, která je tady opakovaně obviňovaná. Dokonce to slyšel před chvilkou znovu, že policie je pod vlivem nějakých kmotrů a podobně. Pan ministr to nese statečně. Já mu k tomu gratuluji. Ale pokud v této Sněmovně budeme vystupovat, tak vám v tomhle nemůžeme dát pokoj a budeme se snažit, aby vláda, která není schopna zajistit fungování policie, není schopna zajistit fungování státního zastupitelství, justice tak, že právo měří všem stejně, že je skutečně rovné, že je tady zajištěn spravedlivý proces každému, ať je pán, nebo kmán, jestli toto nebude fungovat, tak nejsme právní stát! Jestli pan Kalousek bude takhle pokračovat, tak nejsme normální právní demokratický stát. Proto se nelze spokojit s tímto vaším mlčením!!! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP