(10.20 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, ještě před hlasováním ve třetím čtení o změně daňových, pojistných a dalších zákonů mi dovolte pár slov.

Věci veřejné, které ještě v té době byly součástí vládní koalice, se v debatě o tomto daňovém balíku bránily zvyšování DPH. Coby nejmenší vládní strana jsme dosáhli alespoň toho, aby nebyla zavedena jednotná sazba DPH. A jsme také rádi, že se podařilo zavést progresivní zdanění, čili tzv. solidární daň ve výši 22 %.

Reálný stav české ekonomiky nám v odmítání zvýšení DPH dává za pravdu. Ačkoliv totiž ministr financí prosadil zvýšení DPH od ledna 2012, do státní kasy přiteklo za první půlrok 2012 méně peněz než za srovnatelné období loni a snížení je to poměrně významné. Tak významné, že ho neskrývá ani resort financí. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci, která se projevuje zejména poklesem spotřeby veřejného i soukromého sektoru, nebude v letošním roce očekávané inkaso naplněno, zní podle médií oficiální prohlášení Ministerstva financí k výběru DPH. Za rok 2012 chtěl přitom ministr financí vybrat na DPH téměř o 16 % víc než loni. Za první pololetí je to však téměř o 3 % méně, přičemž loni bylo DPH nižší. Nevěřím, že ještě vyšší daňová zátěž bude znamenat vyšší zisk státu, pouze dále bez kýženého zisku zatíží obyvatele ČR. Zvýšení DPH jednoduše není cesta, nebo není tou jednoduchou cestou a jedinou cestou k plnější státní pokladně ani k ekonomickému růstu státu, natož ke zvýšení životní úrovně ČR. Stejně jako ministr financí nejsem ekonom, ale přesto se laicky domnívám, že naopak nižší DPH znamená více utrácení obyvatel a v důsledku toho vyšší příjmy státu.

K projednávanému vládnímu máme dvě zásadní připomínky. Jako klub Věcí veřejných jsme podali pozměňovací návrh, kterým by zůstaly nynější sazby 14 a 20 % zachovány. Další zvýšení zdanění spotřeby dle vládního návrhu by mělo, jak už je nyní zjevné, velmi negativní dopad na spotřebitelskou poptávku v ČR. Dále by ohrozilo výkonnost české ekonomiky i celkovou konkurenceschopnost ČR. Už z titulu toho, že snížená sazba DPH v ČR se dostává mezi nejvyšší v rámci Evropy, ale i v rámci rozvinutých ekonomik světa, stojí za připomenutí, že krizí výrazně postižené Španělsko ve středu schválilo zvýšení horní sazby DPH o celé tři procentní body, tedy na stejných 21 %, jako navrhuje nyní česká vláda. Ekonomiky Španělska a Česka však zatím navzdory tomu, že naši kotlinu považuji za pokusnou chemickou laboratoř jednoho člověka, nelze srovnávat. Hlavně ale nižší sazba španělské DPH je stanovena na 10 %, zatímco naše vláda navrhuje 15 %. Opakuji, trváme na zachování DPH ve stejné výši.

Další pozměňovací návrh Věcí veřejných ponechává podporu tzv. zelené nafty, přičemž tato podpora zemědělcům je zcela běžná v ostatních státech EU. Pokud by došlo, jak vláda navrhuje, k jejímu zrušení, velmi by to oslabilo konkurenční schopnost českých zemědělců ve srovnání se zemědělci z okolních států. České zemědělství se již dnes nenachází v dobrém stavu a předpokládaný návrh vlády by tento stav ještě výrazně zhoršil. A jistě se všichni nehledě na stranickou příslušnost shodneme na tom, že zemědělství by mělo být významným funkčním prvkem české ekonomiky.

Shrnuto: Věci veřejné jsou proti dalšímu zvyšování daní a proti další ekonomické zátěži obyvatel ČR. Tyto oblíbené kroky Ministerstva financí zjevně nepřinášejí kýžený efekt. Žádáme tedy o podporu našich pozměňovacích návrhů, které jsme načetli ve druhém čtení. A jakkoliv jsem v politice proti ministru financí opravdu dokonalým nemluvnětem, a jak řekl, v době, kdy on tady pracoval na demokratickém systému, tak já jsem ještě byla na základní škole, dovoluji si mu přesto doporučit, aby se státním rozpočtem zabýval lépe a více a pokusil se nalézt jiná řešení než jen tupé zvyšování daní, které neprospívá ani státu ani jednotlivým obyvatelům.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Šincl je dalším přihlášeným do rozpravy. Prosím. (O slovo se hlásí ještě ministr financí.) Faktická poznámka? (Ano.) Pan ministr. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já samozřejmě respektuji názor paní poslankyně Klasnové, jenom by nemělo zapadnout pro veřejnost, že přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Babáka by zvýšilo sníženou sazbu DPH, tedy i na potraviny, k 1. 1. 2013 na 17,5 %. To vlastně navrhujete. Ale fakt je, že jste s tím kdysi souhlasil.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Ladislav Šincl má slovo, po něm je přihlášen pan poslanec Adam Rykala. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážení členové vlády, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci. Před dvěma dny jsem zde vystupoval k tomuto sněmovnímu tisku, který obsahuje balíček rozpočtových opatření, kterým předkladatel chce dosáhnout v následujících letech konsolidace veřejných rozpočtů. Ve svém vystoupení jsem kritizoval především část týkající se DPH, především další skokové navýšení její snížené sazby na 14 %, která nejvíc ovlivňuje životní úroveň rodin s dětmi, důchodců a dalších skupin obyvatelstva. Do této skupiny snížené sazby totiž spadají hlavně potraviny včetně nápojů, dětské pleny, knihy, noviny a časopisy a také třeba i omalovánky pro děti.

Důsledky tohoto dalšího zvýšení snížené sazby DPH jsou jasně vidět. Lidé na to reagují tak, že se snižuje spotřeba domácností a utrácí se logicky méně, než ministerstvo - pane ministře - čekalo, a stát tak již nyní vybírá méně peněz, než původně počítal. Sociálně slabí začínají kupovat to nejlacinější, kupují málo kvalitní potraviny, jen aby přežili. Toto postupně ohrožuje jejich zdravotní stav. Dramaticky se zvýšil počet lidí, jimž se vyplatí jet raději na nákup do Německa, Rakouska či Polska. Pan ministr financí na to reagoval tak, že zde tvrdil, že přes toto skokové zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 % k žádnému masivnímu přeshraničnímu obchodu potravin a dalšího zboží se sníženou sazbou nedochází a vlastně je vše v nejlepším pořádku. A pak zde dle stenozáznamu se snažil vše bagatelizovat a hlavně odklonit naši pozornost k sazbě základní, kde rozdíly v okolních sousedních zemích jsou minimální. Sdělil nám tady, že ČR má 20 %, Německo 19 %, Polsko 23 %, Slovensko 20 %, Rakousko 20 % a je to vlastně úplně v pohodě. Snažil se nás zde také přesvědčovat, že jestli je v zahraničí zboží levnější, tak je to asi z jiných důvodů než z důvodu daňových vlivů.

Mrzí mne, že pan ministr financí používá takové metody a neříká nám celou pravdu. Podstatnou informaci prostě odklonil, tak jak je u mnohých ministrů této vlády zvykem. Bohužel je to zase jinak. Lidé do sousedních států začínají jezdit hlavně a především pro potraviny a jiné zboží, které je ve snížené sazbě DPH, kde existují výrazné rozdíly ve srovnání s ČR, kde sníženou sazbu dokonce plánujete navýšit na 15 %. Mnoho takových lidí osobně znám. Jen pro přesnost mi dovolte uvést, že v Německu je snížená sazba DPH 7 %, tj. dvakrát nižší než u nás, v Polsku jsou snížené sazby DPH dokonce dvě: snížená a supersnížená - 8 % a 5 %, na Slovensku je to 10 %, v Rakousku je to 10 % - na rozdíl od naší, opakuji naší skvělé 14procentní sazby a plánované 15procentní sazby.

Zvyšování snížené sazby DPH a další tzv. propříjmová opatření této vlády mají za následek neustálé zdražování potravin a léků, zvyšování nákladů na bydlení. Toto vše povede k ještě větší chudobě nízkopříjmových skupin obyvatel, jako jsou senioři či osoby zdravotně postižené apod. Toto je pro mne nepřijatelné, a proto jsem sněmovní tisk 695 jako celek navrhl k zamítnutí. I přestože jsem tzv. doživotním optimistou a idealistou, tuším, jak především koaliční poslanci k tomuto mému návrhu přistoupí. Proto jsem současně předložil ještě dva pozměňovací návrhy ve snaze alespoň zčásti odstranit jiné tzv. Kalousky miny, které se skrývají v tomto balíčku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP